ตลาดหลักทรัพย์ดัตช์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เนเธอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
274.148M6.600.52%71.564Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
832.754M25.071.33%1.399Mระบบขนส่ง1
238.336M4.30-0.74%9.997Kการผลิตของผู้ผลิต1
74.204B1.700.17%492.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
23.408B3.150.59%29.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.758B0.31%117.415Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
303.466M1.600.68%11.987Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.333M0.00%2.000Kบริการผู้บริโภค1
8.192B0.00-2.16%507.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.185B1.130.70%155.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
21.998B2.082.57%592.784Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
357.406M5.44-0.36%409เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.510M-4.55%31.836Kสาธารณูปโภค1
7.683B3.180.04%283.832Kการผลิตของผู้ผลิต3
4.349B1.900.62%181.194Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1.950B-0.16%5.782Kการเงิน10
17.058B1.630.23%219.435Kการเงิน8
28.209B3.480.09%2.844Mการค้าปลีก1
16.296B2.360.12%313.671Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
11.849M-0.80%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
122.869B3.480.16%1.505Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.353B2.050.08%326.635Kการผลิตของผู้ผลิต7
12.217B2.861.31%451.439Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
4.046B0.39-0.84%312.201Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
193.825B3.46-0.65%10.065Mแร่พลังงาน1
26.627B1.570.09%598.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
1.051B4.360.33%87.147Kการเงิน2
23.664B0.550.45%101.164Kการเงิน5
7.453B1.93-0.06%46.132Kอื่นๆ392
11.940B6.190.19%983.593Kการเงิน1
52.958B5.610.00%16.762Mการเงิน2
12.006B4.67-0.10%11.240Mการสื่อสาร1
451.190M3.363.08%86.954Kบริการการกระจายสินค้า1
12.827B5.861.46%3.909Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
47.909M2.962.50%2บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
4.939M5.06%65การผลิตของผู้ผลิต1
95.769B2.080.81%1.151Mบริการเชิงพาณิชย์8
97.123M9.001.35%170การผลิตของผู้ผลิต1
3.746B5.82%1.347Kบริการผู้บริโภค2
16.025B4.92-0.56%4.641Mการเงิน2
3.577B4.380.71%280.327Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
968.236M0.180.96%2.078Kแร่พลังงาน1
4.412B3.66-0.23%430.041Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
1.699B0.55%169.514Kบริการผู้บริโภค1
1.120B1.600.37%220.454Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
135.894B0.15-0.12%2.239Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
10.415B8.831.80%362.489Kบริการเชิงพาณิชย์1
782.383M-1.96%9.985Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
32.428M5.200.00%603บริการผู้บริโภค1
15.642B2.770.86%348.515Kการเงิน4
2.205B3.97-0.61%51.667Kการเงิน3
209.917M0.44%1.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
734.546M0.000.00%31.867Kบริการผู้บริโภค1
229.968B1.12-1.29%735.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
5.622B0.070.73%2.775Mการค้าปลีก4
23.985B1.810.79%2.920Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
521.383M0.61%30.572Kระบบขนส่ง1
965.294M1.11%65.213Kการผลิตของผู้ผลิต1
596.075M5.211.77%114.727Kบริการการกระจายสินค้า1
806.110M0.00%15.470Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม