หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เนเธอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร208.411M EUR6.42%+2.36%102.899Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ74.883B EUR0.17%+0.27%1.955Mระบบขนส่ง3
อะลูมินั่ม9.864M EUR+2.84%26.755Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM183.321M EUR5.89%+2.29%41.684Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์71.282B EUR2.10%+0.40%304.293Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์30.317B EUR2.75%+0.31%23.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี2.556B EUR+0.20%82.565Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
วัสดุก่อสร้าง297.093M EUR+0.10%1.82Kการผลิตของผู้ผลิต1
เกมและบ่อนคาสิโน2.297M EUR0.00%33.001Kบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร5.231B EUR0.00%−0.20%289.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์8.06B EUR1.67%−0.81%90.842Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ74.42M EUR3.94%+5.78%93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์441.082M EUR4.71%−0.88%2.587Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
บริการประมวลผลข้อมูล39.768B EUR1.42%−1.18%391.912Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.793M EUR0.00%82.4Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า5.822B EUR4.52%+0.34%208.311Kการผลิตของผู้ผลิต3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า796.18M EUR+0.23%30.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง33.792B EUR0.43%+2.00%101.588Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
บริการด้านสิ่งแวดล้อม534.908M EUR−1.02%108.759Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง310.402M EUR0.00%+3.64%126.399Kการเงิน4
กลุ่มบริษัททางการเงิน10.447B EUR2.16%−0.00%5.286Kการเงิน3
ค้าปลีกอาหาร25.49B EUR4.00%+0.67%1.354Mการค้าปลีก1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม12.192B EUR3.16%−0.52%203.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย12.996M EUR+7.94%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล116.715B EUR3.71%−1.98%1.386Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม48.788B EUR0.87%+1.04%256Kการผลิตของผู้ผลิต7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม11.513B EUR2.93%+1.87%259.988Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ7.557B EUR0.02%−4.12%348.294Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการน้ำมันครบวงจร185.894B EUR4.13%+0.15%6.316Mแร่พลังงาน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต189.449M EUR0.00%19.238Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์747.9M EUR2.58%+2.67%157.225Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน28.277B EUR0.84%+0.40%94.039Kการเงิน5
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ484
ประกันชีวิต/สุขภาพ10.253B EUR7.77%+0.99%667.871Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่55.862B EUR9.13%+0.81%5.418Mการเงิน2
โทรคมนาคมรายใหญ่13.221B EUR4.47%+0.45%8.762Mการสื่อสาร1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์315.665M EUR3.20%+0.67%20.314Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์16.905B EUR0.00%+0.16%1.032Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล45.906M EUR3.27%0.00%7.554Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด126.675B EUR1.77%−1.78%818.34Kบริการเชิงพาณิชย์6
การผลิตเบ็ดเตล็ด180.312M EUR4.32%0.00%43การผลิตของผู้ผลิต1
ภาพยนต์/บันเทิง3.788B EUR0.00%+1.12%1.293Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม18.228B EUR5.67%+0.71%3.326Mการเงิน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน2.27B EUR7.75%+1.25%468.539Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.683B EUR+1.18%157.331Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ610.858M EUR2.93%+5.38%407.828Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป46.367B EUR0.00%+0.56%54.499Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
บริการด้านบุคลากร9.195B EUR4.48%+0.87%309.989Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่704.627M EUR−0.48%4.101Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยาอื่นๆ25.763B EUR0.00%+1.00%384.223Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร51.36M EUR0.00%12บริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์11.338B EUR5.14%+1.78%37.834Kการเงิน3
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์2.042B EUR8.72%−0.14%33.798Kการเงิน3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ189.75M EUR0.87%−0.48%245สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ร้านอาหาร587.99M EUR4.13%−0.30%41.197Kบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์343.214B EUR0.70%+1.08%371.102Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ505.834M EUR+0.93%11.432Kการค้าปลีก1
เหล็ก21.923B EUR2.11%+1.17%1.62Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม217.222M EUR+1.71%129.233Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง4.92B EUR4.52%−0.34%112.78Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย729.164M EUR+8.74%109.192Kการสื่อสาร1