ตลาดหลักทรัพย์ดัตช์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เนเธอร์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร300.326MEUR6.02%−3.01%138.334Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ880.191MEUR23.72%4.07%4.132Mระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม4.813MEUR1.16%4.232Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM246.349MEUR4.16%−0.36%12.188Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์75.275BEUR1.68%0.93%317.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์23.54BEUR3.02%0.49%8.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี2.974BEUR1.31%137.871Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
วัสดุก่อสร้าง284.595MEUR1.70%0.00%5.02Kการผลิตของผู้ผลิต1
เกมและบ่อนคาสิโน1.211MEUR−3.47%5.5Kบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร6.456BEUR0.00%−1.24%678.417Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์8.819BEUR1.05%0.90%116.2Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ21.229BEUR2.15%0.78%372.888Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การสื่อสารคอมพิวเตอร์389.19MEUR5.00%0.00%1.402Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า3.764MEUR−2.86%10.15Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า8.091BEUR3.10%0.34%406.858Kการผลิตของผู้ผลิต3
วิศวกรรมและก่อสร้าง6.004BEUR1.38%0.64%233.763Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.791BEUR0.17%267.13Kการเงิน10
กลุ่มบริษัททางการเงิน16.297BEUR1.71%1.06%151.023Kการเงิน4
ค้าปลีกอาหาร25.907BEUR3.59%0.11%2.111Mการค้าปลีก1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม16.159BEUR2.38%−0.33%203.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย11.467MEUR−1.64%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล116.028BEUR3.55%1.10%1.667Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม30.338BEUR1.78%0.92%351.124Kการผลิตของผู้ผลิต7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม12.367BEUR2.71%0.25%476.84Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ5.008BEUR0.31%−1.57%409.139Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
บริการน้ำมันครบวงจร182.146BEUR3.67%2.30%14.121Mแร่พลังงาน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต25.866BEUR1.62%0.49%547.319Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์1.082BEUR4.24%0.63%113.551Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน21.792BEUR0.59%0.31%128.729Kการเงิน4
กองทรัสต์/กองทุนรวม7.247BEUR1.96%0.19%70.151Kอื่นๆ395
ประกันชีวิต/สุขภาพ11.579BEUR6.38%0.05%530.758Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่59.916BEUR5.34%−0.48%16.841Mการเงิน2
โทรคมนาคมรายใหญ่12.559BEUR4.59%−1.93%15.025Mการสื่อสาร1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์436.88MEUR3.47%−0.39%59.15Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์14.767BEUR5.09%−1.20%4.143Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล48.41MEUR2.93%−0.69%6.977Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด98.263BEUR1.98%0.20%1.324Mบริการเชิงพาณิชย์8
การผลิตเบ็ดเตล็ด100.361MEUR8.71%0.65%100การผลิตของผู้ผลิต1
ภาพยนต์/บันเทิง3.662BEUR0.06%32บริการผู้บริโภค2
ชุดประกันภัยรวม16.648BEUR4.74%0.28%3.968Mการเงิน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน2.507BEUR6.44%−1.37%793.343Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ2.233BEUR0.18%224.595Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.042BEUR1.72%1.49%173.551Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป148.318BEUR0.12%0.76%1.492Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
บริการด้านบุคลากร11.162BEUR8.24%2.21%543.707Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่811.246MEUR1.29%3.128Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร40.863MEUR4.13%1.87%175บริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์18.797BEUR2.29%0.14%494.928Kการเงิน4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์2.32BEUR3.77%−0.76%46.422Kการเงิน3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ209.917MEUR−1.75%1.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ร้านอาหาร732.781MEUR0.00%−2.77%173.696Kบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์254.098BEUR0.91%0.71%956.64Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ6.053BEUR0.07%−0.27%1.484Mการค้าปลีก4
เหล็ก26.826BEUR1.62%0.47%2.938Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การบรรทุก595.983MEUR−0.26%13.923Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม850.167MEUR−1.60%132.473Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง4.173BEUR4.50%1.42%276.798Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย801.375MEUR−3.51%13.128Kการสื่อสาร1