ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
209.917M
เงินทุนของตลาด
1.183K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.44%
เปลี่ยนแปลง
+5.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AJAXAFC AJAX NV
11.25EUR−1.75%−0.20EUR
ปานกลาง
1.393K15.671K209.917MEUR−1.33EUR448