สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
3.764M
เงินทุนของตลาด
10.150K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.86%
เปลี่ยนแปลง
+9.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
NSENEW SOURCES ENERGY N.V.
0.0612EUR−2.86%−0.0018EUR
ปานกลาง
10.15K6213.764MEUR