สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

2
หุ้น
210.518M
เงินทุนของตลาด
460
ปริมาณการซื้อขาย
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
+0.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AJAXAFC AJAX NV
10.80 EUR0.00%4880.47198M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PORFKONINKLIJKE PORCELEYNE FLES
13.1 EUR+18.02%210.0612.518M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร