บริการทางการแพทย์/พยาบาล (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
48.076M
เงินทุนของตลาด
5.079K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.69%
เปลี่ยนแปลง
+1.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.12%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
VALUEVALUE8
5.76EUR−0.69%−0.04EUR
มีแรงขาย
6.977K40.188K48.41MEUR10.130.57EUR