เซมิคอนดักเตอร์ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
184.522B
เงินทุนของตลาด
1.050M
ปริมาณการซื้อขาย
−5.62%
เปลี่ยนแปลง
−20.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−24.39%
ประสิทธิภาพ ปี
−39.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ASM ASM INTERNATIONAL N.V.
216.25-9.37%-22.35มีแรงขายรุนแรง400.677K86646401.2510.516B22.6810.593312.00
ASML ASML HOLDING
431.25-5.40%-24.60มีแรงขายรุนแรง1.090M469851618.75174.006B35.3712.9129861.00
โหลดเพิ่ม