ตลาดหลักทรัพย์ดัตช์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เนเธอร์แลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์103.606B EUR2.66%1.20%1.308M29
การสื่อสาร13.818B EUR4.17%−1.29%18.174M22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร221.097M EUR−0.82%1.034K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร238.185B EUR2.95%0.46%993.078K47
บริการผู้บริโภค6.919B EUR0.38%0.01%16.31K56
บริการการกระจายสินค้า5.172B EUR4.06%1.21%118.046K23
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์270.314B EUR0.87%−0.38%593.921K22
แร่พลังงาน180.305B EUR3.76%1.56%7.516M11
การเงิน218.688B EUR2.97%3.09%3.511M930
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ50.496M EUR2.81%0.00%93711
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38.397B EUR2.05%1.83%1.07M45
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.223B EUR3.76%2.97%345.149K25
อื่นๆ7.512B EUR2.01%1.09%16.508K1398
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.254B EUR2.01%4.52%3.155M34
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25.863B EUR1.92%2.09%407.979K57
การผลิตของผู้ผลิต43.011B EUR1.78%−0.30%283.424K614
การค้าปลีก31.499B EUR3.17%0.09%2.058M25
บริการทางด้านเทคโนโลยี84.198B EUR0.57%1.63%277.825K414
ระบบขนส่ง1.23B EUR6.38%2.05%671.065K22
สาธารณูปโภค2.151M EUR−2.70%11.255K11