ตลาดหลักทรัพย์ดัตช์

เกี่ยวกับ

Euronext Amsterdam (EURONEXTAMS) รู้จักกันก่อนหน้าว่า ตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัม เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวของประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งก่อตั้งในปี 1602 และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญระดับชาติอีกด้วย โดยถูกควบรวมในปี 2000 เข้ากับตลาดหลักทรัพย์บรัสเซลส์ และ Paris Bourse เพื่อก่อตั้ง pan-European exchange Euronext ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป EURONEXTAMS ถูกดูแลโดย Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) และขึ้นกับกฎเกณฑ์ของทั้ง E.U. และ Dutch คำสั่งซื้อขายต่างๆ ถูกประมวลผลผ่านระบบซื้อขายที่เรียกว่า Universal Trading Platform (UTP) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยแพลทฟอร์ม multi-market ใหม่ที่เรียกว่า Optiq โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 169 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 937 พันล้านยูโร และยังมีตราสารหนี้ และ ETFs อีกด้วย

โดยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นที่รู้จัก และซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ AkzoNobel, ING group, Philips, Royal Dutch Shell และ Unilever ดัชนีหลักทรัพย์หลัก คือ ดัชนี AEX ซึ่งเป็นดัชนีแบบ capitalization-weighted ที่ประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียน 25 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด โดยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฮอลแลนด์ ดัชนีที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนี AMX ซึ่งติดตามผลประกอบการของหุ้น mid-cap 25 ตัว และ AEX GR ดัชนีผลประกอบการรวมที่ติดตาม capital gains ของบริษัทใน AEX โดยหลักทรัพย์ต่างๆ ถูกคัดเลือกว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่เป็นรายปี แต่ในรายไตรมาสก็มีการเปลี่ยน และแทนที่ได้ EURONEXTAMS ได้ออกดัชนีอีกหลายตัวที่สะท้อนถึงผลประกอบการของหมวดธุรกิจ และอุตสาหกรรม หุ้นของฮอลแลนด์หลายตัวยังถูกรวมไปในดัชนีของยุโรปอีกมากมาย ได้แก่ ดัชนี Euronext 100 ซึ่งติดตามผลประกอบการของหุ้นในยุโรปที่ใหญ่ที่สุด และมีการซื้อขายมากที่สุด