เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

2
หุ้น
248.125B
เงินทุนของตลาด
781.230K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.16%
เปลี่ยนแปลง
+21.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.68%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ASMLASML HOLDING
620.1EUR0.16%1.0EUR
มีแรงซื้อ
782.455K485.2M248.136BEUR43.7214.17EUR36.112K
NEDAPNEDAP
60.0EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
1.731K103.86K389.19MEUR20.572.92EUR786