โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.042B
เงินทุนของตลาด
173.551K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.49%
เปลี่ยนแปลง
+1.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AMGAMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP
35.40EUR1.49%0.52EUR
มีแรงซื้อ
173.551K6.144M1.042BEUR8.993.97EUR3.309K