แร่พลังงาน (ภาค)

1
หุ้น
185.645B
เงินทุนของตลาด
10.573M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.52%
เปลี่ยนแปลง
−0.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.92%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SHELLSHELL PLC
26.690EUR0.55%0.145EUR
มีแรงขาย
6.944M185.323M184.892BEUR5.205.15EUR82K