เคมีทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
6.456B
เงินทุนของตลาด
678.417K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.24%
เปลี่ยนแปลง
−5.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.21%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
OCIOCI N.V.
30.34EUR−1.24%−0.38EUR
มีแรงขายรุนแรง
678.417K20.583M6.376BEUR4.686.60EUR3.853K