สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
239.895B
เงินทุนของตลาด
1.319M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.90%
เปลี่ยนแปลง
+2.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BOLSLUCAS BOLS N.V
11.30 EUR0.44%0.05 EUR
มีแรงซื้อ
14.734K166.494K EUR169.192M EUR14.080.80 EUR67
CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
54.40 EUR1.87%1.00 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
13.014K707.962K EUR24.811B EUR16.873.24 EUR33.295K
CRBNCORBION
30.24 EUR0.13%0.04 EUR
มีแรงขาย
89.971K2.721M EUR1.78B EUR19.971.53 EUR2.601K
HEIAHEINEKEN
99.06 EUR1.52%1.48 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
643.776K63.772M EUR57.018B EUR20.984.66 EUR
HEIOHEINEKEN HOLDING
84.55 EUR1.32%1.10 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
136.117K11.509M EUR24.329B EUR17.864.67 EUR
JDEPJDE PEET'S
26.82 EUR1.21%0.32 EUR
มีแรงขาย
592.533K15.892M EUR13.484B EUR17.081.56 EUR20.71K
UNAUNILEVER PLC
47.690 EUR0.30%0.145 EUR
มีแรงซื้อ
2.238M106.74M EUR119.962B EUR16.542.86 EUR127K