เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
947.582M
เงินทุนของตลาด
149.649K
ปริมาณการซื้อขาย
+4.63%
เปลี่ยนแปลง
−20.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−40.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
EBUS EBUSCO HOLDING N.V.
16.054.63%0.71ขาย149.649K2401866.30947.582M339.00
โหลดเพิ่ม