การสื่อสารคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
389.190M
เงินทุนของตลาด
2.194K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.67%
เปลี่ยนแปลง
+4.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
NEDAPNEDAP
61.0 EUR+1.67%2.194K1.08389.19M EUR19.243.17 EUR+17.76%5.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์