การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
100.361M
เงินทุนของตลาด
100
ปริมาณการซื้อขาย
+0.65%
เปลี่ยนแปลง
+6.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
0%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.85%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
HYDRAHYDRATEC GEWONE AANDELEN
78.0EUR0.65%0.5EUR
มีแรงซื้อ
1007.8K100.361MEUR7.5410.28EUR1.419K