ธนาคารรายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
58.876B
เงินทุนของตลาด
7.849M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.10%
เปลี่ยนแปลง
+1.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ABNABN AMRO BANK N.V.
DR
13.050 EUR−4.47%7.141M11.824B EUR4.642.81 EUR56.34%9.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
INGAING GROEP N.V.
12.332 EUR−6.35%30.345M47.113B EUR5.61%การเงิน
มีแรงซื้อ