ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
16.648B
เงินทุนของตลาด
2.122M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.07%
เปลี่ยนแปลง
+1.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.83%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AGNAEGON
5.066EUR0.32%0.016EUR
มีแรงซื้อ
6.202M31.419M10.307BEUR32.310.16EUR22.271K
ASRNLASR NEDERLAND
43.07EUR0.23%0.10EUR
ปานกลาง
335.751K14.461M6.341BEUR7.516.51EUR2.547K