เคมีพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
21.229B
เงินทุนของตลาด
372.888K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.78%
เปลี่ยนแปลง
+5.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DSMDSM KON
124.00EUR0.77%0.95EUR
มีแรงซื้อ
374.816K46.477M21.12BEUR6.45EUR21.358K
HOLCOHOLLAND COLOURS
130.5EUR2.76%3.5EUR
มีแรงซื้อ
19325.187K109.264MEUR448