ยารายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
811.246M
เงินทุนของตลาด
3.128M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.29%
เปลี่ยนแปลง
+7.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+42.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
PHARMPHARMING GROUP
1.252EUR1.29%0.016EUR
มีแรงซื้อ
3.128M3.917M811.246MEUR30.290.04EUR