อื่นๆ (ภาค)

244
หุ้น
4.595B
เงินทุนของตลาด
545.158K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.87%
เปลี่ยนแปลง
−9.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.68%
ประสิทธิภาพ ปี
−14.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
500E AMUNDI ETF SP500
42.24-2.26%-0.98ขาย105กองทรัสต์/กองทุนรวม
600X SPDR STOXX ESG
16.03-1.05%-0.17ขาย978กองทรัสต์/กองทุนรวม
AUCO L&G GOLD MINING
21.97-6.33%-1.49ขาย16.448Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AWSR UBS ETF AWSR
8.25-0.60%-0.05ขาย4.854Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BATT L&G BATTERY VALUE
6.026.65%0.38ขาย1.990Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BGHL BOUSSARD GAVAUDAN
14.000.00%0.00ขาย1.880K613.182M-1.41กองทรัสต์/กองทุนรวม
BIOT L&G PHARMA BREAKTH
8.370.06%0.00ขาย1.913Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRIC ISHARES BRIC 50
24.04-3.78%-0.94ขาย3.832Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BTMA ISHARES US T 7-10
201.390.23%0.47ซื้อ9.027Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CASH L&G E FUND CHINA A
12.43-3.03%-0.39แนะนำให้ขาย528กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBE7 ISHR E GOV 3-7A
137.360.23%0.32ซื้อ10กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBSE UBS ETF CBSE
13.59-0.23%-0.03ขาย373กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBU7 ISHR $ GOV 3-7A
126.90-0.02%-0.03ซื้อ555กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBUG ISHARES CBUG
5.370.84%0.0480.900Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CEMP ISHARES MSCI CEMP
3.48-28.44%-1.3831.768Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CEMU ISHR MSCI EMUSC
91.95-3.86%-3.69ขาย710กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEUU ISHARES EMU USD H
4.18-1.36%-0.06ขาย68.789Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CMEX ISHR MEXICO CAP
63.11-5.81%-3.89ขาย131กองทรัสต์/กองทุนรวม
CNDX ISHR NASDAQ 100
387.90-1.98%-7.85ขาย2.323Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CNYB IS CHN BND USD ACC
5.06-0.10%-0.01ขาย3.997Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
COMF L&G LG DAT COMMOD
10.36-1.50%-0.16ขาย145กองทรัสต์/กองทุนรวม
CPXJ ISHR PAC XJPN A
99.37-6.13%-6.49ขาย6.741Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CSCA ISHR CANADA
87.51-6.47%-6.05ขาย420กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSJP ISHR JAPAN A
122.400.65%0.79ขาย608กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSPX ISHR S&P500 B A
229.64-2.29%-5.39ขาย14.253Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CSRU ISHR RUSSIA ADR
81.08-7.11%-6.21ขาย338กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSUS ISHR MSCI USA
222.53-2.27%-5.16ขาย110กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSX5 ISHR ESTX50 B A
88.39-4.04%-3.72ขาย30.690Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CYBU ISHARES CNY BD USH
5.220.91%0.05แนะนำให้ซื้อ120กองทรัสต์/กองทุนรวม
DDBB ISHARES UDBB A
5.190.11%0.01ซื้อ16.060Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DHYD ISHARES UHY ESG D
4.530.57%0.03ขาย48.014Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DHYE ISHARES UHY ESG A
4.01-8.35%-0.37ขาย14.050Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DIA SPDR DJIA TRUST
196.74-2.96%-6.01ขาย204กองทรัสต์/กองทุนรวม
DJMC ISHARES ESTOXX MID
45.31-3.50%-1.65ขาย4.167Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DJSC ISHARES ESTOXX SML
28.27-2.43%-0.70ขาย6.222Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DTM VANECK CONSERVATIV
54.050.32%0.17ขาย1.265Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ECOM L&G ECOMMERCE
7.250.14%0.01แนะนำให้ขาย1.300Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
EHYA ISHARES EHY ESG A
4.29-0.94%-0.04ขาย595กองทรัสต์/กองทุนรวม
EHYD ISHARES EHY ESG D
4.305.26%0.21ขาย454กองทรัสต์/กองทุนรวม
EMIM ISHARES EMIM
20.05-5.15%-1.09ขาย65.366Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
EMSA ISHARES JPMESG
4.56-1.61%-0.07ขาย45กองทรัสต์/กองทุนรวม
EPRU AMUNDI EPRA DR U
50.9010.50%4.83แนะนำให้ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
ERND IS USD ULTRASHORT
87.12-1.22%-1.08ขาย52กองทรัสต์/กองทุนรวม
ERNE IS EURO ULTRASHORT
98.620.58%0.57ขาย859กองทรัสต์/กองทุนรวม
EUEA ISHARES EURO STX50
27.66-3.97%-1.15ขาย594.388Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
EUNA ISHARES STOXX 50
27.02-3.10%-0.86ขาย3.046Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
EXXY DIVERS COMMODITY
16.09-2.00%-0.33ขาย1.255Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FDNE FT DJ INTERNET
15.41-1.97%-0.31ขาย7.555Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FEUZ FIRST EUROALPHADEX
23.64-3.84%-0.94ขาย19.518Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FSOV FT LDGG BOND
19.621.82%0.35ขาย5.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FXC ISHARES CHINA 25
94.09-3.92%-3.84ขาย5.976Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FXEU FT FACTOR FX EUR
17.88-0.85%-0.15ขาย2.100Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FXGD FINEX GOLD
10.24-0.87%-0.09ซื้อ2.307Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
GAGU AMUNDI GAGU 500 DR
58.482.45%1.40ซื้อ61กองทรัสต์/กองทุนรวม
GGOU AMUNDI JPMGBI DR U
59.73-1.14%-0.69ซื้อ9.209Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
GLDU LYXOR ACWI GOLD
73.3918.07%11.23ขาย502กองทรัสต์/กองทุนรวม
GSCE BNPP GSCI ETF EUR
7.91-1.58%-0.13ขาย243กองทรัสต์/กองทุนรวม
GSPX ISHARES SP500 B D
4.18-7.42%-0.34เป็นกลาง4.003Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HKDE UBS ETF HKDU
14.06-3.73%-0.54ขาย9.860Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IAEX ISHARES AEX
46.25-3.65%-1.75ขาย116.925Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IAPD ISHARES ASIA PACIF
15.34-5.49%-0.89ขาย39.519Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IASP ISHARES PROP ASIA
18.89-5.43%-1.08ขาย27.335Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBCI ISHARES E INF-LINK
209.821.98%4.07ขาย2.192Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBCX ISHARES E CORP BD
130.290.25%0.32ขาย3.339Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBGL ISHARES E GOV15-30
271.470.81%2.19ขาย201กองทรัสต์/กองทุนรวม
IBGM ISHARES E GOV7-10
225.770.53%1.19ซื้อ4.007Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBGS ISHARES E GOV1-3
143.780.18%0.26ซื้อ2.235Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBGX ISHARES E GOV3-5
173.330.36%0.63ซื้อ807กองทรัสต์/กองทุนรวม
IBTS ISHARES US T 1-3
122.03-0.37%-0.45ขาย18.031Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IBZL ISHARES BRAZIL
17.36-6.75%-1.26ขาย20.400Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICHN ISHARES CHINA U A
5.03-2.88%-0.15ขาย7.650Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICOV ISHARES E COV BOND
156.250.08%0.13ขาย402กองทรัสต์/กองทุนรวม
IDJG ISHARES ESTOXX GRO
32.61-3.63%-1.23ขาย5.508Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IDJV ISHARES ESTOXX VAL
14.76-3.87%-0.59ขาย396กองทรัสต์/กองทุนรวม
IDVY ISHARES ESTOXX DIV
14.48-3.54%-0.53ขาย93.423Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEAC ISHARES B E CORP
125.52-0.47%-0.59ขาย30.849Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEAG ISHARES B E AGG
125.380.22%0.27ขาย1.057Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEER ISHARES EASTE10/40
15.30-4.98%-0.80ขาย13.218Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEGA ISHARES IEGA
130.46-0.18%-0.24ขาย1.404Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEGE ISHARES B E TR 0-1
98.090.05%0.05ขาย51กองทรัสต์/กองทุนรวม
IEGY ISHARES EG 5-7
162.150.28%0.46ซื้อ3.386Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEGZ ISHARES EG 10-15
193.220.32%0.61ซื้อ2กองทรัสต์/กองทุนรวม
IEMA ISHARES MSCI EM A
24.16-5.14%-1.31ขาย3.216Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEMM ISHARES EM MARKETS
28.88-5.05%-1.53ขาย63.647Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IESE ISHARES DJ EUR SUS
38.66-3.05%-1.22ขาย34.342Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IEUX ISHARES EUROP EXUK
26.54-3.03%-0.83ขาย9.541Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IFFF ISHARES EAST EX-JP
41.53-4.31%-1.87ขาย4.384Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IFRB ISH FR TREAS BD
159.150.83%1.31ขาย1.231Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IGLE ISHARES GBL GV EH
5.080.29%0.01แนะนำให้ซื้อ78กองทรัสต์/กองทุนรวม
IGSG ISHARES DJ GLO SUS
32.56-2.81%-0.94ขาย8.742Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IJPA ISHARES MSCI JAP A
34.020.68%0.23ขาย15.321Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IJPE MSCI JAP EH
42.31-0.58%-0.24ขาย2.985Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IJPN ISHARES JAPAN
11.520.60%0.07ขาย64.491Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IKRA ISHARES KOREA
28.95-4.98%-1.52ขาย10.213Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IMAE ISHARES MSCI EUR A
42.30-3.20%-1.40ขาย42.777Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IMBE ISHARES US MBS A
5.080.67%0.03ซื้อ397.970Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IMEU ISHARES EUROPE
19.39-3.07%-0.61ขาย420.742Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
INAA ISHARES N-AMERICA
42.67-2.55%-1.11ขาย20.858Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
INFR ISHARES INFRA GLO
22.52-1.16%-0.27ขาย5.025Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IPRP ISHARES PROP EURO
33.59-2.60%-0.90ขาย143.143Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IPRV ISHARES PRIVATE EQ
14.61-5.02%-0.77ขาย12.809Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IRCP ISH NLD BD HEDGED
89.55-0.80%-0.72ขาย6.668Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ISED ISHARES EUROPE SRI
4.822.12%0.10ขาย4.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ISFA ISHARES FTSE 100
6.10-2.99%-0.19ขาย58.365Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ISPY L&G CYBER SECURITY
12.92-0.91%-0.12ขาย13.383Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ITKY ISHARES TURKEY
10.83-4.92%-0.56ขาย8.632Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ITWN ISHARES TAIWAN
37.67-5.01%-1.99ขาย2.905Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IUES SP 500 EH
55.96-1.67%-0.95ขาย32.201Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IUSA ISHARES S&P 500
22.89-2.28%-0.53ขาย197.594Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IUSP ISHARES PROP US
19.57-0.48%-0.10ขาย16.257Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IWDA ISHARES MSCI WOR A
44.49-2.39%-1.09ขาย285.248Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IWDE MSCI WRD EH
44.77-2.26%-1.03ขาย25.266Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IWDP ISHARES PROP GLO
17.96-0.42%-0.07ขาย117.708Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IWRD ISHARES WORLD
35.13-2.51%-0.91ขาย78.264Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IX5A ISHARES ECP XFIN
4.821.13%0.05ขาย36.431Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
JPSR UBS ETF JPSR
18.423.65%0.65เป็นกลาง20กองทรัสต์/กองทุนรวม
JPXY LYXOR JPX 400
16505.05-0.09%-15.02ขาย16.887Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KWEB KRANE CSI INTERNET
27.52-3.53%-1.01ขาย400กองทรัสต์/กองทุนรวม
LGGL L&G GLOBAL EQ.
8.443.96%0.32แนะนำให้ขาย70กองทรัสต์/กองทุนรวม
LGUS L&G CORE US EQ.
8.32-8.74%-0.80ขาย94กองทรัสต์/กองทุนรวม
LQDA ISHARES USD CRP BD
104.69-1.00%-1.06ขาย2.251Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LQDH IS USD HEDGED CB
76.62-0.05%-0.04ขาย5กองทรัสต์/กองทุนรวม
LTAM ISHARES LATIN AM
9.42-6.53%-0.66ขาย4.129Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LVO LYXOR ETF VIX EUR
8.927.13%0.59ซื้อ30.488Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NAMU AMUNDI NOR AM DR U
66.221.31%0.86ขาย169กองทรัสต์/กองทุนรวม
NTM VANECK BALANCED
55.58-0.66%-0.37ขาย1.581Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
PSH PERSHING
17.80-1.33%-0.24ซื้อ762.491K3.242B2.805.830.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ROBO L&G ROBOTICS
11.85-2.68%-0.33ขาย3.780Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
RTWO L&G RUSSELL 2000
43.30-3.35%-1.50ขาย10.925Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SBIO IVZ NASDAQ BIOTECH
30.540.43%0.13ขาย2.788Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SDHY IS USD SHORT HY CB
76.114.22%3.08ขาย12.862Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SDIG IS US SHORT CB
89.60-0.55%-0.50ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
SEMD ISHARES EM SRI USD
3.857.07%0.25ขาย101.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SGLU ISHARES GVT BOND $
5.190.35%0.02ซื้อ19.500Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SJPD ISHARES JAPAN IMI
4.357.69%0.31ขาย4.112Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SJPE ISHARES MSCI JAPEH
3.970.60%0.02ขาย29กองทรัสต์/กองทุนรวม
SKYE FT CLOUD COM
20.37-2.72%-0.57ขาย6.256Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SMUA ISHARES EUSR ACC
3.86—%180กองทรัสต์/กองทุนรวม
SPXS IVZ S&P 500
422.68-2.26%-9.79ขาย22กองทรัสต์/กองทุนรวม
SRIL ISHARES USA SRI
5.00-1.36%-0.07ขาย1.312Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SUJD ISHARES JAPAN SRI
4.59-5.96%-0.29ขาย600กองทรัสต์/กองทุนรวม
SUOA ISHARES $CPESG ACC
4.43-5.80%-0.27400.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SUOU ISHARES $CPESG DST
4.53-7.03%-0.34600.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SWRD SPDR WORLD
16.16-2.64%-0.44ขาย30.033Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLB SPDR US MATERIAL
18.089.99%1.64ขาย23กองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLC SPDR US COMMS
16.10-2.78%-0.46ขาย510กองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLE SPDR US ENERGY
8.35-6.81%-0.61ขาย1.604Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLF SPDR US FINAN
20.484.72%0.92ขาย818กองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLI SPDR US INDUST
22.402.46%0.54ขาย114กองทรัสต์/กองทุนรวม
SXLK SPDR US TECH
36.78-2.61%-0.99ขาย1.940Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ