สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
3.227M
เงินทุนของตลาด
13.709K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−0.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
−58.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
NSE NEW SOURCES ENERGY N.V.
0.050.00%0.00ขาย13.709K740.293.227M
โหลดเพิ่ม