หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
9878 SEKIDO CO LTD
1112.00-21.13%-298.00ซื้อ630.500K1.854B-112.1195.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3995 SKIYAKI INC
801.00-15.33%-145.00ขาย837.600K8.414B108.807.6877.00บริการโทรคมนาคม
3803 IMAGE INFORMATION INC
888.00-14.37%-149.00ซื้อ337.400K1.790B-87.1256.00เทคโนโลยี
8254 SAIKAYA CO LTD
386.00-14.22%-64.00ซื้อ1.202M1.204B-46.48214.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
720.00-12.09%-99.00ขาย1.375M13.095B46.2916.56304.00เทคโนโลยี
3010 KACHIKAIHATSU CO L
140.00-11.39%-18.00ซื้อ1.261M7.508B-173.73176.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6777 SANTEC CORP
1277.00-9.62%-136.00ขาย599.200K15.018B22.2757.35164.00เทคโนโลยี
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
1122.00-8.93%-110.00ขาย590.500K2.068B52.6821.30205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3667 ENISH INC
612.00-8.93%-60.00ซื้อ1.580M6.314B-110.78134.00เทคโนโลยี
2038 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIKKEI-TOCOM LEV CRUD OIL ETN
1486.00-7.30%-117.00แนะนำให้ขาย511.403K
2154 TRUST TECH INC.
3355.00-7.06%-255.00ขาย326.100K71.101B18.74180.0217552.00ในทางอุตสาหกรรม
3661 M UP INC
1944.00-6.94%-145.00แนะนำให้ขาย774.900K17.547B79.00เทคโนโลยี
6619 W-SCOPE CORPORATION
1482.00-6.44%-102.00ขาย922.800K46.386B-124.23618.00วัสดุพื้นฐาน
6834 SEIKOH GIKEN CO
2284.00-6.43%-157.00ขาย57.700K21.113B17.13133.34902.00เทคโนโลยี
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
572.00-6.38%-39.00ซื้อ300.800K29.255B-22.76147.00ไฟแนนซ์
9325 PHYZ INC
741.00-5.96%-47.00แนะนำให้ขาย33.700K8.015B51.7115.03206.00ในทางอุตสาหกรรม
6579 LOGLY INC
2122.00-5.94%-134.00ขาย80.700K3.955B38.0158.0133.00เทคโนโลยี
4814 NEXTWARE
288.00-5.88%-18.00ซื้อ361.400K3.659B218.00เทคโนโลยี
7946 KOYOSHA INC
847.00-5.68%-51.00ขาย12.900K1.186B2.63321.87178.00ในทางอุตสาหกรรม
1827 NAKANO CORPORATION
433.00-5.66%-26.00แนะนำให้ขาย189.000K14.883B3.73116.081355.00ในทางอุตสาหกรรม
3919 PIPEDO HD INC
1222.00-5.64%-73.00ซื้อ288.100K9.318B66.2018.51403.00เทคโนโลยี
4781 NIHON HOUSING CO
2280.00-5.63%-136.00แนะนำให้ขาย7.000K36.658B10.06226.582642.00ไฟแนนซ์
1690 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS WTI CRUDE OIL
943.00-5.61%-56.00ขาย2.330K
6740 JAPAN DISPLAY INC
51.00-5.56%-3.00ขาย11.560M43.154B-129.5411542.00เทคโนโลยี
5936 TOYO SHUTTER CO
597.00-5.54%-35.00แนะนำให้ขาย17.600K3.784B54.1511.03547.00ในทางอุตสาหกรรม
6054 LIVESENSE INC
246.00-5.38%-14.00ขาย100.700K6.923B26.469.34299.00เทคโนโลยี
5021 COSMO ENERGY HLDGS CO LTD
2167.00-5.16%-118.00ขาย1.380M182.695B3.69630.896855.00พลังงาน
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
2305.00-5.14%-125.00ขาย392.600K131.737B8.92258.431788.00พลังงาน
3542 VEGA CORP CO LTD
587.00-5.02%-31.00ขาย6.000K6.034B-23.42193.00เทคโนโลยี
3900 CROWDWORKS INC
1339.00-4.97%-70.00ขาย114.800K20.219B-3.58291.00เทคโนโลยี
6182 ROZETTA CORPORATION
3685.00-4.90%-190.00ขาย373.100K37.941B152.1525.14101.00ในทางอุตสาหกรรม
3891 NIPPON KODOSHI
1115.00-4.86%-57.00ขาย244.400K11.994B8.02139.00532.00ในทางอุตสาหกรรม
1605 INPEX CORPORATION
904.00-4.72%-44.80ขาย12.633M1320.021B13.7465.813189.00พลังงาน
4316 BEMAP INC
1171.00-4.72%-58.00ซื้อ239.400K3.776B64.1819.5771.00เทคโนโลยี
3824 MEDIA FIVE CO.
1151.00-4.72%-57.00ขาย8.300K1.040B15.6077.43198.00เทคโนโลยี
4347 BROADMEDIA CORPORATION
83.00-4.60%-4.00ซื้อ4.318M6.473B38.602.15405.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4585 UMN PHARMA INC
312.00-4.59%-15.00แนะนำให้ขาย656.800K4.772B-52.2835.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3998 SURALA NET CO LTD
3485.00-4.52%-165.00ขาย27.600K4.414B114.7135.0832.00ในทางอุตสาหกรรม
8562 FUKUSHIMA BANK
276.00-4.50%-13.00ขาย55.400K6.342B-137.13566.00ไฟแนนซ์
1435 TATERU INC
216.00-4.42%-10.00ขาย1.311M19.174B-62.80505.00ไฟแนนซ์
6026 GMO TECH INC
1945.00-4.42%-90.00ขาย5002.064B107.7918.04116.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2326 DIGITAL ARTS INC
8330.00-4.36%-380.00ขาย205.200K115.793B59.16141.10207.00เทคโนโลยี
3660 ISTYLE INC
802.00-4.30%-36.00ขาย694.000K51.927B220.414.761016.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6563 MIRAI WORKS INC
3370.00-4.26%-150.00แนะนำให้ขาย13.300K4.126B46.3479.3736.00ในทางอุตสาหกรรม
9695 KAMOGAWA GRAND HOTEL
338.00-4.25%-15.00ขาย1003.022B-113.05174.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9913 NIPPO LTD
590.00-4.22%-26.00ซื้อ59.600K5.308B-114.393583.00เทคโนโลยี
1699 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD NOMURA CRUDE OIL LONG INDEX LINK
388.00-4.20%-17.00ขาย415.310K
1671 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF
2537.00-4.19%-111.00ขาย58.905K
3390 INEST INC
69.00-4.17%-3.00ซื้อ936.900K4.137B-10.24133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6414 KAWASAKI THERMAL ENGINEERING CO
1401.00-4.11%-60.00ซื้อ60011.751B28.4549.25495.00ในทางอุตสาหกรรม
6535 I MOBILE CO LTD
748.00-4.10%-32.00แนะนำให้ขาย167.500K17.836B11.6167.57303.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1521.00-4.10%-65.00ขาย27.800K13.555B32.4848.7860.00ไฟแนนซ์
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
2135.00-4.09%-91.00ขาย15.500K6.087B165.00ในทางอุตสาหกรรม
1811 ZENITAKA CORP
4380.00-4.05%-185.00ขาย5.200K31.372B7.24605.27913.00ในทางอุตสาหกรรม
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
738.00-4.03%-31.00ขาย137.200K7.717B182.654.05114.00เทคโนโลยี
3960 VALUEDESIGN INC
2083.00-4.01%-87.00แนะนำให้ขาย28.800K3.061B66.0233.0364.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6138 DIJET INDUSTRIAL
1382.00-3.96%-57.00ขาย3.100K4.108B10.09137.00425.00ในทางอุตสาหกรรม
3034 QOL HOLDINGS CO LTD
1512.00-3.94%-62.00ขาย210.700K58.221B14.87101.714678.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5019 IDEMITSU KOSAN CO.LTD
3055.00-3.93%-125.00ขาย2.273M889.823B7.87388.168955.00พลังงาน
3747 INTERTRADE CO LTD
224.00-3.86%-9.00ขาย27.100K1.610B-54.77110.00ไฟแนนซ์
4587 PEPTIDREAM INC
5300.00-3.81%-210.00ขาย1.009M657.025B216.2931.4783.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7481 OIE SANGYO CO
1273.00-3.78%-50.00ขาย5.500K11.519B20.6961.53785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
6880.00-3.78%-270.00แนะนำให้ขาย236.300K216.886B21.09326.352188.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5020 JXTG HOLDINGS INC
505.60-3.77%-19.80แนะนำให้ขาย33.068M1683.190B5.3295.1339784.00พลังงาน
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
822.00-3.75%-32.00ขาย106.100K17.479B10.2881.4248.00ไฟแนนซ์
6030 ADVENTURE INC
4255.00-3.73%-165.00ขาย68.900K28.722B42.6899.84158.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4977 NITTA GELATIN INC
675.00-3.71%-26.00ขาย19.200K12.402B12.5453.831253.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2338.00-3.71%-90.00ขาย45.900K61.432B15.49153.61313.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6355 SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO
2808.00-3.70%-108.00แนะนำให้ขาย6.700K14.861B-425.551853.00ในทางอุตสาหกรรม
8104 KUWAZAWA TRADING CO
521.00-3.70%-20.00ขาย30.100K7.830B10.3650.301077.00วัสดุพื้นฐาน
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC.
1957.00-3.69%-75.00ขาย2.135M373.668B6.51300.716964.00ไฟแนนซ์
9767 NIKKEN KOGAKU CO
1002.00-3.65%-38.00ขาย1.300K1.828B-4.34186.00วัสดุพื้นฐาน
3926 OPEN DOOR INC
2688.00-3.62%-101.00แนะนำให้ขาย174.600K83.316B75.8435.48158.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3655 BRAINPAD INC.
8830.00-3.60%-330.00ซื้อ554.600K59.695B84.57109.26263.00เทคโนโลยี
6235 OPTORUN CO LTD
2229.00-3.55%-82.00ขาย1.201M92.996B10.91216.37636.00ในทางอุตสาหกรรม
1723 NIHON DENGI CO
2851.00-3.52%-104.00ซื้อ4.600K22.819B10.22278.99775.00ในทางอุตสาหกรรม
6181 PARTNER AGENT INC
275.00-3.51%-10.00ขาย141.000K2.800B32.329.01356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9475 SHOBUNSHA PUBLICATIONS INC
385.00-3.51%-14.00ขาย11.700K6.998B-99.85447.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
3720.00-3.50%-135.00ขาย12.000K5.444B25.07148.38282.00เทคโนโลยี
7751 CANON INC
3081.00-3.48%-111.00ขาย5.730M4109.325B14.66210.18195056.00เทคโนโลยี
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
667.00-3.47%-24.00ขาย128.900K18.437B-43.6121.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
9322 KAWANISHI WAREHOUSE CO
1088.00-3.46%-39.00ขาย11.000K8.277B92.6711.74603.00ในทางอุตสาหกรรม
1773 YTL CORP
28.00-3.45%-1.00แนะนำให้ขาย1.000K290.669B40.880.6711949.00สาธารณูปโภค
7105 MITSUBISHI LOGISNEXT CO LTD
1129.00-3.42%-40.00แนะนำให้ขาย76.300K83.787B17.0366.4710681.00ในทางอุตสาหกรรม
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
1021.00-3.41%-36.00ขาย43.000K2.103B27.0839.2864.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
427.00-3.39%-15.00ขาย106.400K3.712B-47.4836.00เทคโนโลยี
4571 NANOCARRIER CO LTD
348.00-3.33%-12.00ขาย1.249M17.946B-39.2951.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5271 TOYO ASANO FOUNDATION
1861.00-3.32%-64.00ขาย5.900K2.361B2.92636.73204.00วัสดุพื้นฐาน
4390 IPS INC
1049.00-3.32%-36.00ขาย252.300K12.840B23.5647.30274.00บริการโทรคมนาคม
4921 FANCL CORP
2769.00-3.32%-95.00ขาย1.341M332.163B40.7768.521288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6548 TABIKOBO CO LTD
1239.00-3.28%-42.00ขาย27.500K5.811B29.5046.30321.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7037 TENO HOLDINGS CO LTD
3250.00-3.27%-110.00ซื้อ14.100K4.960B24.55144.151156.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1084.00-3.21%-36.00ซื้อ7.300K1.731B-10.64219.00ในทางอุตสาหกรรม
2703 LITE-ON JAPAN LTD
181.00-3.21%-6.00ขาย59.900K2.254B-4.00301.00เทคโนโลยี
7030 SPRIX LTD
1878.00-3.20%-62.00ขาย233.000K32.172B20.9695.67387.00ในทางอุตสาหกรรม
3088 MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD
3190.00-3.19%-105.00ขาย648.000K327.371B13.32239.606249.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3195 GENERATION PASS CO LTD
1036.00-3.18%-34.00ขาย63.700K8.396B67.5015.48160.00ในทางอุตสาหกรรม
3994 MONEY FORWARD INC
3670.00-3.17%-120.00แนะนำให้ขาย303.900K80.443B-90.02394.00เทคโนโลยี
3653 MORPHO INC
1928.00-3.16%-63.00แนะนำให้ขาย88.100K10.377B24.0980.4296.00เทคโนโลยี
7951 YAMAHA CORP
5230.00-3.15%-170.00แนะนำให้ขาย584.000K939.494B21.72240.8220228.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ