บริษัทญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
33824MEDIA FIVE CO.
567.76 M JPY584 JPY−3.31%2000.2518.3731.79 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
11449FUJI JAPAN CO LTD
581.49 M JPY280 JPY+2.56%1000.17−29.94 JPY−256.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
22172INSIGHT INC
600.27 M JPY374 JPY+0.54%1000.236.5257.38 JPY−44.53%3.21%บริการเชิงพาณิชย์
88143LAPINE CO
661.96 M JPY280 JPY−0.36%1.1 K0.58−136.03 JPY−304.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
55840NIPPON SOUKEN CO LTD
671.65 M JPY1010 JPY0.00%10 K0.00%การเงิน
33977FUSION CO LTD (JP)
743.35 M JPY528 JPY+0.57%2000.9114.5036.41 JPY+18.65%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
44250FRONTIER INC
784.898 M JPY1130 JPY+1.62%6001.409.19122.96 JPY+103.10%2.21%การผลิตของผู้ผลิต
99610WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
810.109 M JPY133 JPY+1.53%3 K0.05−19.20 JPY+70.66%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
66846CHUO SEISAKUSHO LTD.
827.445 M JPY1070 JPY0.00%1000.26−8.24 JPY+97.36%1.87%การผลิตของผู้ผลิต
33047TRUCK-ONE CO
827.62 M JPY345 JPY0.00%4000.806.8750.19 JPY+10.80%2.32%การค้าปลีก
33136ECONOS CO LTD
849.905 M JPY647 JPY+1.41%3001.436.23103.82 JPY−19.41%3.86%การค้าปลีก
99399BEAT HOLDINGS LTD
863.61 M JPY374 JPY+0.27%8.876 K0.41−161.73 JPY+44.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
33803IMAGE INFORMATION INC
866.984 M JPY437 JPY+2.10%8000.2114.7829.57 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
22976NIPPON GRANDE CO LTD
885.5 M JPY771 JPY+0.13%1000.187.57101.82 JPY−29.38%1.69%การเงิน
33032GOLFϽ¥DO CO. LTD
900.892 M JPY370 JPY0.00%1000.07−49.05 JPY−234.56%2.71%การค้าปลีก
33384ARKCORE INC.
920.14 M JPY519 JPY+0.58%4000.206.0985.18 JPY−60.99%0.00%การค้าปลีก
33370FUJITA CORP CO.LTD.
986.421 M JPY292 JPY+0.34%6.3 K0.38−3.01 JPY+88.89%0.00%บริการผู้บริโภค
66898TOMITA ELECTRONICS
1.009 B JPY1526 JPY−0.91%1.7 K0.47−42.72 JPY−129.51%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
77851KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
1.036 B JPY220 JPY+0.46%12.1 K0.06−37.87 JPY−3324.91%1.37%บริการผู้บริโภค
66836PLAT'HOME CO LTD
1.06 B JPY704 JPY+0.14%6000.03−61.73 JPY+5.56%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
44255THECOO INC
1.061 B JPY509 JPY−0.39%2.9 K2.27−368.44 JPY−55.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
22997STORAGE-OH CO LTD
1.063 B JPY565 JPY+1.07%5.8 K0.779.6358.66 JPY+5.48%0.00%ระบบขนส่ง
22164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
1.082 B JPY510 JPY+3.03%34 K0.5433.1015.41 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
44018GEOLOCATION TECHNOLOGY INC
1.084 B JPY700 JPY0.00%7000.6279.038.86 JPY−83.19%0.71%การสื่อสาร
55342JANIS LTD.
1.085 B JPY293 JPY−0.34%1.5 K0.74−83.66 JPY−2.23%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
22673YUMEMITSUKETAI CO LTD
1.113 B JPY109 JPY−0.91%149.4 K2.619.3311.68 JPY+134.85%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
66439NAKANIPPON CASTING CO. LTD.
1.129 B JPY494 JPY+0.82%1.3 K2.13−121.18 JPY−224.04%3.04%การผลิตของผู้ผลิต
44760ALPHA CO LTD
1.144 B JPY1440 JPY−0.62%4000.11−194.69 JPY+45.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
77042ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
1.146 B JPY800 JPY0.00%2.7 K0.57−1.47 JPY−110.49%1.87%บริการเชิงพาณิชย์
22156SAYLOR ADVERTISING INC.
1.171 B JPY310 JPY0.00%6000.419.6132.26 JPY+449.25%1.61%บริการเชิงพาณิชย์
99241FUTURE LINK NETWORK CO LTD
1.174 B JPY1371 JPY−2.35%6000.19−82.02 JPY+38.90%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
33189ANAP INC
1.187 B JPY231 JPY+3.59%11 K0.34−255.18 JPY−93.88%0.00%การค้าปลีก
55610DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1.195 B JPY910 JPY−1.30%3000.2418.0950.31 JPY−6.44%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
66025JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1.2 B JPY680 JPY+0.74%1.3 K1.2949.2613.80 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
66977JAPAN RESISTOR MANUFACTURING CO
1.202 B JPY970 JPY+0.21%1.1 K0.5614.2568.08 JPY−36.76%3.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33849NIPPON TECHNO LAB INC.
1.208 B JPY740 JPY0.00%1000.1717.0243.48 JPY−28.64%1.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
55598YOTTAVIAS CO LTD
1.234 B JPY3200 JPY−0.62%1000.590.00%บริการเชิงพาณิชย์
77138TORICO CO LTD
1.243 B JPY1013 JPY−0.49%5.8 K0.24−161.92 JPY−320.87%0.00%การค้าปลีก
99244DIGITALIFT INC
1.247 B JPY889 JPY+1.48%1.4 K0.41107.438.28 JPY−90.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
77363BABY CALENDAR INC
1.252 B JPY1401 JPY0.00%9000.62−111.81 JPY−601.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
22926SHINOZAKIYA INC
1.26 B JPY90 JPY+1.12%58.9 K1.21−4.05 JPY−26.40%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
55380SHINTO COMPANY(JP)
1.284 B JPY1651 JPY−1.26%1.1 K1.24−23.33 JPY−178.48%2.25%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
77345AI PARTNERS FINANCIAL INC
1.285 B JPY406 JPY−1.22%2.4 K0.58−13.35 JPY+58.05%1.00%การเงิน
33976SHANON INC
1.326 B JPY407 JPY−0.49%5.1 K0.49−137.12 JPY+8.90%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
44834CAREER BANK
1.331 B JPY1350 JPY+0.75%6001.22−28.87 JPY−114.57%1.04%บริการเชิงพาณิชย์
44316BEMAP INC
1.332 B JPY414 JPY+0.49%1.7 K0.4116.5625.00 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
77615YU-WA CREATION HOLDINGS CO LTD
1.344 B JPY151 JPY+0.67%24.9 K0.47−85.14 JPY−703.01%3.95%การค้าปลีก
44349TISC CO. LTD.
1.347 B JPY4400 JPY+2.56%1000.595.10862.56 JPY+24.68%1.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
66416KATSURAGAWA ELECTRIC CO
1.362 B JPY880 JPY0.00%6001.03−137.32 JPY+61.80%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
22459AUN CONSULTINGS INC
1.366 B JPY185 JPY+0.54%24 K0.07−9.48 JPY−101.61%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
66177APPBANK INC
1.391 B JPY116 JPY+1.75%82.2 K0.57−41.95 JPY−18.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
33070AMAGASA CO.LTD
1.392 B JPY108 JPY−3.57%556.9 K0.55−54.63 JPY+32.57%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
33913GREENBEE INC.
1.399 B JPY648 JPY+2.21%10.1 K0.34−72.54 JPY+10.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
77997KUROGANE KOSAKUSHO
1.431 B JPY822 JPY−2.72%15.1 K3.801.36602.90 JPY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
33261GRANDES INC
1.436 B JPY410 JPY+0.99%7000.198.0351.06 JPY+172.12%3.72%การเงิน
22586FRUTA FRUTA INC
1.441 B JPY38 JPY0.00%54.5 K0.26−9.20 JPY+18.43%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
66786RVH INC
1.443 B JPY60 JPY−1.64%45.2 K0.92−8.49 JPY−17.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
44179G-NEXT INC
1.445 B JPY330 JPY−1.49%120.1 K0.15−41.17 JPY+46.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3334621LADY CO. LTD.
1.46 B JPY83 JPY0.00%11.6 K3.33−20.63 JPY−256.94%0.00%บริการผู้บริโภค
44995SANKEI CHEMICALS CO
1.461 B JPY1493 JPY−2.10%1000.1721.0970.78 JPY−46.69%1.64%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
77093ADISH CO LTD
1.469 B JPY821 JPY+1.23%4 K0.85−111.10 JPY−365.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
55025MERCURY REALTECH INNOVATOR INC
1.471 B JPY560 JPY0.00%1.9 K0.1331.0218.05 JPY−45.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
33223SLD ENTERTAINMENT INC
1.483 B JPY950 JPY+1.06%6.2 K2.0610.2093.15 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
33908COLLABOS CORPORATION
1.486 B JPY322 JPY0.00%6000.02−18.63 JPY−303.53%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
77462CAPITA INC
1.488 B JPY405 JPY−1.94%3000.0654.137.48 JPY−68.06%0.48%การค้าปลีก
9878SEKIDO CO LTD
1.491 B JPY755 JPY+0.80%3.9 K0.7123.8031.73 JPY−64.38%2.05%การค้าปลีก
44016MIT HOLDINGS CO LTD
1.503 B JPY711 JPY+0.42%3.3 K0.0615.5445.74 JPY+455.79%1.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
33929SOCIALWIRE CO LTD
1.505 B JPY257 JPY+0.78%4.7 K0.44−138.74 JPY−242.80%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
99562BUSINESS COACH INC
1.506 B JPY1355 JPY−0.59%7000.7027.8648.63 JPY3.67%บริการเชิงพาณิชย์
66085ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
1.507 B JPY520 JPY+4.63%13.1 K0.63−137.49 JPY−31.97%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
99213SEYFERT LTD
1.508 B JPY1142 JPY0.00%6000.2912.2593.23 JPY−17.70%3.68%บริการเชิงพาณิชย์
77083AHC GROUP INC
1.517 B JPY724 JPY+1.26%3.7 K0.5212.1259.73 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
33787TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
1.522 B JPY579 JPY−0.17%9000.18−55.49 JPY−316.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22137HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD.
1.536 B JPY735 JPY−2.00%1000.1430.5224.08 JPY−42.45%1.63%บริการผู้บริโภค
88209FRIENDLY CORP
1.551 B JPY541 JPY−0.73%1.8 K0.66−12.54 JPY+84.20%0.00%บริการผู้บริโภค
66433HEPHAIST CO LTD
1.553 B JPY257 JPY+1.58%2.6 K0.22−11.74 JPY−217.67%0.40%การผลิตของผู้ผลิต
77362TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC
1.553 B JPY1020 JPY0.00%2000.1112.3182.85 JPY−19.64%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
77413SOKEN CO LTD
1.56 B JPY2279 JPY−0.26%2000.08110.3320.66 JPY+0.02%0.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
33779J ESCOM HOLDINGS
1.573 B JPY134 JPY+0.75%38.9 K0.30−20.72 JPY−783.77%0.00%การค้าปลีก
77067BRANDING TECHNOLOGY INC
1.574 B JPY991 JPY−0.40%5.5 K1.4892.2410.74 JPY−76.81%1.60%บริการเชิงพาณิชย์
77886YAMATO INDUSTRY CO
1.578 B JPY1161 JPY+0.52%37.1 K0.16−67.78 JPY+60.50%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
66731PIXELA CORPORATION
1.58 B JPY109 JPY+1.87%428.3 K0.75−263.30 JPY+62.75%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9978BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
1.587 B JPY36 JPY0.00%40.2 K0.2627.021.33 JPY−36.64%0.00%การค้าปลีก
66982LEAD CO INC
1.587 B JPY620 JPY−0.48%6000.2912.8648.22 JPY+35.51%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
44124OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1.591 B JPY1513 JPY+0.67%3000.34−92.29 JPY−175.83%2.32%บริการเชิงพาณิชย์
44020BETREND CORPORATION
1.602 B JPY731 JPY−0.14%9000.2724.3530.02 JPY−33.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
99215CASY CO LTD
1.603 B JPY885 JPY−1.56%5.7 K0.85169.505.22 JPY−68.43%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
44059MAGMAG INC
1.621 B JPY597 JPY0.00%8000.10−165.95 JPY−2794.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
33845I-FREEK MOBILE INC
1.623 B JPY93 JPY0.00%15.7 K0.57−2.29 JPY−122.72%3.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
77585KAN-NANMARU CORPORATION
1.624 B JPY423 JPY−1.63%17.3 K0.18−49.13 JPY+31.04%0.00%บริการผู้บริโภค
33442MIE CORPORATION CO. LTD
1.625 B JPY1420 JPY+5.19%2.2 K4.233.78375.72 JPY+72.19%1.48%การผลิตของผู้ผลิต
44073GLOBAL COMMUNICATION PLANNING CO LT
1.636 B JPY678 JPY+1.04%10.5 K0.56−30.28 JPY+84.90%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
11382HOB CO.LTD
1.641 B JPY2225 JPY+1.23%1 K0.4929.6175.16 JPY−60.79%2.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
77140PETGO CORPORATION
1.642 B JPY902 JPY+1.01%5.9 K1.0116.8153.65 JPY−57.76%0.00%การค้าปลีก
55962ASAKA INDUSTRIAL CO
1.645 B JPY1716 JPY+0.23%6000.325.46314.01 JPY+65.75%2.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
66969MATSUO ELECTRIC CO
1.652 B JPY526 JPY+0.57%9000.1110.6749.28 JPY−61.31%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
77771NIHON SEIMITSU CO
1.652 B JPY76 JPY−3.80%221.9 K4.2228.132.70 JPY−74.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
55952AMATEI INCORPORATED
1.659 B JPY141 JPY0.00%31.1 K0.4617.218.19 JPY−23.00%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
66029ARTRA GROUP CORPORATION
1.664 B JPY167 JPY0.00%17.4 K0.36−7.18 JPY+70.46%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
77357GEOCODE CO LTD
1.679 B JPY605 JPY−0.17%8.5 K3.60118.275.12 JPY−81.91%3.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี