หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
8256 MARUMITSU CO
76.0035.71%20.00ซื้อ26.062M1.591B-33.64102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6180 GMO MEDIA INC
1301.0029.71%298.00ซื้อ10.600K1.747B-34.75109.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6557 GLOBAL BRIDGE HLDGS CO LTD
1410.0027.03%300.00ซื้อ305.200K2.894B-13.82908.00บริการผู้บริโภค
8918 LAND CO LTD
10.0025.00%2.00ซื้อ14.420M11.526B17.940.92การเงิน
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1365.0021.88%245.00ซื้อ116.500K16.841B24.8954.84266.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
324.0021.35%57.00ซื้อ486.500K2.877B-78.4275.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3671 SOFTMAX CO LTD
856.0021.25%150.00ซื้อ851.800K4.207B18.8645.39162.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6897 TWINBIRD CORP
464.0020.83%80.00ซื้อ114.900K3.355B-15.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6577 BESTONE.COM CO LTD
1780.0020.27%300.00ซื้อ32.000K1.837B21.0886.4125.00บริการผู้บริโภค
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
475.0020.25%80.00ซื้อ2.649M8.297B1789.080.27107.00บริการการกระจายสินค้า
4486 UNITE AND GROW INC
1805.0019.62%296.00ซื้อ193.200K2.740B156.00บริการเชิงพาณิชย์
1444 NISSOU CO LTD
2820.0019.44%459.001.700K1.086B9.99282.2839.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4640 ANDOR CO LTD
504.0018.87%80.00แนะนำให้ซื้อ4.100K2.195B6.4777.90312.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7687 MICREED CO LTD
619.0018.36%96.00ซื้อ391.100Kการค้าปลีก
5071 VIS CO LTD
650.0018.18%100.00เป็นกลาง138.000Kบริการเชิงพาณิชย์
2978 TSUKURUBA INC
662.0017.79%100.00ขาย60.100K5.315B121.00บริการเชิงพาณิชย์
3053 PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
503.0017.52%75.00ขาย679.300K9.847B-128.36957.00บริการการกระจายสินค้า
7317 MATSUYA R&D CO LTD
1040.0016.85%150.00472.300Kการผลิตของผู้ผลิต
7567 SAKAE ELECTRONICS CORP
364.0016.67%52.00ซื้อ271.800K1.585B35.1810.3577.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3825 REMIXPOINT INC
105.0016.67%15.00ซื้อ4.198M5.477B-103.21170.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1347.0016.22%188.00ซื้อ5.821M47.648B-23.73183.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1401 MBS INC
694.0016.05%96.00ซื้อ26.400K4.363B17.3442.07101.00บริการผู้บริโภค
7090 LIGUA INC
1093.0015.91%150.00ซื้อ30.500Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
7047 PORT INC
834.0015.83%114.00ซื้อ2.465M8.053B16.9750.99157.00บริการเชิงพาณิชย์
2351 ASJ INC
1099.0015.81%150.00ซื้อ74.000K7.452B-48.66155.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6548 TABIKOBO CO LTD
1055.0015.68%143.00ซื้อ64.500K4.333B15.8768.65362.00บริการผู้บริโภค
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
740.0015.62%100.00ขาย13.000K2.057B14.1752.4581.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7078 INCLUSIVE INC
1117.0015.51%150.00ซื้อ56.000K2.341B74.00บริการเชิงพาณิชย์
5704 JMC CORPORATION
752.0015.34%100.00ซื้อ70.600K3.444B25.8531.39134.00บริการเชิงพาณิชย์
7686 KAKUYASU CO LTD
1150.0015.00%150.00ซื้อ69.100K7.633B1441.00การค้าปลีก
4487 SPACE MARKET INC
687.0014.88%89.00ซื้อ524.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
7084 KIDS SMILE HOLDINGS INC
1749.0014.76%225.00ซื้อ75.300Kบริการผู้บริโภค
2345 ISTUDY CO LTD
1263.0014.71%162.00ซื้อ1.293M4.378B70.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
781.0014.68%100.00ซื้อ669.800K27.258B56.3913.85226.00บริการเชิงพาณิชย์
4482 WILLS INC
2850.0014.09%352.00ซื้อ33.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
9271 WAGOKORO CO LTD
480.0013.74%58.00เป็นกลาง5.100K1.189B-67.8989.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7895 CHUO KAGAKU CO
495.0013.53%59.00ซื้อ521.500K8.785B43.6319.751751.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4424 AMAZIA INC
4780.0013.40%565.00แนะนำให้ซื้อ482.900K28.185B36.53135.9116.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6445 JANOME SEWING MACHINE CO
358.0013.29%42.00ซื้อ956.300K6.109B19.8318.053078.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7095 MACBEE PLANET INC
2195.0013.20%256.00769.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
6789 ROLAND DG CORP
1281.0012.96%147.00ขาย205.900K14.162B8.25155.361233.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6554 SUS CO LTD
355.0012.70%40.00เป็นกลาง58.000K2.761B10.3236.341567.00บริการเชิงพาณิชย์
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
1159.0012.52%129.00เป็นกลาง5.200K1.374B49.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7089 FOR STARTUPS INC
1691.0012.36%186.00ซื้อ32.400Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
7041 CRG HOLDINGS CO LTD
467.0012.26%51.00ขาย41.600K2.268B8.6757.66448.00บริการเชิงพาณิชย์
7093 ADISH CO LTD
1795.0012.26%196.00แนะนำให้ซื้อ166.400Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
4490 VISASQ INC
1324.0012.20%144.00ซื้อ404.400K9.855B59.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4428 SINOPS INC
1796.0012.18%195.00ซื้อ55.100K9.654B57.8331.9370.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3695 GMO RESEARCH INC
1172.0011.94%125.00ซื้อ5.500K1.707B14.0283.92162.00บริการเชิงพาณิชย์
3994 MONEY FORWARD INC
4515.0011.90%480.00ซื้อ161.000K94.117B-118.62691.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4491 COMPUTER MANAGEMENT CO LTD
2989.0011.86%317.00ซื้อ79.100Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
6731 PIXELA CORPORATION
19.0011.76%2.00ขาย3.698M1.192B-26.42140.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4337 PIA CORPORATION
2548.0011.75%268.00เป็นกลาง464.500K31.036B90.0428.30304.00บริการผู้บริโภค
6927 HELIOS TECHNO HOLDING CO LTD
383.0011.34%39.00ซื้อ1.724M6.229B19.7019.44566.00การผลิตของผู้ผลิต
5368 JAPAN INSULATION CO LTD
770.0011.27%78.00ซื้อ40.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6200 INSOURCE CO LTD
2228.0011.12%223.00ซื้อ971.000K42.146B51.9143.03296.00บริการเชิงพาณิชย์
4840 TRIIS INCORPORATED
300.0011.11%30.00ซื้อ201.600K1.991B20.9615.7348.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4448 CHATWORK CO LTD
1296.0011.05%129.00ซื้อ1.631M42.712B107.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4382 HEROZ INC
3395.0010.95%335.00ซื้อ248.000K45.647B219.4716.0845.00การสื่อสาร
9672 TOKYOTOKEIBA CO
3175.0010.90%312.00ซื้อ461.300K81.755B17.43182.11167.00บริการผู้บริโภค
4394 EXMOTION CO LTD
1053.0010.84%103.00ขาย23.000K2.657B22.1651.4859.00บริการเชิงพาณิชย์
6433 HEPHAIST SEIKO CO LTD
216.0010.77%21.00ซื้อ31.200K1.231B-0.44115.00การผลิตของผู้ผลิต
7800 AMIFA CO LTD
629.0010.74%61.00ซื้อ107.200K1.832B63.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3073 DD HOLDINGS CO LTD
794.0010.74%77.00ขาย365.100K10.973B11.7467.611717.00บริการผู้บริโภค
4449 GIFTEE INC
1499.0010.71%145.00ซื้อ465.300K35.511B95.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7820 NIHON FLUSH CO LTD
1109.0010.68%107.00ซื้อ217.400K25.107B4.40252.271621.00การผลิตของผู้ผลิต
6185 SMN CORPORATION
674.0010.67%65.00ซื้อ325.600K7.860B15.7045.95174.00บริการเชิงพาณิชย์
9279 GIFT INC
1175.0010.64%113.00ซื้อ92.200K10.537B22.8652.00306.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7080 SPORTSFIELD CO LTD
2435.0010.58%233.00ซื้อ8.700Kบริการเชิงพาณิชย์
7082 JIMOTY INC
1390.0010.58%133.00ซื้อ214.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2351.0010.48%223.00ซื้อ21.000K7.533B37.4462.80208.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6569 NISSO CORPORATION
435.0010.41%41.00ขาย683.200K13.233B7.1261.941605.00บริการเชิงพาณิชย์
3634 SOCKETS INC
1007.0010.30%94.00ซื้อ2.400K2.239B34.2329.4361.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6239 NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION
881.0010.26%82.00ซื้อ216.800K5.536B8.64101.98170.00สาธารณูปโภค
6658 SHIRAI ELECTRONICS INDUSTRIAL
194.0010.23%18.00ซื้อ219.500K2.460B-32.991565.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9969 SHOKUBUN CO LTD
313.0010.21%29.00แนะนำให้ซื้อ1.907M2.727B-17.70604.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7035 AND FACTORY INC
1269.0010.16%117.00ซื้อ179.500K11.317B38.7133.9890.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
8127 YAMATO INTERNATIONAL INC
358.0010.15%33.00ซื้อ132.800K6.678B18.1319.74196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
948.0010.10%87.00ซื้อ57.100Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
7088 FORUM ENGINEERING INC
753.0010.09%69.00ซื้อ345.900K18.213B5059.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6626 SEMITEC CORPORATION
1918.009.98%174.00ขาย41.300K4.947B8.23233.292940.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3031 RACCOON HOLDINGS INC
563.009.96%51.00ซื้อ1.282M10.253B22.0725.84164.00การค้าปลีก
7036 EMNET JAPAN CO LTD
1199.009.90%108.00ขาย41.100K2.012B9.77130.03บริการเชิงพาณิชย์
6334 MEIJI MACHINE CO
201.009.84%18.00ซื้อ299.300K2.084B-13.41188.00การผลิตของผู้ผลิต
6558 COOKBIZ CO LTD
1005.009.84%90.00ขาย37.900K2.057B16.5263.15213.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7081 KOYOU RENTIA CO LTD
872.009.82%78.00ซื้อ55.000Kการเงิน
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
2040.009.74%181.00ซื้อ1.562M56.762B166.5313.30223.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3990 UUUM CO LTD
2319.009.70%205.00ซื้อ1.603M41.303B52.4347.38382.00บริการผู้บริโภค
3042 SECUAVAIL INC
760.009.67%67.00ซื้อ174.400K2.344B35.6521.4088.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6567 SERIO HLDGS CO LTD
602.009.65%53.00ซื้อ39.100K1.737B35.5716.92528.00บริการเชิงพาณิชย์
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
537.009.59%47.00ขาย220.400K6.348B3.84139.722320.00บริการผู้บริโภค
7957 FUJICOPIAN CO LTD
1600.009.59%140.00ขาย3002.236B7.78205.55593.00การผลิตของผู้ผลิต
1992 KANDA TSUSHINKI CO
904.009.58%79.00ซื้อ5.500K1.983B8.05112.26263.00การผลิตของผู้ผลิต
2158 FRONTEO INC
242.009.50%21.00ซื้อ797.100K8.431B-29.26387.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9603 H.I.S. CO LTD
1413.009.45%122.00ขาย1.722M74.135B7.16210.3915202.00บริการผู้บริโภค
3578 SOKO SEIREN CO
394.009.44%34.00ขาย1.800K512.836M-486.95121.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4476 AI CROSS INC
1545.009.42%133.00ซื้อ281.300K5.498Bการสื่อสาร
8925 ARDEPRO CO LTD
35.009.38%3.00ซื้อ6.529M10.791B99.800.3517.00การเงิน
7886 YAMATO INDUSTRY CO
589.009.28%50.00ขาย5.900K541.473M-139.921250.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6076 AMAZE CO LTD
666.009.18%56.00ขาย4.400K9.274B4.40138.52108.00บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ