หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
9876 COX CO LTD
225.0028.57%50.00แนะนำให้ซื้อ3.846M6.206B-52.13449.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8885 L' ATTRAIT CO
923.0019.40%150.00แนะนำให้ซื้อ51.200K4.869B8.28117.6945.00ไฟแนนซ์
6558 COOKBIZ CO LTD
3435.0017.08%501.00ซื้อ438.400K7.616B51.0471.85191.00เทคโนโลยี
3624 AXEL MARK INC
711.0016.37%100.00ซื้อ5.282M4.286B-236.85109.00เทคโนโลยี
5939 OTANI KOGYO CO LTD
5050.0016.09%700.00แนะนำให้ซื้อ1.500K3.935B13.86364.34178.00ในทางอุตสาหกรรม
3672 ALTPLUSINC
1107.0015.67%150.00ซื้อ10.910M18.969B-77.31339.00เทคโนโลยี
8938 GLOME HOLDINGS INC
1114.0015.56%150.00แนะนำให้ซื้อ184.000K6.194B7.57147.0759.00ไฟแนนซ์
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1130.0015.31%150.00ซื้อ3.300K1.531B-8.23184.00ในทางอุตสาหกรรม
9768 IDEA CONSULTANTS INC
2834.0015.11%372.00ซื้อ372.700K20.234B11.42248.19947.00ในทางอุตสาหกรรม
2722 I-K CO LTD
788.0014.53%100.00แนะนำให้ซื้อ69.900K5.892B36.6521.50236.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1401 MBS INC
1135.0014.42%143.00แนะนำให้ซื้อ157.100K8.281B27.8742.90101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
475.0013.91%58.00ซื้อ3.948M7.713B12.8436.99153.00ในทางอุตสาหกรรม
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
229.0012.81%26.00แนะนำให้ซื้อ3.091M5.215B129.451.7996.00ในทางอุตสาหกรรม
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1425.0010.81%139.00แนะนำให้ซื้อ141.300K3.539B63.8022.82290.00ในทางอุตสาหกรรม
3928 MYNET INC
654.0010.66%63.00ซื้อ974.200K5.622B-173.22412.00เทคโนโลยี
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1569.0010.34%147.00ซื้อ3.878M7.927B-6.03162.00เทคโนโลยี
4461 DKS CO. LTD.
3960.0010.31%370.00ซื้อ213.700K40.272B17.71223.56985.00วัสดุพื้นฐาน
6666 RIVER ELETEC CORP
499.0010.15%46.00แนะนำให้ซื้อ1.502M3.678B-59.39238.00ในทางอุตสาหกรรม
6378 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO
723.0010.05%66.00ซื้อ6.590M14.297B10.4968.93373.00ในทางอุตสาหกรรม
4424 AMAZIA INC
6670.009.88%600.00ซื้อ304.000K22.104B74.5893.0812.00เทคโนโลยี
4557 MEDICAL & BIO LABS
4680.009.86%420.00ซื้อ248.600K24.199B35.05133.53397.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6096 RAREJOB INC
2786.009.77%248.00แนะนำให้ซื้อ545.100K24.982B119.9823.66657.00ในทางอุตสาหกรรม
8894 REVOLUTION CO LTD
45.009.76%4.00ซื้อ7.587M8.536B-0.9428.00ไฟแนนซ์
4840 TRIIS INCORPORATED
623.009.68%55.00แนะนำให้ซื้อ698.900K4.896B123.446.2054.00เทคโนโลยี
6580 WRITEUP CO LTD
1647.009.51%143.00ซื้อ85.700K4.303B32.2151.4074.00ในทางอุตสาหกรรม
4707 KITAC CORP
416.009.19%35.00ซื้อ346.400K2.330B12.1634.21154.00ในทางอุตสาหกรรม
7069 CYBERBUZZ INC
4815.009.18%405.00ซื้อ160.100K16.475B105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6046 LINKBAL INC
442.009.14%37.00ซื้อ1.143M8.242B13.0333.9286.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1954 NIPPON KOEI CO
3660.009.09%305.00แนะนำให้ซื้อ176.500K57.454B13.25276.195497.00ในทางอุตสาหกรรม
3031 RACCOON HOLDINGS INC
838.008.97%69.00ซื้อ1.240M15.600B36.0523.56164.00เทคโนโลยี
8023 DAIKO DENSHI TSUSHIN CO
973.008.96%80.00แนะนำให้ซื้อ391.200K13.324B4.19232.231190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2160 GNI GROUP LTD
2200.008.91%180.00ซื้อ2.841M95.345B648.013.42346.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7673 DAIKO TSUSAN CO LTD
1166.008.87%95.00ซื้อ85.800K6.218B136.00ในทางอุตสาหกรรม
6195 HOPE INC
8450.008.75%680.00ซื้อ88.900K11.780B64.50144.23162.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9450 FIBERGATE INC
1449.008.46%113.00ซื้อ469.000K28.679B48.9731.39159.00บริการโทรคมนาคม
9270 SOU INC
2756.008.42%214.00ซื้อ294.700K35.104B24.90119.44471.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3021 PACIFIC NET CO. LTD
1347.008.02%100.00ซื้อ267.400K6.786B27.7448.55156.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9755 OYO CORP
1541.007.99%114.00ซื้อ290.800K40.242B27.6955.642058.00วัสดุพื้นฐาน
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
5240.007.93%385.00ซื้อ22.000K39.397B37.82138.56266.00บริการโทรคมนาคม
3966 UZABASE INC
2269.007.84%165.00ซื้อ697.900K72.353B-10.57567.00เทคโนโลยี
4920 NIPPON SHIKIZAI
2380.007.84%173.00ซื้อ15.700K4.988B8.77271.37431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7986 NIHON ISK COMPANY
1472.007.76%106.00แนะนำให้ซื้อ45.200K2.612B13.11112.29274.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6181 PARTNER AGENT INC
424.007.61%30.00ซื้อ198.000K4.414B59.837.43317.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5408 NAKAYAMA STEEL WORKS
532.007.47%37.00ซื้อ579.600K28.801B7.7268.921142.00วัสดุพื้นฐาน
2191 TELLA INC
189.007.39%13.00ซื้อ1.536M4.424B-48.0836.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
9624 CHODAI CO LTD
1296.007.28%88.00ซื้อ310.600K11.431B6.13211.361533.00ในทางอุตสาหกรรม
4316 BEMAP INC
959.007.27%65.00แนะนำให้ซื้อ147.700K3.094B17.7155.6274.00เทคโนโลยี
9873 KFC HOLDINGS JAPAN LTD
3265.007.22%220.00ซื้อ526.100K71.802B20.36160.35883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1202.007.13%80.00ซื้อ435.300K38.440B23.3851.87217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
2192.007.03%144.00แนะนำให้ซื้อ36.400K11.555B18.59118.23181.00ในทางอุตสาหกรรม
6629 TECHNO HORIZON HOLDINGS CO.LTD
860.006.83%55.00ซื้อ2.774M18.114B7.96108.08896.00เทคโนโลยี
8747 YUTAKA SHOJI CO
541.006.71%34.00แนะนำให้ซื้อ67.400K4.337B7.0476.82365.00ไฟแนนซ์
3995 SKIYAKI INC
750.006.69%47.00ซื้อ127.200K7.978B65.6111.8477.00บริการโทรคมนาคม
5933 ALINCO INC
1273.006.62%79.00แนะนำให้ซื้อ185.600K25.241B2.09608.941358.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5983 IWABUCHI CORP
7290.006.58%450.00ซื้อ105.300K7.832B26.48275.33418.00เทคโนโลยี
6722 A&T CORPORATION
1439.006.43%87.00ซื้อ158.500K9.004B8.26174.11430.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2710.006.27%160.00แนะนำให้ซื้อ7.200K4.418B57.9647.3431.00ในทางอุตสาหกรรม
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD
448.006.16%26.00ซื้อ300.800K3.059B-23.3143.00เทคโนโลยี
9632 SUBARU ENTERPRISE CO
8980.006.15%520.00ซื้อ71.200K23.081B7.951129.29555.00ในทางอุตสาหกรรม
4345 CTS CO LTD
796.006.13%46.00แนะนำให้ซื้อ208.000K33.973B30.4526.14246.00ในทางอุตสาหกรรม
5943 NORITZ CORP
1512.006.03%86.00ซื้อ479.500K71.617B15.9295.198776.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5352 KROSAKI HARIMA CORP
6510.006.03%370.00ซื้อ95.200K54.844B7.43876.014735.00วัสดุพื้นฐาน
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
3585.005.91%200.00แนะนำให้ซื้อ12.400K5.925B279.00เทคโนโลยี
3664 MOBCAST HLDGS INC
269.005.91%15.00ซื้อ1.756M6.458B-89.10165.00เทคโนโลยี
6306 NIKKO CO LTD
809.005.89%45.00ซื้อ332.000K30.998B17.3946.51799.00ในทางอุตสาหกรรม
3996 SIGNPOST CORPORATION
2749.005.85%152.00ซื้อ2.137M29.851B3948.861.3399.00เทคโนโลยี
6618 OHIZUMI MFG CO LTD
851.005.85%47.00ซื้อ365.600K7.121B16.1253.181592.00ในทางอุตสาหกรรม
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2634.005.83%145.00แนะนำให้ซื้อ29.200K23.702B14.30184.15484.00วัสดุพื้นฐาน
4523 EISAI CO
8248.005.81%453.00ซื้อ3.485M2363.782B40.95201.5110683.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
878.005.78%48.00ซื้อ511.600K36.622B11.2877.87915.00ในทางอุตสาหกรรม
5269 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
296.005.71%16.00แนะนำให้ซื้อ490.600K16.620B42.366.991228.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4420 ESOL CO LTD
1934.005.63%103.00ซื้อ204.200K39.340B55.7134.72419.00เทคโนโลยี
3968 SEGUE GROUP CO LTD
940.005.62%50.00ซื้อ124.100K10.778B31.2330.80391.00เทคโนโลยี
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
245.005.60%13.00ซื้อ1.006M3.531B13.3118.4038.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6897 TWINBIRD CORP
482.005.47%25.00ซื้อ131.500K4.211B115.494.17303.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4540.005.46%235.00ซื้อ376.000K244.380B30.71147.82855.00ในทางอุตสาหกรรม
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
78.005.41%4.00ซื้อ1.133M4.369B-13.6030.00ไฟแนนซ์
3169 MISAWA & CO LTD
887.005.34%45.00ซื้อ124.500K6.308B15.7756.26262.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6696 TRANZAS INC
1382.005.26%69.00ซื้อ38.100K4.375B-51.8944.00เทคโนโลยี
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
852.005.19%42.00ซื้อ196.000K6.944B27.4731.44176.00เทคโนโลยี
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
549.005.17%27.00ซื้อ291.600K9.341B11.8946.18559.00ในทางอุตสาหกรรม
7065 UPR CORPORATION
2468.005.11%120.00ซื้อ100.200K18.904B25.8795.39197.00ไฟแนนซ์
5290 VERTEX CORPORATION
2044.005.09%99.00แนะนำให้ซื้อ235.600K23.883B2.51814.781138.00วัสดุพื้นฐาน
7928 ASAHI KAGAKU KOGYO CO
538.005.08%26.00ซื้อ154.100K2.096B-84.75599.00วัสดุพื้นฐาน
3935 EDIA CO LTD
766.005.08%37.00ซื้อ1.648M4.642B-200.5860.00เทคโนโลยี
6091 WESCO HOLDINGS INC
437.005.05%21.00ซื้อ97.600K6.584B7.0062.47642.00ในทางอุตสาหกรรม
6742 KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING CO
543.005.03%26.00ซื้อ290.600K34.056B20.9325.941984.00เทคโนโลยี
4396 SYSTEM SUPPORT INC
2215.005.03%106.00ซื้อ158.700K11.152B26.8185.26956.00เทคโนโลยี
4734 BEING CO LTD
1108.005.02%53.00ซื้อ21.300K8.689B15.5471.29366.00เทคโนโลยี
7071 AMVIS HOLDINGS INC
6280.005.02%300.00ซื้อ39.800K70.116B529.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
750.004.90%35.00ซื้อ502.700K7.844B181.464.14105.00เทคโนโลยี
3150 GREMZ INC
2593.004.89%121.00ซื้อ68.100K29.256B24.21108.50347.00ในทางอุตสาหกรรม
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
4510.004.88%210.00แนะนำให้ซื้อ230.600K80.292B57.9577.83160.00ในทางอุตสาหกรรม
6731 PIXELA CORPORATION
43.004.88%2.00ขาย521.000K2.756B-26.31133.00เทคโนโลยี
9765 OHBA CO LTD
844.004.84%39.00ซื้อ200.900K14.135B9.0098.44521.00วัสดุพื้นฐาน
9479 IMPRESS HOLDINGS INC
195.004.84%9.00ซื้อ373.000K6.434B14.2013.73542.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8089 NICE HOLDINGS INC
1153.004.82%53.00ซื้อ37.200K10.812B4.57252.592654.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7715 NAGANO KEIKI CO LTD
874.004.80%40.00ซื้อ308.900K16.822B20.8341.972139.00ในทางอุตสาหกรรม
3891 NIPPON KODOSHI
1589.004.75%72.00ซื้อ129.700K17.092B23.4867.68440.00ในทางอุตสาหกรรม
2153 E J HOLDINGS INC
1535.004.71%69.00แนะนำให้ซื้อ82.600K10.436B7.35208.891377.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ