หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
6531 REFINVERSE INC
1387.0027.60%300.00ซื้อ5.200K3.266B-5.81149.00ในทางอุตสาหกรรม
6837 KYOSHA CO LTD
383.0026.40%80.00ซื้อ16.100K4.342B11.8125.651411.00เทคโนโลยี
3907 SILICON STUDIO CORP
1458.0025.91%300.00ซื้อ492.800K3.328B-572.01308.00เทคโนโลยี
7709 KUBOTEK CORP
270.0023.85%52.00ซื้อ2.216M3.001B12.9316.86105.00ในทางอุตสาหกรรม
3987 ECOMOTT INC
1587.0023.31%300.00แนะนำให้ซื้อ16.700K5.831B129.7916.5871.00เทคโนโลยี
3824 MEDIA FIVE CO.
2347.0020.54%400.00ราบเรียบ28.500K1.759B21.2996.31198.00เทคโนโลยี
6662 UBITEQ.INC.
302.0019.84%50.00ซื้อ1.846M3.687B28.588.9184.00เทคโนโลยี
9969 SHOKUBUN CO LTD
258.0018.89%41.00ซื้อ3.957M2.573B-22.55625.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3415 TOKYO BASE CO LTD
646.0018.32%100.00ซื้อ1.045M25.752B25.6222.50160.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
4760.0017.24%700.00ราบเรียบ182.400K11.414B150.6529.2031.00เทคโนโลยี
3469 DUALTAP CO LTD
1050.0016.67%150.00ซื้อ24.500K3.083B26.6034.94131.00ไฟแนนซ์
7037 TENO HOLDINGS CO LTD
2237.0016.51%317.001003.292B1643.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7808 C.S. LUMBER CO INC
1059.0016.50%150.00ซื้อ19.600K1.648B5.75176.68328.00วัสดุพื้นฐาน
5965 FUJIMAK CORP
946.0016.36%133.00ซื้อ103.500K10.656B5.67143.371017.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
606.0016.31%85.00ซื้อ1.303M3.670B-94.6295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
5040.0016.13%700.00ซื้อ281.200K7.879B28.47156.30162.00ในทางอุตสาหกรรม
2722 I-K CO LTD
727.0015.95%100.00ซื้อ263.200K4.688B11.2255.89231.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7594 MARUKA MACHINERY CO
2231.0015.36%297.00แนะนำให้ซื้อ99.000K16.273B10.41185.70596.00ในทางอุตสาหกรรม
7986 NIHON ISK COMPANY
1129.0015.32%150.00ซื้อ21.400K1.737B7.94123.29267.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4920 NIPPON SHIKIZAI
5310.0015.31%705.00ซื้อ7.800K4.826B11.23409.93397.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2930 KITANOTATSUJIN CORP
458.0015.08%60.00ซื้อ4.719M55.359B41.319.9571.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3810 CYBERSTEP INC
1332.0014.53%169.00ซื้อ1.777M7.787B24.4562.69366.00เทคโนโลยี
3994 MONEY FORWARD INC
3270.0012.72%369.00ขาย738.400K63.038B-32.94241.00เทคโนโลยี
3987 ECOMOTT INC
1420.0012.70%160.00แนะนำให้ซื้อ2005.831B129.7916.5871.00เทคโนโลยี
6578 NLINKS CO LTD
2056.0012.17%223.00ซื้อ180.700K4.328B14.67128.60551.00ในทางอุตสาหกรรม
6548 TABIKOBO CO LTD
1815.0011.90%193.00ซื้อ93.600K7.594B50.4336.14321.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4343 AEON FANTASY CO LTD
2744.0011.54%284.00ขาย472.700K48.526B22.75108.584165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK
107.0011.46%11.00ซื้อ2.957M10.525B28.283.401621.00เทคโนโลยี
3962 CHANGE INC
3935.0011.16%395.00ซื้อ413.300K48.424B148.7925.5973.00เทคโนโลยี
4393 BANK OF INNOVATION INC
1899.0010.99%188.00แนะนำให้ซื้อ323.300K6.688B17.3199.98141.00เทคโนโลยี
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
3385.0010.80%330.00ซื้อ38.500K8.472B142.00ในทางอุตสาหกรรม
6902 DENSO CORPORATION
4960.0010.71%480.00แนะนำให้ขาย2003983.773B14.30359.49168813.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4335 IPS CO LTD
1223.0010.28%114.00ซื้อ504.700K2.649B63.1617.6693.00เทคโนโลยี
2761 TOSHIN GROUP CO
6300.009.95%570.00แนะนำให้ซื้อ80071.854B25.48247.29665.00ในทางอุตสาหกรรม
4427 EDULAB INC
4270.009.77%380.00ราบเรียบ236.000K32.966B53.3472.93115.00เทคโนโลยี
7851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
598.009.52%52.00ซื้อ269.000K2.583B-0.3299.00เทคโนโลยี
4420 ESOL CO LTD
4660.009.52%405.00ซื้อ190.900K21.638B420.00เทคโนโลยี
2173 HAKUTEN CORPORATION
1848.009.48%160.00ซื้อ439.400K6.643B17.11102.68349.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6071 IBJ INC
892.009.45%77.00ซื้อ960.600K32.327B32.6125.13406.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3266 FUND CREATION GROUP CO LTD
116.009.43%10.00ซื้อ2.063M3.971B26.00ไฟแนนซ์
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
331.009.24%28.00ขาย393.500K6.548B7.6439.6710898.00เทคโนโลยี
7751 CANON INC
3130.009.17%263.00ขาย1.000K4057.309B13.94218.21197776.00เทคโนโลยี
2144 YAMANE MEDICAL CO LTD
407.009.12%34.00ขาย131.600K4.085B-1.82356.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8894 HARAKOSAN CO LTD
12.009.09%1.00ซื้อ1.124M810.574M174.440.0628.00ไฟแนนซ์
2471 S-POOL INC
1850.009.02%153.00แนะนำให้ซื้อ495.600K26.778B43.1939.38312.00ในทางอุตสาหกรรม
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
365.008.96%30.00ซื้อ1.400M8.397B-14.55171.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
209.008.85%17.00ซื้อ281.400K3.725B-14.08360.00ในทางอุตสาหกรรม
4557 MEDICAL & BIO LABS
1542.008.59%122.00ซื้อ12.500K7.343B50.4128.17406.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3678 MEDIA DO HOLDINGS CO LTD
2420.008.47%189.00ซื้อ478.900K27.529B-43.99279.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3692 FFRI INC
3105.008.38%240.00ขาย134.500K23.464B114.3525.0689.00เทคโนโลยี
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
2037.008.35%157.00ซื้อ537.600K25.989B89.4622.4043.00ในทางอุตสาหกรรม
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
599.008.32%46.00ซื้อ52.000K3.469B9.5557.91139.00เทคโนโลยี
3956 KOKUSAI CHART CORP
400.008.11%30.00ซื้อ623.300K2.220B51.337.21135.00วัสดุพื้นฐาน
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP
2910.008.10%218.00ขาย100756.091B15.79181.4812449.00ในทางอุตสาหกรรม
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
7620.008.09%570.00ซื้อ200.600K34.520B23.85301.12231.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
216.008.00%16.00ซื้อ39.400K3.319B5.6335.55425.00ในทางอุตสาหกรรม
4685 RYOYU SYSTEMS CO LTD
7450.007.97%550.00ซื้อ1009.451B6.411162.712062.00เทคโนโลยี
3998 SURALA NET CO LTD
7300.007.83%530.00แนะนำให้ซื้อ49.800K8.575B66.70106.9527.00ในทางอุตสาหกรรม
7012 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.
2510.007.82%182.00ขาย200428.140B29.5986.6235805.00ในทางอุตสาหกรรม
7719 TOKYO KOKI CO LTD
263.007.79%19.00ซื้อ25.800K1.740B-3.46371.00ในทางอุตสาหกรรม
6699 DIAMOND ELECTRIC HLDGS CO LTD
1283.007.72%92.00ซื้อ53.200K4.297B8.43142.252203.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2720.007.59%192.00ซื้อ20
6479 MINEBEA CO. LTD.
1703.007.58%120.00ขาย100700.223B15.65108.9478351.00ในทางอุตสาหกรรม
6182 ROZETTA CORPORATION
2372.007.57%167.00ซื้อ2.131M22.432B-106.52101.00ในทางอุตสาหกรรม
1419 TAMA HOME CO LIMITED
1018.007.50%71.00ขาย90035.195B12.9790.303408.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9726 KNT-CT HOLDINGS LIMITED
1373.007.43%95.00ซื้อ110.500K34.920B23.8053.696897.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9266 IKKA DINING PROJECT LTD
1380.007.39%95.00ขาย23.000K3.981B33.8043.67220.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
8010.007.37%550.00ราบเรียบ1001543.429B15.65512.6847869.00ในทางอุตสาหกรรม
3852 CYBER COM CO LTD
2215.007.37%152.00ซื้อ138.200K16.547B37.9254.40947.00เทคโนโลยี
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1393.007.32%95.00ขาย195.700K19.939B34.7137.40893.00เทคโนโลยี
8594 NAKAMICHI LEASING CO
520.007.22%35.00ขาย3003.838B7.4369.99148.00ไฟแนนซ์
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1334.007.15%89.00ซื้อ4.300K1.623B3.77329.82172.00ไฟแนนซ์
8257 SANYO DEPARTMENT STORE CO
3000.007.14%200.00ซื้อ2002.407B9.07330.72297.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7913 TOSHO PRINTING CO
845.007.10%56.00ซื้อ76.800K33.755B544.531.451617.00ในทางอุตสาหกรรม
7774 JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD
1124.007.05%74.00ซื้อ336.000K42.641B-6.26174.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7776 CELLSEED INC
1131.007.00%74.00ซื้อ4.857M12.091B37.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6187 LITALICO INC
1898.006.99%124.00ซื้อ107.200K31.154B44.9440.141453.00ในทางอุตสาหกรรม
1802 OBAYASHI CORP
1001.006.94%65.00ขาย400745.190B8.00129.7014359.00ในทางอุตสาหกรรม
5938 LIXIL GROUP CORPORATION
1420.006.93%92.00ขาย300415.120B13.91117.2261140.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6535 I MOBILE CO LTD
767.006.82%49.00ขาย417.700K17.287B11.2569.70303.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6033 EXTREME CO LTD
3680.006.82%235.00ซื้อ1.089M18.643B162.9421.68339.00เทคโนโลยี
6494 NFK HOLDINGS
110.006.80%7.00ขาย6.883M3.163B-2.5493.00ในทางอุตสาหกรรม
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
63.006.78%4.00ขาย3.167M3.305B-4.4420.00ไฟแนนซ์
3991 WANTEDLY INC
3200.006.67%200.00ซื้อ76.100K27.567B206.9216.1594.00เทคโนโลยี
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
3205.006.66%200.00ขาย124.200K18.210B16.56194.05324.00ไฟแนนซ์
7931 MIRAI INDUSTRY CO LTD
3215.006.63%200.00ซื้อ93.700K70.067B18.15166.711191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
1770.006.63%110.00ซื้อ7.200K1.324B69.7223.8131.00ในทางอุตสาหกรรม
3970 INNOVATION INC
773.006.62%48.00ขาย5001.518B89.00เทคโนโลยี
6030 ADVENTURE INC
6930.006.62%430.00ขาย122.500K43.875B84.8877.19158.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6181 PARTNER AGENT INC
405.006.58%25.00แนะนำให้ซื้อ329.900K3.819B26.7415.20356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6027 BENGO4.COM INC
3530.006.49%215.00ซื้อ214.300K73.513B235.3314.16149.00ในทางอุตสาหกรรม
6198 CAREER CO LTD
746.006.42%45.00ขาย275.600K5.982B20.2934.60168.00ในทางอุตสาหกรรม
3221 YOSSIX CO LTD
3055.006.41%184.00ซื้อ47.200K29.608B21.48134.16686.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
1784.006.38%107.00ซื้อ20.700K26.905B104.8016.0063.00เทคโนโลยี
5411 JFE HOLDINGS INC.
1796.006.27%106.00ขาย2001073.311B6.38291.6061234.00วัสดุพื้นฐาน
9941 TAIYO BUSSAN KAISHA
579.006.24%34.00ขาย1.000K723.469M72.977.4738.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3186 NEXTAGE CO LTD NPV
1200.006.19%70.00ซื้อ10082.509B29.9442.211284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3035 KTK INC
348.006.10%20.00ซื้อ28.700K1.877B10.2032.17293.00ในทางอุตสาหกรรม
8031 MITSUI & CO
1691.005.95%95.00ขาย1003044.129B7.60230.5542304.00ในทางอุตสาหกรรม
4381 BPLATS INC
9090.005.94%510.00แนะนำให้ซื้อ18.200K9.875B41.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ