บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
7203 TOYOTA MOTOR CORP
6709.000.19%13.00ขาย4.043M19212.567B7.44909.40369124.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7203 TOYOTA MOTOR CORPORATION
6710.00-0.72%-49.00ขาย10019212.567B7.44909.40369124.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9984 SOFTBANK GROUP CORP
8777.00-0.09%-8.00ขาย4.528M9576.502B5.581601.4374952.00บริการโทรคมนาคม
9437 NTT DOCOMO INC
2550.00-0.10%-2.50ขาย3.126M9171.604B11.94213.7027464.00บริการโทรคมนาคม
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.
690.001.16%7.90ขาย3008972.208B8.9576.84117321.00ไฟแนนซ์
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
680.00-0.79%-5.40ขาย37.775M8972.208B8.9576.84117321.00ไฟแนนซ์
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
4573.000.86%39.00ขาย5.108M8842.575B9.47478.97282533.00บริการโทรคมนาคม
6758 SONY CORP
6056.00-3.07%-192.00ขาย5.941M7928.103B11.93535.82117300.00เทคโนโลยี
6861 KEYENCE CORP
60840.00-0.34%-210.00ซื้อ308.800K7403.188B33.091845.096602.00ในทางอุตสาหกรรม
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.
4550.000.57%26.00ซื้อ2006240.043B8.85511.1872978.00ไฟแนนซ์
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4502.00-0.42%-19.00ซื้อ3.812M6240.043B8.85511.1872978.00ไฟแนนซ์
9983 FAST RETAILING CO LTD
60800.000.85%510.00ซื้อ521.300K6150.773B39.781517.8244424.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1347.00-0.44%-6.00ซื้อ937.300K6088.500B14.8491.1613022.00ไฟแนนซ์
9433 KDDI CORPORATION
2466.501.29%31.50ขาย6.095M5825.706B9.97244.2938826.00บริการโทรคมนาคม
7267 HONDA MOTOR CO
3282.000.06%2.00ซื้อ2.611M5771.367B5.15636.45215638.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1374.000.00%0.00ซื้อ6.995M5555.336B11.61118.35245863.00ไฟแนนซ์
7974 NINTENDO CO LTD
36290.00-0.41%-150.00ขาย1.226M5162.419B28.671270.875501.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3028.00-1.11%-34.00ขาย3.387M5115.803B32.2795.062331.00ในทางอุตสาหกรรม
2914 JAPAN TOBACCO INC
2870.500.79%22.50ขาย4.506M5101.807B13.04218.5157963.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP
196.60-0.15%-0.30ซื้อ60.686M4994.136B8.0724.4160051.00ไฟแนนซ์
8058 MITSUBISHI CORP
3117.00-0.32%-10.00แนะนำให้ขาย3.356M4960.710B8.08388.0977476.00ในทางอุตสาหกรรม
8058 MITSUBISHI CORPORATION
3170.000.73%23.00ขาย1004960.710B8.08388.0977476.00ในทางอุตสาหกรรม
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5030.000.44%22.00ซื้อ1.605M4429.931B22.95218.2856606.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8685 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
4970.00-0.80%-40.00ขาย2.191K4421.570B60.7286.2549800.00ไฟแนนซ์
7751 CANON INC
3320.004.24%135.00ขาย1004368.076B15.01218.21197776.00เทคโนโลยี
7751 CANON INC
3298.000.70%23.00ขาย2.712M4368.076B15.01218.21197776.00เทคโนโลยี
7751 CANON INC.
3266.000.62%20.00ขาย1004368.076B15.01218.21197776.00เทคโนโลยี
6594 NIDEC CORPORATION
14530.00-1.62%-240.00ขาย795.100K4346.743B29.11507.45107554.00ในทางอุตสาหกรรม
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
10170.000.25%25.00ซื้อ912.000K4328.150B13.77736.8820155.00วัสดุพื้นฐาน
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
10245.002.25%225.00ซื้อ1004328.150B13.77736.8820155.00วัสดุพื้นฐาน
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
22105.000.55%120.00ซื้อ185.900K4307.977B10.272141.6028867.00ในทางอุตสาหกรรม
6902 DENSO CORPORATION
5130.002.31%116.00ขาย2004128.488B14.71359.49168813.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6902 DENSO CORP
5225.00-1.17%-62.00ขาย913.800K4128.488B14.71359.49168813.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6981 MURATA MANUFACTURING CO
17850.00-5.76%-1090.00ซื้อ1.916M4039.088B24.73765.8578121.00ในทางอุตสาหกรรม
7201 NISSAN MOTOR CO
1029.000.19%2.00ซื้อ6.459M4016.888B5.60183.24138910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8686 AFLAC INC
5140.000.78%40.00แนะนำให้ซื้อ2503910.892B11.50449.6411318.00ไฟแนนซ์
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5542.000.73%40.00แนะนำให้ซื้อ919.700K3824.665B13.53407.0639191.00ไฟแนนซ์
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
10155.001.40%140.00ซื้อ548.500K3817.332B13.27754.7073193.00ในทางอุตสาหกรรม
6954 FANUC CORPORATION
20085.002.58%505.00ขาย1.075M3795.274B21.34917.707163.00ในทางอุตสาหกรรม
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
6890.000.44%30.00ซื้อ434.000K3753.739B43.77156.997372.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6367 DAIKIN INDUSTRIES
12905.001.37%175.00ขาย745.100K3723.269B18.59685.1670263.00ในทางอุตสาหกรรม
4452 KAO CORP
7752.001.33%102.00ขาย972.200K3722.800B25.03305.7333560.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4661 ORIENTAL LAND CO
10955.000.18%20.00ขาย300.000K3594.684B45.58249.715825.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4670.006.14%270.00ขาย1003527.795B25.21179.8127230.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4559.001.38%62.00ขาย4.852M3527.795B25.21179.8127230.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
4573.001.69%76.00ขาย1003527.795B25.21179.8127230.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6501 HITACHI LTD.
3610.002.82%99.00ราบเรียบ1003346.581B8.09428.86307275.00ในทางอุตสาหกรรม
6501 HITACHI
3467.000.03%1.00ขาย1.918M3346.581B8.09428.86307275.00ในทางอุตสาหกรรม
8031 MITSUI & CO
1896.000.26%5.00ขาย3.108M3286.582B8.21230.5542304.00ในทางอุตสาหกรรม
8031 MITSUI & CO
1870.00-3.36%-65.00ขาย1003286.582B8.21230.5542304.00ในทางอุตสาหกรรม
8031 MITSUI & CO. LTD.
1900.001.44%27.00ขาย2003286.582B8.21230.5542304.00ในทางอุตสาหกรรม
4503 ASTELLAS PHARMA
1712.000.47%8.00ขาย3.844M3273.035B18.1594.2416617.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5108 BRIDGESTONE CORPORATION
4355.001.63%70.00ซื้อ1003210.183B10.39411.82142669.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5108 BRIDGESTONE CORP
4263.00-0.16%-7.00ขาย1.480M3210.183B10.39411.82142669.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
1464.500.72%10.50ซื้อ3.246M3118.897B12.83113.30142340.00ในทางอุตสาหกรรม
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
5683.001.34%75.00แนะนำให้ซื้อ612.700K3038.687B22.83247.1932817.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8001 ITOCHU CORP
2080.000.87%18.00ซื้อ2.688M3035.117B7.69268.30102086.00ในทางอุตสาหกรรม
4523 EISAI CO
10350.001.07%110.00ซื้อ382.800K2933.055B44.68229.4310456.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
7039.00-4.02%-295.00ขาย3.494M2928.664B28.33259.6037438.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6301 KOMATSU
3115.000.39%12.00ขาย4.443M2928.459B13.32233.2659632.00ในทางอุตสาหกรรม
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
4468.000.65%29.00ซื้อ934.800K2875.466B41.59107.0114446.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6752 PANASONIC CORP
1160.00-1.61%-19.00ขาย7.371M2749.867B11.9298.93274143.00เทคโนโลยี
6752 PANASONIC CORPORATION
1150.00-2.42%-28.50แนะนำให้ขาย3002749.867B11.9298.93274143.00เทคโนโลยี
8801 MITSUI FUDOSAN
2751.503.46%92.00แนะนำให้ซื้อ5.216M2612.255B14.95178.0318625.00ไฟแนนซ์
7741 HOYA CORP
6917.000.67%46.00ซื้อ895.000K2608.887B24.49281.0937812.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2217.50-0.14%-3.00ซื้อ2.978M2586.833B7.78285.5062943.00ไฟแนนซ์
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
1820.00-6.67%-130.00ขาย1002581.240B18.37101.248856.00ไฟแนนซ์
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
1859.00-0.03%-0.50ซื้อ3.201M2581.240B18.37101.248856.00ไฟแนนซ์
7269 SUZUKI MOTOR CORP
5425.00-1.40%-77.00ขาย932.600K2533.932B10.24559.5565179.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
4702.00-2.71%-131.00ขาย1.552M2487.186B15.51312.5877739.00เทคโนโลยี
8035 TOKYO ELECTRON
15295.001.16%175.00ขาย1.075M2478.606B10.001517.6111946.00เทคโนโลยี
5020 JXTG HOLDINGS INC
724.90-2.25%-16.70แนะนำให้ขาย11.988M2472.858B4.82153.8739784.00พลังงาน
6502 TOSHIBA CORPORATION
3760.0012.91%430.00แนะนำให้ซื้อ4.100K2401.399B15.91231.61141256.00ในทางอุตสาหกรรม
6502 TOSHIBA CORP
3635.00-1.36%-50.00ซื้อ5.719M2401.399B15.91231.61141256.00ในทางอุตสาหกรรม
6273 SMC CORP
36930.004.56%1610.00ซื้อ424.800K2374.192B17.102066.0419680.00ในทางอุตสาหกรรม
4543 TERUMO CORP
6335.00-0.49%-31.00ซื้อ1.113M2359.174B28.45237.8623319.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4507 SHIONOGI & CO
7528.000.60%45.00ซื้อ769.100K2353.423B20.57369.185120.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
2502 ASAHI GROUP HLDGS
5048.00-0.61%-31.00ซื้อ974.100K2326.593B14.66346.4230864.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8591 ORIX CORPORATION
1809.50-0.22%-4.00ขาย3.013M2324.518B7.69236.1331890.00ไฟแนนซ์
6326 KUBOTA CORP
1885.500.13%2.50ซื้อ2.030M2320.078B16.94111.1339410.00ในทางอุตสาหกรรม
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3584.002.81%98.00ซื้อ1.736M2319.767B9.49367.4742460.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8267 AEON CO LTD
2774.000.87%24.00ซื้อ2.122M2314.616B76.4536.76148146.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2609.500.54%14.00ขาย2.272M2278.853B15.38168.7631033.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2690.50-0.35%-9.50ขาย1002278.853B15.38168.7631033.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6971 KYOCERA CORP
6077.000.02%1.00ขาย812.900K2198.024B22.38271.6075940.00ในทางอุตสาหกรรม
8053 SUMITOMO CORP
1782.001.31%23.00ราบเรียบ3.332M2196.673B6.61266.3573016.00ในทางอุตสาหกรรม
8053 SUMITOMO CORPORATION
1760.001.15%20.00ขาย2002196.673B6.61266.3573016.00ในทางอุตสาหกรรม
7270 SUBARU CORPORATION
2674.50-1.62%-44.00ขาย5.788M2084.442B11.60234.3233544.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8725 MS&AD INS GP HLDGS
3548.000.37%13.00ซื้อ1.015M2084.183B14.32246.9841295.00ไฟแนนซ์
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
4154.000.48%20.00ซื้อ975.500K1959.288B15.61264.8912934.00ไฟแนนซ์
9613 NTT DATA CORP
1401.000.36%5.00ขาย2.021M1957.889B26.1153.46118006.00เทคโนโลยี
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP
2197.50-0.16%-3.50ขาย1.907M1942.603B8.19268.7493557.00วัสดุพื้นฐาน
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
2139.004.11%84.50ขาย1001942.603B8.19268.7493557.00วัสดุพื้นฐาน
9735 SECOM CO
9085.002.25%200.00ขาย503.500K1939.249B21.49413.3954648.00ในทางอุตสาหกรรม
8028 FAMILYMART UNY HOLDINGS CO LTD
15000.000.00%0.00ซื้อ427.000K1897.973B45.55329.2917777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8028 FAMILYMART UNY HOLDINGS CO LTD
14700.006.29%870.00ซื้อ3001897.973B45.55329.2917777.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1605 INPEX CORPORATION
1300.001.05%13.50ขาย5.077M1878.547B42.4630.303189.00พลังงาน
8113 UNICHARM CORP
3149.001.12%35.00ขาย1.337M1857.463B33.5094.9215757.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8630 SOMPO HOLDINGS INC
4893.000.72%35.00ซื้อ596.700K1809.232B10.93444.8548544.00ไฟแนนซ์
8604 NOMURA HOLDINGS INC.
528.00-0.30%-1.60ขาย7.006M1791.362B17.7630.4528048.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ