บริษัทญี่ปุ่น มีเงินสดในมือมากที่สุด

ปริมาณเงินสดรวมที่ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้อาจถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ บริษัทญี่ปุ่น ที่มีเงินสดในมือมากที่สุดจะถูกรวบรวมไว้ด้านล่างพร้อมสถิติที่สำคัญทั้งหมด
สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
ไตรมาสบัญชี
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
8601DAIWA SECURITIES GROUP
18.178 T JPY1215.0 JPY−0.21%2.431 M0.321.664 T JPY3.58%การเงิน
ปานกลาง
7203TOYOTA MOTOR CORP
9.412 T JPY3107 JPY−0.67%17.254 M0.6743.222 T JPY8.49365.95 JPY+103.93%2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
88511JAPAN SECURITIES FINANCE CO
7.137 T JPY1604 JPY+0.38%65.9 K0.29134.09 B JPY17.0694.03 JPY+39.71%2.94%การเงิน
9984SOFTBANK GROUP CORP
6.187 T JPY9909 JPY+1.40%4.992 M0.4714.224 T JPY−174.15 JPY+71.10%0.45%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
4755RAKUTEN GROUP INC
5.369 T JPY802.6 JPY−0.01%3.376 M0.171.735 T JPY−145.24 JPY+36.60%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
8473SBI HOLDINGS INC
5.254 T JPY3979 JPY+0.56%392.1 K0.201.207 T JPY13.93285.69 JPY+152.74%4.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
7267HONDA MOTOR CO
4.955 T JPY1661.5 JPY−1.37%8.542 M0.668.236 T JPY7.36225.65 JPY+76.61%3.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8604NOMURA HOLDINGS INC.
4.785 T JPY917.1 JPY+0.13%4.614 M0.262.698 T JPY17.3952.73 JPY+77.32%2.51%การเงิน
ปานกลาง
9022CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
2.307 T JPY3314 JPY−0.81%1.259 M0.453.363 T JPY8.48390.66 JPY+75.20%0.85%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
6758SONY GROUP CORPORATION
2.305 T JPY13070 JPY−1.47%2.273 M0.6516.091 T JPY16.63785.83 JPY+4.09%0.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
7974NINTENDO CO LTD
2.253 T JPY8441 JPY+0.93%2.316 M0.569.948 T JPY20.03421.39 JPY+13.47%2.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7201NISSAN MOTOR CO
2.132 T JPY534.0 JPY−0.22%4.768 M0.182.04 T JPY4.85110.19 JPY+94.47%3.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
9434SOFTBANK CORP.
1.993 T JPY1955.0 JPY−0.20%4.073 M0.599.361 T JPY19.18101.94 JPY−8.72%4.31%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
8267AEON CO LTD
1.84 T JPY3426 JPY−0.32%1.157 M0.662.942 T JPY65.6152.22 JPY+107.13%1.04%การค้าปลีก
ปานกลาง
4063SHIN-ETSU CHEMICAL CO
1.72 T JPY6164 JPY−0.80%4.634 M0.8112.276 T JPY23.79259.10 JPY−25.42%1.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
1.559 T JPY1997.5 JPY−1.43%4.965 M0.975.342 T JPY23.5484.85 JPY−19.98%1.85%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
88570AEON FINANCIAL SERVICE CO LIMITED
1.43 T JPY1293.5 JPY+0.19%244.3 K0.38281.016 B JPY13.3696.80 JPY−31.89%4.07%การเงิน
ปานกลาง
4689LY CORPORATION
1.42 T JPY366.7 JPY+0.05%3.812 M0.282.794 T JPY24.3615.05 JPY−36.74%1.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
8058MITSUBISHI CORP
1.351 T JPY3160 JPY+0.60%6.704 M0.5913.426 T JPY14.23222.10 JPY−17.16%2.17%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
9202ANA HOLDINGS INC
1.258 T JPY2918.5 JPY+0.78%827.7 K0.471.373 T JPY9.68301.62 JPY+77.25%1.71%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
1.243 T JPY866.2 JPY+0.81%7.763 M0.171.433 T JPY15.9654.27 JPY0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
8802MITSUBISHI ESTATE CO
1.241 T JPY2560.0 JPY+2.13%2.838 M0.493.193 T JPY19.40131.96 JPY+5.14%1.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
8591ORIX CORPORATION
1.185 T JPY3366 JPY−0.27%2.009 M0.713.896 T JPY10.93308.01 JPY+33.24%2.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
6098RECRUIT HOLDINGS CO LTD
1.137 T JPY7784 JPY−1.39%3.449 M0.6411.837 T JPY34.88223.18 JPY+33.41%0.30%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
6861KEYENCE CORP
1.133 T JPY68030 JPY−1.13%299.9 K0.7516.795 T JPY44.641524.13 JPY+1.84%0.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6752PANASONIC HOLDINGS CORP
1.12 T JPY1284.5 JPY−1.23%4.31 M0.403.076 T JPY6.76190.15 JPY+67.21%2.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
9983FAST RETAILING CO LTD
1.066 T JPY40400 JPY−0.86%1.458 M1.3912.786 T JPY36.641102.57 JPY+20.95%0.84%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
7269SUZUKI MOTOR CORP
1.054 T JPY1839.0 JPY−1.76%4.074 M0.703.731 T JPY13.29138.38 JPY+21.66%1.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7270SUBARU CORPORATION
1.048 T JPY3263 JPY−1.98%1.879 M0.722.554 T JPY6.40510.12 JPY+95.21%3.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
9432NIPPON TEL & TEL CORP
982.874 B JPY145.8 JPY−1.35%150.124 M0.6212.615 T JPY9.6415.12 JPY+8.87%3.45%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
7261MAZDA MOTOR CORP
922.563 B JPY1476.0 JPY−0.40%1.24 M0.22961.175 B JPY4.48329.37 JPY+45.41%3.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8031MITSUI & CO
898.204 B JPY7470 JPY+0.67%2.384 M0.6410.982 T JPY10.59705.22 JPY−2.28%2.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
9433KDDI CORPORATION
887.207 B JPY4230 JPY−1.42%4.856 M1.058.908 T JPY14.04301.20 JPY−2.83%3.27%การสื่อสาร
ปานกลาง
8015TOYOTA TSUSHO CORP
878.705 B JPY9014 JPY+0.63%781.7 K0.843.244 T JPY9.57941.94 JPY+16.64%3.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
6902DENSO CORP
789.39 B JPY2401.0 JPY−1.27%4.462 M0.737.19 T JPY22.88104.96 JPY+0.63%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
5020ENEOS HOLDINGS INC
775.906 B JPY827.4 JPY+1.76%6.393 M0.372.439 T JPY8.6795.44 JPY+120.09%2.67%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
2914JAPAN TOBACCO INC
766.948 B JPY4483 JPY−0.29%2.142 M0.408.053 T JPY16.09278.70 JPY+6.81%4.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
6503MITSUBISHI ELECTRIC CORP
765.384 B JPY2528.5 JPY+0.76%3.56 M0.445.516 T JPY18.61135.86 JPY+34.12%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4519CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
764.566 B JPY4936 JPY−1.18%2.359 M1.088.165 T JPY24.89198.34 JPY+3.22%1.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
740.207 B JPY13125 JPY+0.11%284.6 K0.504.17 T JPY17.81736.85 JPY+18.62%1.79%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6367DAIKIN INDUSTRIES
737.961 B JPY23525 JPY+1.60%1.066 M0.976.606 T JPY26.47888.64 JPY+0.98%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
713.867 B JPY2524.5 JPY+0.28%1.39 M0.571.122 T JPY11.55218.61 JPY+177.16%2.92%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
6501HITACHI
705.367 B JPY16875 JPY−0.24%1.245 M0.3615.793 T JPY26.59634.68 JPY−7.36%1.06%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
8053SUMITOMO CORP
691.195 B JPY3974 JPY+0.38%2.345 M0.664.933 T JPY12.59315.65 JPY−30.18%3.10%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
7211MITSUBISHI MOTOR CORP
674.234 B JPY423.4 JPY−0.96%1.616 M0.23654.06 B JPY4.07103.96 JPY−8.29%2.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
9449GMO INTERNET GROUP INC
671.211 B JPY2427.5 JPY+0.39%80.4 K0.28250.632 B JPY16.45147.59 JPY+48.79%2.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
5108BRIDGESTONE CORP
662.07 B JPY6599 JPY0.00%1.113 M0.604.697 T JPY13.92474.06 JPY+7.57%2.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6762TDK CORP
649.998 B JPY8671 JPY−0.83%1.945 M0.923.309 T JPY26.42328.19 JPY+9.22%1.33%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
4568DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
647.18 B JPY5491 JPY−1.86%4.201 M0.9310.783 T JPY52.49104.62 JPY+83.83%0.89%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
88424FUYO GENERAL LEASE CO LTD
632.27 B JPY11945 JPY+0.17%24.5 K0.51365.284 B JPY7.621567.05 JPY+21.25%3.61%การเงิน
ปานกลาง
6981MURATA MANUFACTURING CO
622.007 B JPY3186 JPY−0.47%3.579 M0.595.887 T JPY33.2895.72 JPY−28.39%1.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
8001ITOCHU CORP
616.017 B JPY7417 JPY+0.53%2.038 M0.8211.046 T JPY13.41552.98 JPY+1.33%2.15%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
88616TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDG INC
604.379 B JPY576 JPY+0.70%246 K0.24145.044 B JPY4.79%การเงิน
ปานกลาง
8439TOKYO CENTURY CORPORATION
601.718 B JPY1428.0 JPY−0.76%191.3 K0.36714.822 B JPY9.73146.75 JPY+1419.43%3.57%การเงิน
มีแรงซื้อ
3659NEXON CO LTD
599.32 B JPY2890.5 JPY+3.79%1.975 M0.882.31 T JPY46.0662.75 JPY−51.53%0.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
9735SECOM CO
599.15 B JPY9495 JPY−0.81%894.7 K1.492.033 T JPY19.70482.09 JPY+8.33%1.97%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
7911TOPPAN HOLDINGS INC
558.028 B JPY4380 JPY−0.32%614.8 K0.611.287 T JPY18.84232.47 JPY+26.00%1.11%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
6954FANUC CORPORATION
539.079 B JPY4377 JPY−1.15%3.344 M1.124.191 T JPY31.21140.24 JPY−21.46%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7259AISIN CORPORATION
527.191 B JPY5528 JPY−0.14%222.6 K0.271.539 T JPY16.41336.93 JPY+141.07%2.98%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7741HOYA CORP
525.162 B JPY18485 JPY−1.49%810 K0.956.566 T JPY35.88515.25 JPY+9.87%0.59%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
88609OKASAN SECURITIES GROUP INC
514.069 B JPY775 JPY+0.52%173.8 K0.33172.598 B JPY12.1363.91 JPY+2639.65%3.84%การเงิน
7751CANON INC
513.441 B JPY4424 JPY+0.02%1.806 M0.434.504 T JPY16.43269.22 JPY+8.46%3.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6273SMC CORP
511.29 B JPY79220 JPY−0.15%128.7 K0.645.173 T JPY28.632766.88 JPY−19.66%1.21%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7309SHIMANO INC
506.586 B JPY25530 JPY−1.43%128.1 K0.562.382 T JPY35.62716.64 JPY−45.58%1.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
8002MARUBENI CORP
506.269 B JPY2996.5 JPY+1.40%2.735 M0.575.014 T JPY10.75278.81 JPY−11.59%2.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
8698MONEX GROUP INC
502.537 B JPY726 JPY−1.22%478.3 K0.33190.531 B JPY5.97121.68 JPY+841.79%3.10%การเงิน
มีแรงซื้อ
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
495.938 B JPY2762.0 JPY+1.28%1.064 M0.262.494 T JPY5.58495.16 JPY+2399.57%1.79%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
9435HIKARI TSUSHIN INC
494.85 B JPY27895 JPY+1.07%23 K0.241.183 T JPY10.152747.28 JPY+35.10%2.15%การค้าปลีก
ปานกลาง
99506TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
483.709 B JPY1471.0 JPY+0.44%933.8 K0.25760.198 B JPY3.25452.13 JPY0.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
88585ORIENT CORP
479.36 B JPY1009 JPY−0.30%124.4 K0.39174.327 B JPY13.7773.29 JPY−33.92%3.89%การเงิน
6701NEC CORP
476.49 B JPY12385 JPY+0.65%391.4 K0.433.28 T JPY22.07561.22 JPY+31.95%0.97%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
8035TOKYO ELECTRON
472.548 B JPY35160 JPY+0.72%1.956 M0.7016.689 T JPY45.05780.50 JPY−22.25%1.11%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
457.8 B JPY4142 JPY+0.10%2.44 M0.666.552 T JPY45.4691.12 JPY−54.93%4.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
1925DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
450.578 B JPY4022 JPY+0.42%1.435 M0.592.659 T JPY8.80457.23 JPY−2.45%3.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
5401NIPPON STEEL CORPORATION
448.892 B JPY3306 JPY−0.57%1.815 M0.473.129 T JPY6.26528.03 JPY−21.44%4.71%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
4062IBIDEN CO LTD
443.583 B JPY6346 JPY+0.57%213.5 K0.12869.342 B JPY28.24224.74 JPY−39.87%0.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6971KYOCERA CORP
443.407 B JPY1798.5 JPY−0.58%5.184 M1.162.516 T JPY25.1471.55 JPY−19.74%2.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
1801TAISEI CORP
434.711 B JPY5831 JPY+1.62%362.4 K0.461.086 T JPY27.00215.94 JPY−10.93%2.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
3291IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
433.931 B JPY2160.0 JPY−0.21%305.8 K0.14590.9 B JPY16.30132.54 JPY−50.08%4.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
22651LAWSON INC
432.464 B JPY10330 JPY0.00%27.5 K0.251.033 T JPY19.84520.56 JPY+111.20%1.86%การค้าปลีก
มีแรงขาย
99513ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
431.96 B JPY2520.0 JPY+0.50%169.7 K0.35467.78 B JPY5.93425.30 JPY−31.57%3.91%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9613NTT DATA GROUP CORPORATION
431.774 B JPY2238.5 JPY−1.28%3.213 M1.243.216 T JPY23.4495.48 JPY−10.72%1.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
431.287 B JPY1516.5 JPY+2.50%11.333 M0.354.85 T JPY22.9666.04 JPY+70.10%1.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
88425MIZUHO LEASING COMPANY LTD
420.379 B JPY1095 JPY+1.20%174.4 K0.51269.81 B JPY7.55145.03 JPY+23.59%3.48%การเงิน
4578OTSUKA HLDGS CO LTD
411.622 B JPY6308 JPY−0.93%943.9 K0.743.553 T JPY24.88253.49 JPY−20.10%1.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6301KOMATSU
403.178 B JPY4452 JPY−0.87%2.066 M0.724.308 T JPY10.70415.93 JPY+20.52%3.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7202ISUZU MOTORS
400.786 B JPY2016.5 JPY−1.61%1.091 M0.461.536 T JPY8.76230.14 JPY+17.57%4.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
1928SEKISUI HOUSE
400.268 B JPY3464 JPY−0.57%1.35 M0.392.271 T JPY10.70323.67 JPY+27.30%3.54%การเงิน
มีแรงซื้อ
4661ORIENTAL LAND CO
397.014 B JPY4375 JPY−0.57%1.721 M0.527.171 T JPY60.6772.12 JPY+49.03%0.30%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
9508KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
392.761 B JPY1732.0 JPY+1.29%1.028 M0.18840.744 B JPY5.06342.31 JPY1.41%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
390.806 B JPY1939.0 JPY+0.23%1.215 M0.331.525 T JPY3.64533.16 JPY+954.46%2.73%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
3288OPEN HOUSE GROUP CO LTD
389.578 B JPY4726 JPY+0.23%116.2 K0.32561.908 B JPY5.72826.32 JPY+21.42%3.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7272YAMAHA MOTOR CO
374.734 B JPY1487.5 JPY−1.20%2.936 M0.721.488 T JPY8.48175.51 JPY−4.26%3.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8593MITSUBISHI HC CAPITAL INC
369.043 B JPY1021.5 JPY+0.15%1.128 M0.381.48 T JPY11.8786.06 JPY+6.63%3.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
1812KAJIMA CORP
366.197 B JPY2652.0 JPY+1.26%770.4 K0.381.308 T JPY11.10238.83 JPY+4.73%3.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
9531TOKYO GAS CO
363.945 B JPY3548 JPY+1.49%587 K0.351.424 T JPY8.71407.43 JPY−37.08%1.96%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
4507SHIONOGI & CO
358.09 B JPY6043 JPY−0.84%931 K0.321.746 T JPY10.83558.06 JPY−10.37%2.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
1802OBAYASHI CORP
347.618 B JPY1776.5 JPY+0.88%1.519 M0.571.31 T JPY16.97104.69 JPY−3.37%4.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6988NITTO DENKO CORP
342.269 B JPY12420 JPY−0.28%587.9 K0.761.777 T JPY17.25720.01 JPY−2.42%2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6702FUJITSU
342.139 B JPY2415.5 JPY−1.13%2.571 M0.494.439 T JPY17.85135.34 JPY+22.40%1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ