หุ้นญี่ปุ่น ที่ราคาต่ำสุดของปี

ด้านล่างคือ หุ้นญี่ปุ่น ที่ราคาลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายการเดียว: ศึกษาผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อดูว่าตัวใดมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นกลับมา
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
135AVRAIN SOLUTION INC.
6290 JPY−7.64%2.599Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
1435ROBOT HOME INC
158 JPY−1.25%535.7K1.2514.458B JPY16.029.86 JPY+23.29%1.25%การเงิน
1783FANTASISTA CO LTD
41 JPY+2.50%983.7K1.146.802B JPY−1.26 JPY−157.45%0.00%การเงิน
2183LINICAL CO LTD
422 JPY0.00%161.9K1.509.531B JPY14.0130.12 JPY−19.30%3.32%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
2491VALUECOMMERCE CO.LTD.
1117 JPY−1.76%308.5K1.0736.742B JPY10.62105.13 JPY−41.43%4.66%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
2929PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
926 JPY−2.42%401.5K1.2427.493B JPY5.15179.87 JPY2.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3469DUALTAP CO LTD
400 JPY0.00%9.7K0.821.373B JPY−120.39 JPY−189.58%3.13%การเงิน
3802ECOMIC CO.LTD
499 JPY−1.96%19K6.531.95B JPY10.2548.70 JPY+56.23%1.57%บริการเชิงพาณิชย์
4196NEO MARKETING INC
938 JPY0.00%3.6K0.492.319B JPY13.8967.51 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4295FAITH INC
457 JPY+0.44%16.7K0.715.748B JPY−94.23 JPY−93.13%2.20%บริการเชิงพาณิชย์
4933I-NE CO LTD
1989 JPY−4.10%141.6K0.8636.858B JPY9.11218.39 JPY+104.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
4967KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
5967 JPY−1.09%482.3K1.13447.425B JPY22.25268.14 JPY+3.29%1.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
5342JANIS LTD.
345 JPY−0.29%7000.931.277B JPY−83.66 JPY−2.23%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6030ADVENTURE INC
3650 JPY−4.82%171.7K1.1328.857B JPY19.10191.06 JPY−23.00%0.57%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
6523PHC HLDGS CORP
1215 JPY−2.96%1.088M1.38157.983B JPY−141.64 JPY+26.00%5.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6571QB NET HOLDINGS CO LTD
1290 JPY+1.02%135.7K1.0116.74B JPY10.77119.75 JPY+53.24%1.57%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
7078INCLUSIVE INC
801 JPY−1.72%126K1.218.148B JPY167.354.79 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7089FOR STARTUPS INC
1359 JPY−0.07%29.9K2.154.945B JPY14.9191.17 JPY−36.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7092FAST FITNESS JAPAN INCORPORATED
972 JPY+1.89%183.8K1.3217.869B JPY8.72111.41 JPY+10.70%2.62%บริการผู้บริโภค
7276KOITO MANUFACTURING CO LTD
1897.5 JPY−0.45%2.732M1.18586.618B JPY13.39141.75 JPY+40.07%2.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
7603MAC HOUSE CO LTD
370 JPY−1.86%179.7K9.565.823B JPY−70.95 JPY+11.37%0.00%การค้าปลีก
8013NAIGAI CO LTD
258 JPY+1.57%33.7K1.542.087B JPY−82.48 JPY−3.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8107KIMURATAN CORP
17 JPY0.00%236.3K1.234.076B JPY−0.68 JPY+92.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8143LAPINE CO
266 JPY−1.48%14.7K2.96638.318M JPY−145.20 JPY−251.51%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8559HOWA BANK
470 JPY−0.63%4K1.552.789B JPY−36.87 JPY2.11%การเงิน
9285TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP
85400 JPY−0.12%4871.3015.326B JPY27.293128.98 JPY−11.95%6.58%การเงิน
9308INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1022 JPY−2.48%262.5K1.9426.218B JPY23.6043.31 JPY−91.65%17.27%ระบบขนส่ง