หุ้นราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

หุ้นราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เกิดจากแนวรับที่แข็งแกร่ง คล้ายกับหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่เกิดมาจากแนวต้าน แนวเหล่านี้จะตรงข้ามกันในขอบเขตของ 52 สัปดาห์ เทรดเดอร์และนักลงทุนทางเทคนิคมักสังเกตเห็นแนวรับเหล่านี้เมื่อเกิดการทะลุของราคา โปรดทราบว่าการทะลุหลอกก็เกิดขึ้นได้เช่นกันและเป็นสิ่งสำคัญที่จะวิเคราะห์การเงินบริษัทเพื่อให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมหุ้นมีการซื้อขาย ณ ราคาต่ำเช่นนั้น

           
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1434.00-0.55%-8.00แนะนำให้ขาย50.500K57.950B13.43108.141105.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
247.000.41%1.00ขาย27.200K4.059B5.0749.28162.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
423.00-0.24%-1.00แนะนำให้ขาย149.300K19.662B8.3452.73556.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
1995.00-0.15%-3.00แนะนำให้ขาย34.600K69.777B9.06221.264581.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1899 FUKUDA CORP
4770.000.63%30.00แนะนำให้ขาย4.000K40.691B5.86815.222109.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
690.00-3.90%-28.00แนะนำให้ขาย201.800K37.172B7.7393.83663.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1980 DAI-DAN CO LTD
2425.000.25%6.00ขาย15.600K52.729B10.45235.871644.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2053 CHUBU SHIRYO CO
1090.00-0.46%-5.00ขาย39.400K33.018B8.44130.40547.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
25.00-3.85%-1.00แนะนำให้ขาย307.500K2.589B-10.4726.00การเงิน
2191 TELLA INC
137.00-0.72%-1.00ขาย125.600K3.495B-27.8032.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2323 FONFUN CORPORATION
337.000.00%0.00ขาย3.300K1.128B32.9010.2719.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
299.000.00%0.00แนะนำให้ขาย29.500K6.009B-118.63381.00บริการผู้บริโภค
2445 TAKAMIYA CO LTD
442.00-0.67%-3.00แนะนำให้ขาย15.600K21.147B33.9413.781221.00การเงิน
2462 LIKE CO LTD
1660.000.36%6.00ขาย103.800K32.401B9.35181.935402.00บริการเชิงพาณิชย์
2735 WATTS CO LTD
744.00-1.06%-8.00ขาย44.400K10.249B10.6172.09การค้าปลีก
2743 PIXEL COMPANYZ INC
61.00-6.15%-4.00แนะนำให้ขาย673.000K2.030B-57.9543.00บริการการกระจายสินค้า
2749 JP-HOLDINGS INC
255.000.79%2.00แนะนำให้ขาย141.100K22.654B48.625.333916.00บริการผู้บริโภค
2778 PALEMO HOLDINGS CO LTD
162.000.62%1.00แนะนำให้ขาย133.500K1.980B-120.34160.00การค้าปลีก
2933 KIBUN FOODS INC
1229.000.00%0.00ขาย38.700K28.195B2664.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2934 J FRONTIER CO LTD
2646.00-3.64%-100.00ขาย49.400K12.614B45.00บริการการกระจายสินค้า
3021 PACIFIC NET CO. LTD
1641.00-2.44%-41.00ขาย72.200K8.867B20.2590.19173.00การเงิน
3096 OCEAN SYSTEM CORPORATION
1049.000.19%2.00ขาย3.500K9.885B11.9088.21941.00บริการการกระจายสินค้า
3111 OMIKENSHI CO LTD
338.00-0.59%-2.00แนะนำให้ขาย6.200K2.289B2.96187.80112.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3133 KAIHAN CO LTD
238.00-4.80%-12.00ขาย117.500K3.410B-172.5872.00บริการผู้บริโภค
3356 TERILOGY CO LTD
402.00-0.99%-4.00แนะนำให้ขาย56.600K6.595B18.1122.60183.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3536 AXAS HOLDINGS CO LTD
118.000.00%0.00ขาย51.300K3.609B17.566.78การค้าปลีก
3539 JM HOLDINGS CO LTD
1881.00-1.05%-20.00แนะนำให้ขาย54.600K50.744B11.94159.27การค้าปลีก
3598 YAMAKI CO LTD
155.00-0.64%-1.00แนะนำให้ขาย7.800K2.210B-101.201031.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3664 MOBCAST HLDGS INC
87.00-1.14%-1.00แนะนำให้ขาย385.400K2.931B-51.21137.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3810 CYBERSTEP INC
550.00-1.08%-6.00แนะนำให้ขาย10.400K4.492B-202.37623.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3840 PATH CORPORATION
90.000.00%0.00ขาย128.600K3.220B-19.7450.00การค้าปลีก
3842 NEXTGEN INC.
980.001.03%10.00ขาย2.500K2.512B-7.48156.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
375.000.00%0.00ขาย3.400K3.812B-45.91649.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3909 SHOWCASE INC
598.000.17%1.00แนะนำให้ขาย25.700K5.180B-3.7087.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
864.00-0.35%-3.00ขาย6.500K18.928B12.6268.361688.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3966 UZABASE INC
2035.000.25%5.00ขาย103.400K78.548B-129.80611.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3968 SEGUE GROUP CO LTD
768.000.39%3.00แนะนำให้ขาย25.400K8.939B15.6050.82446.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
3990 UUUM CO LTD
1091.00-2.50%-28.00แนะนำให้ขาย106.700K23.175B46.3825.99546.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4012 AXIS CO LTD
1346.00-0.44%-6.00แนะนำให้ขาย6.600K5.436B21.8168.02298.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4043 TOKUYAMA CORP
2016.00-0.88%-18.00ขาย293.300K148.727B5.99345.155476.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4054 NIHON JYOHO CREATE CO LTD
1108.00-2.03%-23.00แนะนำให้ขาย115.300K16.493B38.7629.90242.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4057 INTERFACTORY INC
1147.000.61%7.00ขาย3.300K4.654B46.3725.14133.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4059 MAGMAG INC
870.00-1.92%-17.00แนะนำให้ขาย6.300K2.513B30.1131.8232.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4170 KAIZEN PLATFORM INC
943.00-2.98%-29.00แนะนำให้ขาย132.400K15.932B62.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4198 TENDA CO LTD
2338.00-1.06%-25.00ขาย2.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
4344 SOURCENEXT CORPORATION
208.00-1.42%-3.00ขาย623.200K29.571B-2.09146.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4360 MANAC CHEMICAL PARTNERS CO LTD
645.000.31%2.00เป็นกลาง5.800Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4372 YMIRLINK INC
1132.00-1.31%-15.00ขาย43.300Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
4388 AI INC
1116.00-3.21%-37.00แนะนำให้ขาย17.100K5.916B31.6937.0744.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4420 ESOL CO LTD
864.000.58%5.00ขาย20.100K17.981B25.5934.50484.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4427 EDULAB INC
1670.000.60%10.00ขาย162.800K17.580B-34.79247.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4428 SINOPS INC
1162.00-1.19%-14.00แนะนำให้ขาย3.000K7.321B125.849.4374.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4435 KAONAVI INC
2122.00-1.53%-33.00ขาย68.100K25.505B-17.17184.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4452 KAO CORP
6410.00-0.62%-40.00แนะนำให้ขาย990.500K3106.273B24.53267.2133409.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4480 MEDLEY INC
3355.00-0.59%-20.00ขาย227.400K109.799B176.0520.11494.00บริการเชิงพาณิชย์
4488 AI INSIDE INC
7920.00-0.75%-60.00แนะนำให้ขาย38.000K31.778B19.92436.40102.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
4489 PAYROLL INC
860.00-1.38%-12.00ขาย37.800K16.151B569.00บริการเชิงพาณิชย์
4498 CYBERTRUST JAPAN CO LTD
3730.00-2.48%-95.00แนะนำให้ขาย12.700Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
3830.00-1.21%-47.00แนะนำให้ขาย1.234M6524.220B28.31140.267555.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2153.00-0.05%-1.00ขาย1.900K7.761B16.76128.79760.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4563 ANGES INC
544.00-0.37%-2.00แนะนำให้ขาย1.244M88.170B-71.2490.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
458.00-1.51%-7.00แนะนำให้ขาย31.500K4.321B-32.2665.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
998.00-1.29%-13.00แนะนำให้ขาย27.400K13.630B-120.0864.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
813.00-2.05%-17.00แนะนำให้ขาย208.200K37.220B-8.88274.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4575 CANBAS CO LTD
231.00-1.70%-4.00แนะนำให้ขาย69.700K2.165B-70.7412.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4586 MEDRX CO LTD
162.000.62%1.00ขาย91.600K3.781B-47.0624.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
710.002.31%16.00ขาย5.240M14.660B-138.6432.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
135.00-0.74%-1.00แนะนำให้ขาย184.300K7.332B-34.5744.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4597 SOLASIA PHARMA K K
112.000.00%0.00ขาย1.291M15.620B-34.8277.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4599 STEMRIM INC
532.00-0.75%-4.00ขาย327.600K33.667B-9.96บริการเชิงพาณิชย์
4628 SK KAKEN CO LTD
37750.000.40%150.00ขาย200101.651B13.922707.832181.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4820 EM SYSTEMS CO LTD
760.000.53%4.00แนะนำให้ขาย11.700K54.789B37.8520.43418.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
4881 FUNPEP COMPANY LTD
344.000.00%0.00ขาย27.900K6.011B10.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4926 CBON COSMETICS CO.LTD
1824.00-0.11%-2.00แนะนำให้ขาย2.700K7.834B59.5630.73971.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4936 AXXZIA INC
952.00-1.86%-18.00แนะนำให้ขาย35.100K25.774B29.6733.67สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4977 NITTA GELATIN INC
621.000.16%1.00ขาย3.400K11.278B15.1841.11999.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4978 REPROCELL INCORPORATED
252.00-0.79%-2.00ขาย379.700K19.404B-10.16106.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5445 TOKYO TEKKO CO LTD
1490.00-0.67%-10.00แนะนำให้ขาย31.400K13.981B4.56332.71830.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5721 S-SCIENCE COMPANY LTD
31.00-3.12%-1.00แนะนำให้ขาย276.800K3.530B-2.8217.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5856 LIFE INTELLIGENT ENT HLDGS CO LTD
65.001.56%1.00ขาย8.900K4.868B10.915.96159.00การผลิตของผู้ผลิต
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
10600.00-1.40%-150.00แนะนำให้ขาย109.300K203.038B70.47162.20190.00บริการเชิงพาณิชย์
6049 ITOKURO INC
908.00-0.33%-3.00ขาย68.100K19.728B18.4851.02146.00บริการเชิงพาณิชย์
6138 DIJET INDUSTRIAL
1161.00-1.36%-16.00แนะนำให้ขาย4.700K3.537B-227.59427.00การผลิตของผู้ผลิต
6195 HOPE INC
300.00-4.46%-14.00ขาย176.500K3.279B-1113.81148.00สาธารณูปโภค
6208 ISHIKAWA SEISAKUSHO
1501.00-0.07%-1.00แนะนำให้ขาย19.900K9.651B67.3822.46534.00การผลิตของผู้ผลิต
6218 ENSHU LTD
685.00-1.58%-11.00แนะนำให้ขาย10.700K4.420B23.1430.291044.00การผลิตของผู้ผลิต
6232 ACSL LTD
2022.00-0.83%-17.00แนะนำให้ขาย65.000K25.850B-146.3565.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6444 SANDEN HOLDINGS CORPORATION
284.000.35%1.00ขาย59.900K31.536B-1067.726246.00การผลิตของผู้ผลิต
6537 WASHHOUSE CO LTD
503.000.00%0.00ขาย2.100K3.491B-13.9393.00บริการเชิงพาณิชย์
6572 RPA HOLDINGS INC
477.00-3.05%-15.00แนะนำให้ขาย351.500K31.966B-13.27131.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6625 JALCO HOLDINGS INC
159.000.63%1.00ขาย182.600K17.696B16.4811.0854.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6836 PLAT'HOME CO LTD
1057.004.34%44.00ขาย1.800K1.319B-95.7438.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6918 AVAL DATA CORPORATION
2872.003.98%110.00ขาย87.700K17.425B12.73223.24186.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7034 PRORED PARTNERS CO
1358.00-1.88%-26.00ขาย104.600K15.724B29.9248.44142.00การเงิน
7044 PIALA INC
692.00-2.95%-21.00แนะนำให้ขาย136.100K5.266B45.4516.89200.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7066 PEERS CO LTD
758.00-2.19%-17.00แนะนำให้ขาย3.700K3.614B27.2831.0886.00บริการเชิงพาณิชย์
7069 CYBERBUZZ INC
1425.000.28%4.00ขาย1.600K5.518B437.903.64126.00บริการเชิงพาณิชย์
7077 ALINK INTERNET INC
1445.00-2.76%-41.00ขาย3.500K3.220B23.4366.92บริการเชิงพาณิชย์
7129 MIAHELSA HLDNGS CORP
1341.00-0.07%-1.00ขาย900การเงิน
7256 KASAI KOGYO CO LTD
342.00-2.84%-10.00แนะนำให้ขาย221.800K13.891B-376.198981.00การผลิตของผู้ผลิต
7343 BROAD-MINDED CO LTD
809.00-2.53%-21.00แนะนำให้ขาย15.100Kการเงิน
7363 BABY CALENDAR INC
3850.00-5.87%-240.00แนะนำให้ขาย50.300Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
7525 RIX CORP
1481.000.07%1.00ขาย3.400K12.158B7.98186.52668.00การผลิตของผู้ผลิต
7564 WORKMAN CO LTD
6190.002.48%150.00ขาย137.800K505.168B28.86214.52332.00การค้าปลีก
7578 NICHIRYOKU CO LTD
163.000.00%0.00ขาย30.400K2.238B-23.36103.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
7647 ONTSU CO LTD
25.00-3.85%-1.00แนะนำให้ขาย92.499M4.954B60.860.41203.00การค้าปลีก
7673 DAIKO TSUSAN CO LTD
1151.00-0.60%-7.00แนะนำให้ขาย16.000K6.180B7.44155.78143.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7689 COPA CORP INC
1629.00-1.45%-24.00ขาย7.600K4.993B10.83159.8933.00บริการการกระจายสินค้า
7698 ICECO INC
1650.000.98%16.00ขาย700บริการการกระจายสินค้า
7709 KUBOTEK CORP
296.00-1.00%-3.00แนะนำให้ขาย3.900K4.075B-3.8973.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7746 OKAMOTO GLASS CO LTD
172.001.18%2.00ขาย65.800K4.007B-29.54278.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7771 NIHON SEIMITSU CO
67.00-1.47%-1.00ขาย125.900K1.498B-21.382382.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7779 CYBERDYNE INC
406.00-0.25%-1.00ขาย519.100K89.282B-0.9696.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7836 AVIX INC
107.000.00%0.00ขาย71.800K2.732B76.371.4226.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7883 SUN MESSE CO LTD
377.000.00%0.00ขาย5.200K5.842B16.0323.52707.00บริการเชิงพาณิชย์
7956 PIGEON CORP
2502.00-1.61%-41.00ขาย829.300K314.641B31.8782.533886.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7987 NAKABAYASHI CO LTD
570.000.00%0.00แนะนำให้ขาย19.100K14.835B8.8165.292316.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8066 MITANI CORP
1747.00-0.23%-4.00ขาย20.500K172.818B13.80130.621990.00บริการการกระจายสินค้า
8783 GFA CO LIMITED
102.00-0.97%-1.00แนะนำให้ขาย112.200K2.102B-117.9260.00การเงิน
8890 RAYSUM CO LTD
714.00-0.97%-7.00แนะนำให้ขาย39.400K26.868B29.2725.04220.00การเงิน
9033 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
859.00-0.92%-8.00แนะนำให้ขาย10.400K26.495B-53.262363.00ระบบขนส่ง
9248 PEOPLE DREAMS & TECHNOLOGIES GRP CO
2010.002.55%50.00เป็นกลาง17.000K18.131B7.09284.091530.00บริการเชิงพาณิชย์
9264 PUEQU CO LTD
2288.00-0.13%-3.00ขาย2.200K5.448B28.1882.20การผลิตของผู้ผลิต
9417 SMARTVALUE CO LTD
605.00-2.58%-16.00แนะนำให้ขาย57.100K6.394B-140.43276.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
9419 WIRELESSGATE INC
377.00-0.53%-2.00ขาย49.700K4.151B-17.8026.00การสื่อสาร
9532 OSAKA GAS CO
1892.00-0.32%-6.00แนะนำให้ขาย489.000K796.175B8.77218.2820941.00สาธารณูปโภค
9854 AIGAN CO LTD
217.00-0.91%-2.00แนะนำให้ขาย29.500K4.250B-16.18759.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9890 MAKIYA CO LTD
830.00-1.19%-10.00แนะนำให้ขาย4.300K8.386B7.38113.89414.00การค้าปลีก
9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
67.001.52%1.00ขาย150.700K2.686B10.2111.30การค้าปลีก
โหลดเพิ่ม