หุ้นสามัญหุ้นญี่ปุ่น

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นญี่ปุ่น ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1301KYOKUYO CO LTD
3700 JPY−2.12%43.5K3.1539.804B JPY9.85375.54 JPY−37.00%2.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1332NISSUI CORPORATION
770.2 JPY+0.72%3.169M2.13239.716B JPY11.3268.02 JPY+20.18%2.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1333MARUHA NICHIRO CORPORATION
2872.5 JPY−0.95%277.8K1.66145.189B JPY8.86324.17 JPY−17.87%3.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1375YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
935 JPY−1.58%87.6K1.1537.317B JPY28.5032.80 JPY−31.07%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1376KANEKO SEEDS CO
1401 JPY−1.41%33K2.4316.352B JPY11.41122.79 JPY+10.22%2.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1377SAKATA SEED CORP
3875 JPY−1.77%140.4K1.68171.849B JPY18.38210.82 JPY−23.03%1.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
1379HOKUTO CORP
1718 JPY−1.21%139.1K2.4554.17B JPY−14.05 JPY−172.10%2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1380AKIKAWA FOODS & FARMS
1030 JPY+0.19%9000.564.294B JPY18.9654.31 JPY+102.85%0.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1381AXYZ
2880 JPY−0.10%9000.4216.174B JPY11.95240.93 JPY−19.27%3.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1382HOB CO.LTD
2065 JPY−1.34%4.9K0.041.573B JPY19.28107.11 JPY−42.51%2.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1383BERG EARTH CO LTD
3255 JPY−0.61%1.4K0.445.241B JPY43.9074.15 JPY−18.47%0.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1384HOKURYO CO LTD
1092 JPY−0.82%43.9K0.969.237B JPY5.78188.79 JPY+129.09%1.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1400RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
55 JPY+5.77%939.2K1.34715.462M JPY6.328.70 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1401MBS INC
539 JPY−7.86%52.7K4.004.143B JPY10.5051.34 JPY+14.90%1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1407WEST HOLDINGS CORP
2978 JPY−1.06%139.5K0.84121.066B JPY20.13147.96 JPY+41.32%1.85%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
1414SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
5916 JPY−0.15%107.1K1.55317.715B JPY22.60261.82 JPY+14.53%2.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1417MIRAIT ONE CORPORATION
1821.5 JPY−1.89%283.2K1.63173.032B JPY12.12150.34 JPY−15.65%3.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1418INTERLIFE HLDG CO LTD
208 JPY+0.97%48.4K0.044.044B JPY13.2015.76 JPY+100.33%2.40%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1419TAMA HOME CO LIMITED
3495 JPY−1.13%258.5K0.50102.419B JPY13.18265.17 JPY−7.16%5.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1420SANYO HOMES CORPORATION
724 JPY−0.41%3.7K0.758.015B JPY452.021.60 JPY3.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1429NIPPON AQUA CO LTD
883 JPY−0.90%168.3K1.1228.53B JPY14.3161.70 JPY+30.86%2.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
1430FIRST-CORPORATION INC
733 JPY−1.21%35.2K0.538.851B JPY6.56111.82 JPY+33.19%4.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1431LIB WORK CO LTD
780 JPY−1.02%47.6K2.6917.484B JPY81.789.54 JPY−47.78%0.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1433BESTERRA CO LTD
1000 JPY−1.38%83.4K2.488.861B JPY439.062.28 JPY−92.55%2.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1434JESCO HOLDINGS INC
718 JPY−2.31%33.6K0.824.934B JPY4.14173.54 JPY+128.46%4.18%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1435ROBOT HOME INC
170 JPY−1.73%308.5K1.4015.362B JPY15.2411.16 JPY+147.00%1.18%การเงิน
1436FIT CORPORATION
797 JPY−0.38%1.9K0.823.34B JPY11.0772.00 JPY+28.55%1.51%บริการเชิงพาณิชย์
1438GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1400 JPY−2.85%1.1K0.374.486B JPY15.1492.49 JPY+20.58%1.79%บริการเชิงพาณิชย์
1439YASUE CORPORATION
1456 JPY−0.21%3.3K0.761.925B JPY8.13179.07 JPY+227.40%2.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1443GIKEN HOLDINGS CO LTD
216 JPY−1.37%32.4K0.593.507B JPY10.6220.33 JPY−18.32%0.46%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1444NISSOU CO LTD
2436 JPY−0.57%5.9K2.732.651B JPY38.0264.07 JPY−56.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1446CANDEAL CO LTD
564 JPY−1.74%12.7K1.846.054B JPY23.1424.37 JPY+119.79%1.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1447ITBOOK HLDGS CO LTD
255 JPY−1.92%175.5K1.676.154B JPY10.7123.81 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
1449FUJI JAPAN CO LTD
300 JPY0.00%4000.17639M JPY−6.99 JPY−15.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1450TANAKEN
2026 JPY−0.44%2.5K1.438.812B JPY11.80171.72 JPY−39.57%3.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1451KHC LTD
721 JPY−0.69%2.9K0.472.885B JPY6.70107.65 JPY+18.44%4.58%การเงิน
1491CHUGAI MINING CO
29 JPY−3.33%212.9K0.388.358B JPY17.241.68 JPY−4.26%3.45%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
1072 JPY+2.00%34.7M5.0159.003B JPY7.76138.23 JPY+261.33%0.70%บริการการกระจายสินค้า
1515NITTETSU MINING CO
5110 JPY−4.13%55.7K1.1485.189B JPY9.63530.46 JPY−7.79%3.80%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1518MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
2805 JPY−0.67%260.7K1.5436.492B JPY1.372040.18 JPY+119.77%9.98%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1605INPEX CORPORATION
1907.5 JPY−2.83%14.774M2.162.544T JPY5.58342.01 JPY+35.07%3.62%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
1662JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
5110 JPY−3.95%381.4K1.34277.098B JPY4.351175.30 JPY−45.23%6.75%แร่พลังงาน
ปานกลาง
1663K&O ENERGY GROUP INC
2031 JPY−1.98%134.2K1.2549.889B JPY9.10223.13 JPY+46.82%1.67%สาธารณูปโภค
1711SDS HOLDINGS CO LTD
253 JPY−1.17%19K0.552.209B JPY−19.28 JPY+51.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1712DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
974 JPY−1.72%123.4K0.9516.362B JPY10.1795.75 JPY+143.43%1.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1716DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1280 JPY−1.16%20.8K0.9214.57B JPY6.62193.23 JPY+31.31%2.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1717MEIHO FACILITY WORKS
806 JPY+1.51%67.5K2.489.237B JPY12.7763.12 JPY+13.20%3.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1718MIKIKOGYO CO LTD
4695 JPY+0.54%6000.915.132B JPY6.24751.94 JPY+12.40%3.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1719HAZAMA ANDO CORP
1089 JPY−0.91%938.6K1.47196.26B JPY15.3471.00 JPY−29.80%4.59%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1720TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
786 JPY−1.01%284.1K0.9382.284B JPY10.2876.46 JPY4.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
1721COMSYS HOLDINGS CORP
3168 JPY−1.37%665.2K1.63367.977B JPY17.18184.43 JPY−2.78%3.16%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1723NIHON DENGI CO
4100 JPY−0.36%11.8K2.6832.833B JPY8.30493.72 JPY+50.97%5.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1724SYNCLAYER INC
620 JPY−0.64%13.5K1.712.861B JPY10.7757.56 JPY−21.14%2.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1726BR. HOLDINGS CORPORATION
349 JPY−0.85%268K2.4615.765B JPY13.8925.13 JPY+12.10%3.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1730ASO FOAM CRETE CO
540 JPY+17.39%369.5K47.311.843B JPY−14.76 JPY−51.27%1.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1734KITA KOUDENSHA CORP
1310 JPY−1.28%4000.56826.158M JPY−2120.36 JPY+23.25%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1736OTEC CORP
3100 JPY+0.98%7000.8316.274B JPY10.50295.30 JPY+46.14%2.74%การผลิตของผู้ผลิต
1738NITTOH CORPORATION
522 JPY−1.88%1.1K1.092.116B JPY7.6768.09 JPY+11.48%2.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1739MELDIA DEVELOPMENT&CONST CO LTD
852 JPY−1.27%6K0.755.186B JPY4.30197.98 JPY−14.51%2.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1743KOATSU KOGYO CO
1178 JPY−0.25%8000.242.684B JPY11.77100.11 JPY−59.46%2.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1757SOUKEN ACE CO LTD
39 JPY−4.88%2.61M1.1010.438B JPY−1.32 JPY+31.69%0.00%บริการผู้บริโภค
1758TAIYO KISOKOGYO CO
2068 JPY−0.10%1.1K0.764.809B JPY6.54316.06 JPY+18.64%1.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1762TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2635 JPY−1.13%45.8K1.1881.045B JPY12.55209.95 JPY+13.83%2.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1764KUDO CORP
2500 JPY+0.68%1000.322.854B JPY24.06103.89 JPY−20.97%4.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1766TOKEN CORPORATION
8330 JPY−0.48%28.5K1.13111.995B JPY22.50370.27 JPY−49.97%3.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1768SONEC CORP
950 JPY−0.21%3.3K1.316.94B JPY14.9663.50 JPY−46.32%3.16%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1770FUJITA ENGINEERING CO
1150 JPY+0.61%3.5K1.0310.502B JPY6.89166.96 JPY+6.60%3.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1771NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
712 JPY−0.42%2000.223.589B JPY11.7060.85 JPY2.39%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1775FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
4620 JPY−2.01%7.1K1.9241.548B JPY8.79525.64 JPY+7.58%3.25%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1776SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1005 JPY−0.20%10.8K1.309.174B JPY13.4075.02 JPY+17.47%3.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1777KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
608 JPY−0.65%2000.037.274B JPY12.0050.65 JPY−7.06%2.96%การผลิตของผู้ผลิต
1780YAMAURA CORP
1423 JPY−1.18%31K1.1126.934B JPY10.49135.65 JPY+77.82%0.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1783ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
45 JPY−8.16%1.238M1.107.652B JPY7.366.12 JPY0.00%การเงิน
1786ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
322 JPY−0.62%625.3K2.2942.658B JPY9.3534.45 JPY+12.54%6.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1787NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
4950 JPY+0.51%4001.2512.198B JPY12.17406.90 JPY+69.19%5.15%การผลิตของผู้ผลิต
1788SANTO CORPORATION
3295 JPY−0.15%1000.262.002B JPY10.50313.80 JPY+35.93%2.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1789ETS HOLDINGS CO LTD
565 JPY−0.53%7.2K0.383.598B JPY47.3311.94 JPY−64.26%0.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1793OHMOTO GUMI CO
2507 JPY+1.70%4.9K4.4138.537B JPY31.0780.68 JPY+81.47%2.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1795MASARU CORPORATION
3315 JPY−0.75%3000.322.893B JPY8.48391.05 JPY+78.51%4.22%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1798MORIYA CORPORATION
2873 JPY+2.21%3000.486.308B JPY4.83594.44 JPY+7.71%2.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1799DAIICHI KENSETSU CORP
1608 JPY−0.06%8.3K1.2832.66B JPY10.38154.94 JPY+43.25%3.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1801TAISEI CORP
4950 JPY−0.46%738.7K1.02882.331B JPY21.66228.51 JPY−34.72%2.63%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1802OBAYASHI CORP
1225.0 JPY−1.05%2.887M1.15878.306B JPY12.7496.13 JPY+17.34%3.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
1803SHIMIZU CORP
952.6 JPY+0.47%4.29M1.16661.929B JPY13.0672.95 JPY+11.45%2.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1805TOBISHIMA CORP
1279 JPY−1.39%88.3K1.5324.467B JPY7.77164.59 JPY+8.38%4.69%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1807WATANABE SATO CO LTD
2700 JPY−0.37%6000.497.418B JPY10.27262.94 JPY−23.86%3.70%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1808HASEKO CORPORATION
1781.0 JPY−2.22%1.107M1.55489.148B JPY7.70231.44 JPY+24.81%4.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
1810MATSUI CONSTRUCTION CO
797 JPY−1.36%36.1K1.1324.325B JPY14.7653.98 JPY−3.50%3.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1811ZENITAKA CORP
3910 JPY−1.39%8.8K0.9328.004B JPY7.64511.78 JPY+52.92%2.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1812KAJIMA CORP
2345.0 JPY−2.80%2.523M1.491.14T JPY10.63220.66 JPY+0.49%3.24%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1813FUDO TETRA CORP
2260 JPY−0.09%126.3K1.1634.386B JPY13.30169.96 JPY+40.10%2.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1814DAISUE CONSTRUCTION CO
1306 JPY−1.80%37.8K1.3513.694B JPY14.8188.19 JPY−46.28%5.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1815TEKKEN CORP
1912 JPY−1.65%60K2.5729.835B JPY6.31302.87 JPY+14.53%4.18%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1820NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3820 JPY−2.15%201.7K0.75150.786B JPY15.98239.03 JPY−35.67%4.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
1821SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
394 JPY−0.76%1.026M1.7961.579B JPY−132.34 JPY−601.22%3.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1822DAIHO CORPORATION
3625 JPY−1.23%64.7K0.4560.39B JPY44.8480.85 JPY−76.23%6.34%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1826SATA CONSTRUCTION CO
645 JPY−0.62%31.5K1.3610.008B JPY10.3362.41 JPY+81.70%4.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1827NAKANO CORPORATION
455 JPY−1.52%77.5K0.2315.637B JPY34.8313.07 JPY−77.72%2.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1828TANABE ENGINEERING CORP
1353 JPY−1.74%4.1K0.6814.478B JPY8.34162.21 JPY−4.42%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1832HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
668 JPY0.00%13.5K4.7413.84B JPY10.9860.86 JPY+59.82%1.50%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม