ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นญี่ปุ่น ที่มีผลการดำเนินงานรายปีดีที่สุด

ลองดูหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดในขณะนี้ หุ้นญี่ปุ่น ด้านล่างถูกกรองตามผลการดำเนินการรายปี คุณจะดูได้ว่ารายได้ในช่วง 12 เดือนเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ %
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3778SAKURA INTERNET INC
+957.38%6450 JPY+2.38%2.637M0.48234.202B JPY416.2115.50 JPY−8.04%0.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6016JAPAN ENGINE CORPORATION
+890.14%13050 JPY+9.66%148.6K1.6833.344B JPY25.32515.48 JPY+92.04%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
2330FORSIDE CO LTD
+807.14%635 JPY+18.69%500K0.0417.14B JPY189.713.35 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
+670.91%2783 JPY+12.44%6.192M3.43124.226B JPY20.76134.04 JPY+244.77%0.33%บริการการกระจายสินค้า
4492GENETEC CORPORATION
+484.94%932 JPY−8.81%274.6K1.0810.044B JPY26.4035.30 JPY0.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6871MICRONICS JAPAN CO
+475.36%7520 JPY+4.88%2.587M0.92278.863B JPY70.30106.98 JPY−45.24%0.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
7014NAMURA SHIPBUILDING CO
+431.97%2080 JPY−0.53%7.886M0.80134.279B JPY13.26156.91 JPY+44.92%0.52%การผลิตของผู้ผลิต
6315TOWA CORP
+390.81%9350 JPY+4.47%3.518M1.16214.264B JPY48.44193.01 JPY−32.43%0.47%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
3133KAIHAN CO LTD
+355.75%1308 JPY−5.08%4.183M1.0563.489B JPY−29.28 JPY−4.51%0.00%บริการผู้บริโภค
3399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
+349.76%5640 JPY+9.09%166.9K4.4325.396B JPY27.34206.28 JPY+147.14%0.20%บริการผู้บริโภค
7003MITSUI E&S CO LTD
+328.84%1844 JPY−4.11%38.641M1.60175.688B JPY6.83269.89 JPY0.17%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
+324.44%19100 JPY+1.70%3.894M1.71161.402B JPY19.45982.25 JPY+166.53%0.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
5285YAMAX CORP
+318.87%1709 JPY−2.62%244K1.1319.152B JPY15.48110.40 JPY+128.87%0.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
9268OPTIMUS GP CO LTD
+298.92%3710 JPY−3.89%215.6K0.8956.192B JPY19.17193.49 JPY+10.23%1.50%การค้าปลีก
6227AIMECHATEC LTD
+280.95%5360 JPY+15.15%1.139M2.3322.886B JPY27.16197.37 JPY+556.40%1.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5595INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPA
+267.44%3160 JPY+8.18%9.921M1.38104.51B JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7426YAMADAI CORP
+248.17%3325 JPY−16.98%422.7K1.653.672B JPY−82.26 JPY−138.03%0.91%บริการการกระจายสินค้า
6228JET CO LTD
+247.72%9910 JPY0.00%449.1K1.3439.383B JPY26.57372.98 JPY+60.70%1.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
7578NICHIRYOKU CO LTD
+246.96%399 JPY−1.48%76.8K0.786.488B JPY13.5629.42 JPY+847.31%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
7735SCREEN HOLDINGS CO LTD
+245.03%18735 JPY−0.87%8.833M1.331.899T JPY30.27619.02 JPY+4.41%1.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7931MIRAI INDUSTRY CO LTD
+242.57%5190 JPY+0.39%125.8K1.2591.169B JPY19.67263.87 JPY+78.42%1.41%การผลิตของผู้ผลิต
3905DATASECTION INC
+236.89%822 JPY−1.91%750.7K0.5712.654B JPY−94.35 JPY−7698.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6146DISCO CORPORATION
+236.70%48260 JPY+2.42%2.123M1.165.118T JPY70.58683.78 JPY−4.67%0.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4011HEADWATERS CO LTD
+236.32%14260 JPY−3.06%181.3K0.6425.209B JPY424.6133.58 JPY−9.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6469HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO
+234.53%1957 JPY−3.50%498.2K0.5814.231B JPY−139.32 JPY−30406.85%1.02%การผลิตของผู้ผลิต
2160GNI GROUP LTD
+232.57%3615 JPY−4.11%1.091M0.53189.702B JPY21.83165.57 JPY+1971.43%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7018NAIKAI ZOSEN CORP
+231.03%4555 JPY−1.51%26.9K0.467.552B JPY3.541287.91 JPY+159.89%0.90%การผลิตของผู้ผลิต
4414FLECT CO LTD
+225.23%6020 JPY−4.14%29.3K0.5919.145B JPY39.22153.49 JPY+167.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
7066PEERS CO LTD
+222.51%1232 JPY−2.61%775.3K0.7013.694B JPY31.8238.72 JPY+861.11%0.61%บริการเชิงพาณิชย์
5254ARENT INC
+221.31%5790 JPY+2.12%100.5K0.7535.643B JPY68.1884.93 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2970GOOD LIFE CO INC
+220.37%3995 JPY−5.56%153.1K2.6714.975B JPY24.37163.93 JPY+121.55%0.00%การเงิน
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
+219.77%13750 JPY−1.57%374.9K0.46137.705B JPY53.49257.07 JPY+18.14%0.43%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3041BEAUTY KADAN HOLDINGS CO LTD
+214.74%897 JPY+4.06%84.1K1.143.503B JPY48.6018.46 JPY−14.26%1.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7352TWOSTONE&SONS INC
+207.87%1427 JPY−2.19%131.1K0.5657.154B JPY392.623.63 JPY+4.48%0.04%บริการเชิงพาณิชย์
3993PKSHA TECHNOLOGY INC
+205.94%6330 JPY−5.80%1.248M1.04207.543B JPY177.1835.73 JPY+33.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
7059COPRO-HOLDINGS CO LTD
+203.73%1792 JPY−0.78%61K0.3434.964B JPY27.1366.05 JPY+43.70%1.95%บริการเชิงพาณิชย์
5445TOKYO TEKKO CO LTD
+198.76%5530 JPY−1.07%140.5K1.0550.815B JPY7.37750.65 JPY2.66%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1904TAISEI ONCHO CO
+194.59%5930 JPY+10.84%488.8K16.3433.315B JPY20.20293.59 JPY+5.33%1.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
9560PROGRIT INC
+191.65%1502 JPY+3.09%270.9K1.3917.216B JPY44.7633.56 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7859ALMEDIO INC
+190.56%1200 JPY−0.58%520.4K0.5922.816B JPY13.1791.14 JPY+463.57%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6023DAIHATSU DIESEL MFG CO
+188.20%1539 JPY+0.59%236.1K0.5449.159B JPY10.69143.94 JPY+172.87%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
2928RIZAP GROUP INC
+185.14%499 JPY+4.61%2.086M0.75267.54B JPY−21.04 JPY−43.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2820YAMAMI COMPANY
+184.62%3700 JPY+3.06%116.5K0.7925.431B JPY19.19192.82 JPY+130.33%1.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
7280MITSUBA CORP
+183.24%1453 JPY+8.59%826.4K1.3060.307B JPY7.89184.19 JPY+457.38%0.22%การผลิตของผู้ผลิต
6231KIMURA KOHKI CO LTD
+183.09%4470 JPY+6.05%31.3K1.6115.508B JPY7.66583.72 JPY+167.36%0.97%การผลิตของผู้ผลิต
2708KUZE CO LTD
+179.11%2512 JPY−9.31%195.1K2.5910.322B JPY5.22481.16 JPY+453.76%0.52%บริการการกระจายสินค้า
2323FONFUN CORPORATION
+177.63%1080 JPY+2.27%137.1K0.403.469B JPY29.6936.37 JPY+225.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2107TOYO SUGAR REFINING CO
+177.43%2569 JPY−1.27%39.4K0.8114.504B JPY10.03256.20 JPY+228.71%3.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6627TERA PROBE INC
+173.68%6530 JPY+3.49%167.5K0.9157.039B JPY14.51450.10 JPY+30.63%1.75%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
9522RENEWABLE JAPAN CO LTD
+173.07%1024 JPY−2.10%338.5K0.6331.582B JPY28.4835.96 JPY0.00%สาธารณูปโภค
8890RAYSUM CO LTD
+171.98%3620 JPY−2.69%578.5K3.22103.187B JPY7.65473.29 JPY+365.97%1.53%การเงิน
7318SERENDIP HOLDINGS CO LTD
+171.05%2266 JPY+4.96%44.1K1.349.404B JPY13.86163.44 JPY+152.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4046OSAKA SODA CO LTD
+169.00%11540 JPY+2.21%126.7K1.00259.918B JPY53.09217.38 JPY−54.81%0.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
3110NITTO BOSEKI CO
+168.30%5570 JPY−1.07%388.8K0.61203.894B JPY620.028.98 JPY−96.31%0.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
3968SEGUE GROUP CO LTD
+166.07%690 JPY+1.92%613.2K0.2722.997B JPY35.4919.44 JPY−11.35%1.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2760TOKYO ELECTRON DEVICE
+166.05%7210 JPY+4.80%1.21M2.07215.39B JPY21.68332.62 JPY+39.54%1.87%บริการการกระจายสินค้า
5013YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO
+164.63%2252 JPY−1.53%73.4K0.9030.363B JPY9.10247.40 JPY1.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7388FP PARTNER INC
+163.93%7060 JPY+3.52%217.3K1.28157.675B JPY42.96164.35 JPY1.32%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
6946NIPPON AVIONICS CO
+162.15%11220 JPY+7.47%54.3K1.6934.623B JPY17.07657.30 JPY+50.24%0.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3299MUGEN ESTATE CO LTD
+161.01%1399 JPY+0.50%118.2K0.3234.05B JPY9.06154.35 JPY+133.39%4.44%การเงิน
3840PATH CORPORATION
+160.00%143 JPY−0.69%283.2K1.207.864B JPY−3.65 JPY+60.49%0.00%การค้าปลีก
7646PLANT CO LTD
+158.96%1735 JPY+1.11%14.6K0.3113.267B JPY86.6420.02 JPY−71.84%1.85%การค้าปลีก
4231TIGERS POLYMER CORP
+158.31%1134 JPY+0.18%61.4K0.2222.706B JPY6.20182.96 JPY+2664.26%1.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3205DAIDOH LIMITED
+156.68%711 JPY+8.22%360.6K2.7119.444B JPY3.56199.45 JPY0.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6857ADVANTEST CORP
+155.93%6910 JPY−0.16%12.651M0.645.259T JPY65.72105.14 JPY−36.83%0.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
4197ASMARQ CO LTD
+155.91%2815 JPY−0.35%49.5K0.263.091B JPY12.39227.17 JPY+39.19%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4488AI INSIDE INC
+154.75%10330 JPY−0.86%102.3K0.3741.861B JPY78.91130.91 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6862MINATO HOLDINGS INC
+154.65%1342 JPY−2.04%240.7K0.879.893B JPY6.27213.97 JPY+113.59%0.78%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3494MULLION CO LTD
+154.59%499 JPY+1.84%119.5K0.623.947B JPY80.696.18 JPY−76.30%0.57%การเงิน
7317MATSUYA R&D CO LTD
+149.23%810 JPY+6.72%153.5K1.5216.04B JPY21.5137.66 JPY+78.33%0.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
7241FUTABA INDUSTRIAL CO
+148.84%1070 JPY+1.04%483.7K0.7594.397B JPY4.63231.17 JPY+364.56%2.85%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
9249JAPAN ECOSYSTEM CO LTD
+146.34%4210 JPY+0.36%23K1.4011.06B JPY25.86162.77 JPY−40.46%1.24%การผลิตของผู้ผลิต
3443KAWADA TECHNOLOGIES INC
+145.57%9000 JPY−1.32%65.8K1.0154.15B JPY7.581186.68 JPY+169.34%2.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
3237INTRANCE CO.LTD
+142.86%153 JPY+1.32%188.1K0.385.486B JPY−6.19 JPY+43.95%0.00%การเงิน
6637TERASAKI ELECTRIC CO.LTD.
+141.29%2536 JPY+0.44%55.7K0.7432.364B JPY8.05315.02 JPY+114.35%0.89%การผลิตของผู้ผลิต
7299FUJI OOZX INC
+140.54%8010 JPY+0.13%5.6K0.4516.164B JPY12.63634.19 JPY+57.50%2.10%การผลิตของผู้ผลิต
8613MARUSAN SECURITIES
+139.31%1041 JPY+0.87%572.5K1.3166.515B JPY33.8630.74 JPY+139.29%1.70%การเงิน
9552M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC
+139.03%6900 JPY−1.85%515.7K0.93395.906B JPY114.4460.29 JPY0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
9828GENKI SUSHI CO LTD
+138.13%3685 JPY+4.54%191.5K1.9161.545B JPY26.47139.20 JPY+118.14%0.43%บริการผู้บริโภค
9252LAST ONE MILE CO LTD
+136.75%3575 JPY−0.14%29.6K1.109.206B JPY31.74112.62 JPY+265.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6814FURUNO ELECTRIC CO
+136.74%2268 JPY−0.13%315.7K1.0372.231B JPY11.55196.36 JPY+240.27%1.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3791IG PORT INC
+136.68%5820 JPY0.00%25.7K0.6929.381B JPY29.61196.54 JPY+1873.58%0.67%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
5820MITSUBOSHI CO
+136.51%2004 JPY−0.25%24.7K0.827.262B JPY45.5943.96 JPY0.84%การผลิตของผู้ผลิต
1898SEIKITOKYU KOGYO CO
+135.78%1957 JPY+0.20%550.9K1.5668.367B JPY32.4860.25 JPY+0.57%3.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8035TOKYO ELECTRON
+135.61%36870 JPY+1.04%3.892M0.8117.046T JPY48.13765.99 JPY−25.02%1.19%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
+135.56%11825 JPY+0.13%4.035M1.044.058T JPY19.67601.19 JPY+55.40%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
5352KROSAKI HARIMA CORP
+133.07%14520 JPY−1.49%59.2K0.98126.248B JPY9.781485.08 JPY+97.17%2.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2163ARTNER CO LTD
+131.89%2523 JPY+3.49%79.4K0.7125.469B JPY25.2399.98 JPY+36.03%3.13%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
9338INFORICH INC
+131.78%4135 JPY−6.34%313.6K0.5440.145B JPY69.9359.13 JPY0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
5351SHINAGAWA REFRACTORIES CO
+130.63%2048 JPY−0.78%980.2K4.8697.479B JPY6.64308.65 JPY+129.87%2.51%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
3655BRAINPAD INC.
+130.26%1575 JPY−2.84%770.3K0.6036.21B JPY56.3127.97 JPY−2.71%0.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9211F CODE INC
+130.24%4370 JPY+0.81%54.6K0.3922.859B JPY56.7876.97 JPY+77.24%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
1965TECHNO RYOWA LTD
+129.26%2045 JPY+3.28%53.5K0.8942.172B JPY13.28153.94 JPY+53.38%1.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3486GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
+129.15%2924 JPY+0.31%38.4K0.3223.374B JPY8.11360.40 JPY+96.64%3.42%การเงิน
9166GENDA INC
+128.47%3740 JPY+1.22%839.1K1.45121.924B JPY0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
1939YONDENKO CORP
+126.86%4290 JPY−0.69%50K1.0467.201B JPY13.60315.45 JPY+68.65%2.46%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3431MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
+126.32%4170 JPY+2.84%193.4K1.4453.802B JPY13.67305.01 JPY+21.14%3.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
6368ORGANO CORP
+125.26%7670 JPY+2.13%458.3K1.43337.284B JPY24.41314.23 JPY+25.65%1.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
4980DEXERIALS CORPORATION
+125.02%6026 JPY−1.08%287K0.55348.506B JPY18.59324.18 JPY−14.23%1.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2212YAMAZAKI BAKING LTD
+124.81%3525 JPY−0.70%1.546M1.13754.634B JPY24.10146.25 JPY+147.49%0.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ