หุ้นญี่ปุ่น ที่ถึงจุดต่ำสุดแล้ว

เงาสะท้อนของจุดสูงสุดตลอดกาลคือจุดต่ำสุดตลอดกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็น เพราะมันหมายความว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ แต่จุดต่ำสุดตลอดกาลก็ยังคงมีโอกาสอยู่ในนั้น: หากบริษัทนั้นรีบาวน์ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะขึ้นจรวจย้อนกลับไปยังดินแดนแห่งกำไรสีทอง หุ้นญี่ปุ่น เหล่านี้อาจให้ตั๋วแก่คุณ ดังนั้นจงหาข้อมูลให้ดี และหวังว่าคุณจะพบผู้ชนะที่นี่

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1447ITBOOK HLDGS CO LTD
255 JPY−1.92%175.5K1.676.154B JPY10.7123.81 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
2315CAICA DIGITAL INC
42 JPY−2.33%2.324M1.495.732B JPY−70.49 JPY−909.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3070AMAGASA CO.LTD
155 JPY0.00%87.5K1.071.743B JPY−64.29 JPY+45.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3103UNITIKA LTD
168 JPY−3.45%914.7K1.949.69B JPY−61.42 JPY−550.23%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3350METAPLANET INC
16 JPY+6.67%342.9K0.311.835B JPY−12.67 JPY−156.77%0.00%บริการผู้บริโภค
3672ALTPLUSINC
141 JPY−4.08%1.559M13.852.768B JPY−23.29 JPY+48.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3681V-CUBE INC
301 JPY−1.63%198.2K0.787.306B JPY−31.96 JPY−208.27%1.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3910MKSYSTEM CORPORATION
315 JPY−0.32%4.6K0.561.71B JPY−85.99 JPY−512.78%2.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3917IRIDGE INC
521 JPY−0.95%36.6K0.873.734B JPY−8.41 JPY−129.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3928MYNET INC
294 JPY−1.34%34.8K0.922.557B JPY−169.84 JPY−421.12%2.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3930HATENA CO LTD
721 JPY−0.83%14K1.162.211B JPY32.4422.23 JPY−71.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3985TEMONA INC
233 JPY−1.27%15.5K2.032.489B JPY−12.00 JPY+27.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3990UUUM CO LTD
472 JPY−3.08%88.6K1.719.43B JPY−69.57 JPY−347.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
3996SIGNPOST CORPORATION
405 JPY−2.88%96.8K1.995.179B JPY−8.24 JPY−695.50%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
3998SURALA NET CO LTD
490 JPY−1.61%28.8K1.313.28B JPY11.6042.23 JPY−27.66%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4057INTERFACTORY INC
524 JPY−2.24%10.3K1.812.161B JPY−17.32 JPY−209.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4125SANWAYUKA INDUSTRY CORP
2825 JPY−0.18%6.7K0.5512.198B JPY10.16278.07 JPY−10.78%1.27%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
4175COLY INC
940 JPY−0.32%10K2.235.173B JPY−163.14 JPY−309.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4255THECOO INC
550 JPY−0.36%3.1K0.821.141B JPY−424.20 JPY−248.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4261ASIAQUEST CO LTD
1505 JPY−0.46%9.8K1.982.212B JPY12.65118.93 JPY−6.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4425KUDAN INC
1225 JPY+0.57%50.8K0.6710.622B JPY−52.41 JPY+79.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4429RICKSOFT CO LTD
1381 JPY−2.54%19.2K2.946.284B JPY37.9036.44 JPY−61.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
4563ANGES INC
77 JPY−2.53%1.192M1.5915.217B JPY−53.41 JPY+31.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4564ONCOTHERAPY SCIENCE INC
22 JPY+4.76%8.353M1.674.788B JPY−6.06 JPY+40.33%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4582SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
225 JPY−0.44%448.8K0.889.224B JPY−29.37 JPY−135.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4584KIDSWELL BIO CORPORATION
126 JPY−4.55%728.3K1.674.701B JPY−43.21 JPY−1083.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4679TAYA CO LTD
406 JPY−0.25%9K1.422.029B JPY−104.15 JPY+49.68%0.00%บริการผู้บริโภค
4883MODALIS THERAPEUTICS CORP
114 JPY−3.39%319.1K1.983.6B JPY−98.81 JPY−53.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4890TSUBOTA LABORATORY INCORPORATED
346 JPY−5.46%156.7K1.938.843B JPY−10.97 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4893NOILE-IMMUNE BIOTECH INC
298 JPY−1.32%47.2K0.2912.897B JPY−29.39 JPY0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4896K PHARMA INC
579 JPY−3.18%29.2K0.996.693B JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4978REPROCELL INCORPORATED
171 JPY−5.52%2.035M2.0814.553B JPY−3.69 JPY+4.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5074TESS HOLDINGS CO LTD
410 JPY−0.49%582.6K1.3328.859B JPY6.1167.15 JPY+106.40%4.32%สาธารณูปโภค
5125FINES INC
533 JPY−0.93%20.5K0.762.431B JPY5.16103.25 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5138REBASE INC
815 JPY−4.00%96.6K1.923.754B JPY22.7835.78 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5532REALGATE INC
1520 JPY−5.88%18.6K2.854.227B JPY0.00%การเงิน
5571EXCITE HOLDINGS CO LTD
903 JPY−1.31%26.6K3.144.454B JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5575GLOBEE INC
1321 JPY−1.42%27.5K1.376.601B JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5587INBOUND PLATFORM CORP
1517 JPY−1.62%36.6K0.71การสื่อสาร
5590NETSTARS CO LTD
677 JPY−6.10%64.2K1.81บริการทางด้านเทคโนโลยี
5759NIPPON DENKAI LTD
1052 JPY−3.04%91.6K1.009.521B JPY−205.17 JPY−642.61%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
5866WIZBIZ INC
300 JPY100642M JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5884KURADASHI CO LTD
397 JPY+0.25%165.3K2.304.273B JPY0.00%การค้าปลีก
6048DESIGNONE JAPAN INC
133 JPY−5.67%701.6K1.801.961B JPY−1.89 JPY+69.03%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6185SMN CORPORATION
278 JPY−1.77%54.7K2.994.047B JPY−18.06 JPY−16.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6232ACSL LTD
971 JPY−2.90%372.1K1.3413.899B JPY−220.52 JPY−50.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6444SANDEN CORPORATION
163 JPY−2.40%221.4K1.4718.164B JPY−7.97 JPY+82.59%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6538CAREERINDEX INC
210 JPY−2.33%113.6K0.704.377B JPY88.612.37 JPY−90.80%1.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6696TRAAS ON PRODUCT INC
245 JPY−6.49%79.2K2.141.18B JPY−11.97 JPY+68.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6731PIXELA CORPORATION
1 JPY0.00%10.001M0.88694.409M JPY−4.15 JPY+41.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6740JAPAN DISPLAY INC
27 JPY+8.00%11.494M0.44104.771B JPY−10.53 JPY−227.25%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
7034PRORED PARTNERS CO
368 JPY−2.13%44.3K3.234.018B JPY4.8276.34 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
7037TENO HOLDINGS CO LTD
445 JPY−3.05%20.6K2.162.088B JPY82.415.40 JPY−3.32%2.02%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7044PIALA INC
296 JPY−1.99%45.2K2.002.087B JPY−105.77 JPY−409.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7092FAST FITNESS JAPAN INCORPORATED
1030 JPY−3.56%80K1.4519.292B JPY8.77117.51 JPY+30.79%2.43%บริการผู้บริโภค
7358POPPINS CORPORATION
1076 JPY−4.19%88K1.1310.434B JPY18.6657.66 JPY−28.25%3.72%บริการผู้บริโภค
7363BABY CALENDAR INC
1500 JPY−2.60%4.5K3.601.353B JPY−15.98 JPY−134.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7371ZENKEN CORP
513 JPY−0.58%9.9K0.616.283B JPY18.9627.05 JPY−74.13%3.90%บริการเชิงพาณิชย์
7372DECOLLTE HLDGS CORP
525 JPY−2.96%68.9K0.802.676B JPY5.4496.51 JPY−48.97%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7383NET PROTECTIONS HLDGS INC
192 JPY−4.95%982.4K1.0618.607B JPY−9.17 JPY−182.63%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
7689COPA CORP INC
571 JPY−1.72%6000.291.692B JPY−78.46 JPY−182.72%0.00%บริการการกระจายสินค้า
7695KOUKANDEKIRUKUN INC
1942 JPY−4.80%41.4K4.734.417B JPY36.5753.10 JPY−15.64%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
7779CYBERDYNE INC
216 JPY−3.14%1.683M1.6429.686B JPY−5.49 JPY−670.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
8256MARUMITSU CO
6 JPY−14.29%4.102M0.76275.782M JPY−35.52 JPY−6.95%0.00%การค้าปลีก
9162BLEACH INC
445 JPY−1.33%102.8K0.8211.327B JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
9164TRYT INC
543 JPY−4.23%935.1K1.3654.3B JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
9235URERU NET ADVERTISING CO LTD.
571 JPY−2.89%20.1K1.39บริการเชิงพาณิชย์
9240DELIVERY CONSULTING INC
392 JPY−1.75%10.9K2.731.839B JPY76.845.10 JPY−88.54%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
9247TRE HLDGS CORP
1024 JPY−3.03%398.5K1.7952.85B JPY10.6296.45 JPY−15.47%3.91%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
9345BIZMATES INC
1323 JPY−2.14%13.5K2.53บริการทางด้านเทคโนโลยี
9565WELLPLAYED RIZEST INC
1175 JPY−2.41%11.6K0.693.202B JPY42.0827.92 JPY0.00%บริการผู้บริโภค