หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
3075 CHOUSHIMARU CO.LTD.
1065.00-80.57%-4415.00แนะนำให้ขาย46.200K14.950B51.75105.90473.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6537 WASHHOUSE CO LTD
1045.00-59.02%-1505.00ขาย1007.032B104.4910.11112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6998 NIPPON TUNGSTEN CO
2561.0091.12%1221.00แนะนำให้ซื้อ1006.665B7.92349.54486.00ในทางอุตสาหกรรม
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD.
1516.00-31.62%-701.00แนะนำให้ขาย200154.832B-293.467153.00ในทางอุตสาหกรรม
7815 TOKYO BOARD INDUSTRIES CO LTD
954.00-20.10%-240.00ขาย55.900K4.370B-934.78223.00ในทางอุตสาหกรรม
3824 MEDIA FIVE CO.
2790.008.14%210.00ซื้อ46.200K2.228B28.2196.31198.00เทคโนโลยี
7282 TOYODA GOSEI CO. LTD.
2202.00-22.52%-640.00ซื้อ300299.772B19.48118.9038234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2384 SBS HOLDINGS INC
1232.00-13.54%-193.00แนะนำให้ขาย579.900K56.598B13.32107.005515.00ในทางอุตสาหกรรม
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
5840.00-19.11%-1380.00แนะนำให้ขาย322.700K23.012B126.4257.1155.00ในทางอุตสาหกรรม
5352 KROSAKI HARIMA CORP
7520.0035.50%1970.0010061.175B9.29781.074439.00วัสดุพื้นฐาน
3047 TRUCK-ONE CO
316.00-19.39%-76.00ซื้อ247.800K940.369M25.6615.2770.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6586 MAKITA CORPORATION
3985.00-20.30%-1015.00ซื้อ1001244.679B21.93209.0716137.00ในทางอุตสาหกรรม
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
4.000.00%0.00ซื้อ4.495M
6787 MEIKO ELECTRONICS CO
1982.00-17.24%-413.00ขาย4.042M62.687B9.23288.9911640.00เทคโนโลยี
4391 LOGIZARD CO LTD
2215.0018.58%347.00ซื้อ188.100K5.951B50.3837.0871.00เทคโนโลยี
5334 NGK SPARK PLUG CO. LTD.
2505.00-19.19%-595.00ซื้อ100536.045B11.68220.3915322.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6266 TAZMO CO LTD
945.00-15.93%-179.00ขาย348.500K15.078B9.60117.10955.00เทคโนโลยี
3788 GMO CLOUD K.K.
3745.0022.99%700.00แนะนำให้ซื้อ538.600K35.077B43.9769.26937.00เทคโนโลยี
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1132.00-18.27%-253.00ขาย200188.931B17.2564.0123104.00ในทางอุตสาหกรรม
4396 SYSTEM SUPPORT INC
2615.00-15.24%-470.00ขาย50.700K7.766B26.52116.32869.00เทคโนโลยี
3913 SMEDIO INC
1090.00-16.09%-209.00ขาย86.800K2.474B-70.8160.00เทคโนโลยี
1959 KYUDENKO CORP
4490.00-17.16%-930.00ซื้อ100313.401B13.26332.339752.00ในทางอุตสาหกรรม
2146 UT GROUP CO LTD
2351.006.72%148.00ขาย2.469M88.862B21.45102.7119581.00ในทางอุตสาหกรรม
6548 TABIKOBO CO LTD
1257.0013.86%153.00ซื้อ338.400K5.168B52.9222.31321.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND
1379.00-35.17%-748.00ซื้อ100
3983 ORO CO LTD
3590.00-16.32%-700.00แนะนำให้ขาย880.200K35.607B44.5096.40337.00เทคโนโลยี
6067 MEDIAFLAG INC
2117.0010.49%201.00ซื้อ150.900K9.583B22.7186.66196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3655 BRAINPAD INC.
6920.0013.07%800.00ซื้อ2.432M41.374B101.7060.18263.00เทคโนโลยี
4393 BANK OF INNOVATION INC
2108.0023.42%400.00ซื้อ18.300K8.213B145.00เทคโนโลยี
6547 GREENS CO LTD
1472.00-15.89%-278.00แนะนำให้ขาย60019.020B16.8387.68691.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6276 NAVITAS CO LTD
461.0021.00%80.00ซื้อ261.200K2.180B16.7422.75156.00ในทางอุตสาหกรรม
6677 SK-ELECTRONICS CO
2167.0018.29%335.00แนะนำให้ซื้อ580.500K19.300B7.69238.31336.00เทคโนโลยี
3186 NEXTAGE CO LTD NPV
1058.0022.31%193.00ซื้อ10078.264B32.0637.841284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1766.0010.24%164.00ซื้อ41.700K2.495B239.096.70236.00ในทางอุตสาหกรรม
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
1107.00-12.97%-165.00ขาย204.500K4.448B23.8553.34560.00เทคโนโลยี
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1720.0021.13%300.00ซื้อ104.900K3.498B28.6349.59108.00เทคโนโลยี
2743 PIXEL COMPANYZ INC
370.00-3.14%-12.00ซื้อ3.980M7.700B-182.2459.00ในทางอุตสาหกรรม
6149 ODAWARA ENGINEERING CO
2046.00-6.70%-147.00ขาย51.600K12.843B8.81248.85467.00ในทางอุตสาหกรรม
4925 HABA LABORATORIES INC
9430.0018.92%1500.00ซื้อ76.000K31.194B18.01440.43680.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7259 AISIN SEIKI CO. LTD.
4235.00-14.79%-735.00ขาย1001184.406B8.31529.16114478.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9678 KANAMOTO CO LTD
3625.00-12.01%-495.00ขาย567.900K145.597B13.06315.493038.00ในทางอุตสาหกรรม
5698 ENVIPRO HOLDINGS INC
599.00-13.31%-92.00ขาย234.500K10.344B13.0455.93389.00ในทางอุตสาหกรรม
7102 NIPPON SHARYO LTD.
2579.00-14.46%-436.00แนะนำให้ขาย10037.789B3.48752.662017.00ในทางอุตสาหกรรม
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
2493.00-10.65%-297.00ขาย104.400K5.144B2800.051.00215.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4397 TEAMSPIRIT INC
3485.007.56%245.00ซื้อ256.200K25.295B249.4412.9965.00เทคโนโลยี
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
539.00-13.20%-82.00ขาย801.600K16.520B43.9614.4570.00เทคโนโลยี
3150 GREMZ INC
1110.00-14.15%-183.00ขาย118.600K15.043B20.1264.61280.00ในทางอุตสาหกรรม
3496 AZOOM CO LTD
6240.00-10.86%-760.00แนะนำให้ขาย89.900K10.171B64.00เทคโนโลยี
3634 SOCKETS INC
1032.00-10.26%-118.00แนะนำให้ขาย43.700K2.815B98.1812.1361.00เทคโนโลยี
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
82.005.13%4.00ขาย11.847M4.369B-3.1220.00ไฟแนนซ์
6198 CAREER CO LTD
1261.00-13.27%-193.00แนะนำให้ขาย44.100K12.408B36.1040.32163.00ในทางอุตสาหกรรม
7896 SEVEN INDUSTRIES CO. LTD.
1393.00-13.75%-222.00ขาย1002.034B8.14167.90383.00วัสดุพื้นฐาน
1885 TOA CORPORATION
1562.00-8.71%-149.00ขาย360.000K35.760B21.7378.761705.00ในทางอุตสาหกรรม
7314 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG CO LTD
863.004.61%38.00แนะนำให้ซื้อ74.000K2.547B-253.05165.00ในทางอุตสาหกรรม
6194 ATRAE INC
2484.003.85%92.00ซื้อ173.400K31.149B66.2438.0938.00เทคโนโลยี
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
5740.000.53%30.00ขาย719.400K424.230B94.9460.15654.00ในทางอุตสาหกรรม
3985 TEMONA INC
984.001.97%19.00ราบเรียบ91.800K10.346B47.2021.9547.00เทคโนโลยี
9534 HOKKAIDO GAS CO
1443.0017.80%218.0020026.012B10.84136.361343.00สาธารณูปโภค
2926 SHINOZAKIYA INC
102.00-1.92%-2.00ขาย593.400K1.472B-4.2817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6310 ISEKI & CO
1849.00-8.69%-176.00ขาย189.900K45.745B27.1174.995760.00ในทางอุตสาหกรรม
1853 MORI-GUMI CO LTD
497.0015.31%66.00แนะนำให้ซื้อ1.693M14.115B7.3158.93362.00ในทางอุตสาหกรรม
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
108.000.00%0.00ซื้อ3.614M6.204B71.892.02179.00ในทางอุตสาหกรรม
9446 SAKAI HOLDINGS CO LTD
1024.00-7.50%-83.00แนะนำให้ขาย44.000K12.043B30.8736.59439.00บริการโทรคมนาคม
6775 TB GROUP INC
352.00-9.74%-38.00แนะนำให้ขาย212.000K3.404B-22.42136.00ในทางอุตสาหกรรม
8203 MRMAX HOLDINGS LTD
507.00-12.59%-73.00ขาย10021.192B7.0276.24745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2188.004.64%97.00ซื้อ26.200K7.402B45.0249.14191.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3064 MONOTARO CO.LTD
2806.006.90%181.00ซื้อ2.485M651.882B69.4037.85377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7462 DAIYA TSUSHO
1170.00-3.94%-48.00ซื้อ10.800K878.066M11.42106.7046.00พลังงาน
8143 LAPINE CO
906.00-5.92%-57.00ซื้อ79.300K2.665B-69.10219.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6378 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO
448.0011.44%46.00ซื้อ1.071M7.949B5.9967.07364.00ในทางอุตสาหกรรม
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2365.00-11.52%-308.00ขาย87.800K70.234B17.05159.32293.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8256 MARUMITSU CO
126.000.00%0.00ขาย1.819M2.581B-2.04151.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
1849.009.99%168.00ขาย268.500K34.756B14.01119.98488.00เทคโนโลยี
2667 IMAGEONE CO LTD
805.004.95%38.00ซื้อ1.023M5.067B-11.6134.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
815.007.24%55.00ขาย232.400K7.945B208.613.64114.00เทคโนโลยี
2730 EDION CORPORATION
1111.00-11.97%-151.00ซื้อ100134.567B15.4892.748653.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3416 PIXTA INC
1950.00-4.36%-89.00ซื้อ12.100K4.554B129.0416.0998.00เทคโนโลยี
7748 HOLON CO LTD
1580.00-2.83%-46.00ซื้อ136.000K5.431B11.16145.6441.00เทคโนโลยี
8789 FINTECH GLOBAL INC
128.00-6.57%-9.00ขาย21.254M25.480B-10.13143.00ไฟแนนซ์
6071 IBJ INC
769.004.91%36.00ซื้อ1.853M29.421B28.1326.82406.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6995 TOKAI RIKA CO. LTD.
2145.00-11.55%-280.00ขาย100202.484B8.32266.8418919.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6284 NISSEI ASB MACHINE CO
3740.00-9.33%-385.00ขาย90.700K61.945B11.67353.391693.00ในทางอุตสาหกรรม
6740 JAPAN DISPLAY INC
96.00-8.57%-9.00ขาย32.549M88.847B-361.0511542.00เทคโนโลยี
4344 SOURCENEXT CORPORATION
1117.007.92%82.00ขาย5.840M70.442B49.2921.07133.00เทคโนโลยี
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
1105.00-4.66%-54.00ซื้อ53.100K7.823B20.7555.85446.00ในทางอุตสาหกรรม
8740 FUJITOMI CO LTD
210.000.00%0.00ขาย32.600K1.391B-52.25107.00ไฟแนนซ์
6175 NET MARKETING CO LTD
620.007.83%45.00ซื้อ382.300K8.378B21.3328.27114.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3689 IGNIS LTD
1301.00-5.38%-74.00ขาย117.200K18.746B-84.20195.00เทคโนโลยี
6101 TSUGAMI CORP
969.00-7.45%-78.00ขาย1.573M55.584B13.6979.172419.00ในทางอุตสาหกรรม
8914 AREALINK CO LTD
1503.00-8.13%-133.00ขาย368.900K20.664B13.11125.0199.00ไฟแนนซ์
4241 ATECT CORPORATION
1429.00-6.30%-96.00ซื้อ40.100K6.620B51.2030.29101.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
1112.00-0.09%-1.00ขาย142.500K28.214B41.9026.57201.00วัสดุพื้นฐาน
1824 MAEDA CORP
1071.00-7.67%-89.00ขาย2.082M220.404B8.85131.114133.00ในทางอุตสาหกรรม
4381 BPLATS INC
7490.005.05%360.00ซื้อ17.800K8.190B41.00เทคโนโลยี
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
4020.0018.24%620.00แนะนำให้ซื้อ1.800K4.700B-293.60164.00ในทางอุตสาหกรรม
4422 VALUENEX JAPAN INC
4135.004.82%190.00แนะนำให้ซื้อ148.300K10.621B106.8236.9318.00ในทางอุตสาหกรรม
2173 HAKUTEN CORPORATION
1787.006.81%114.00ซื้อ194.600K6.577B19.6588.52349.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6877 OBARA GROUP INC.
4465.00-6.69%-320.00ขาย34.300K87.520B11.51433.721632.00ในทางอุตสาหกรรม
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
3895.007.75%280.00ซื้อ185.300K15.187B-6.9469.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
2278.0010.37%214.00ซื้อ231.700K11.433B18.22113.26158.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ