อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — กรีซ

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่17.811 B EUR0.07%+3.60%5.404 Mการเงิน4
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์10.674 B EUR3.19%+1.65%21.952 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า6.955 B EUR2.21%+1.25%333.034 Kสาธารณูปโภค3
ธนาคารในภูมิภาค6.183 B EUR+2.23%7.064 Mการเงิน3
ภาพยนต์/บันเทิง6.127 B EUR11.13%+0.06%528.721 Kบริการผู้บริโภค1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย5.867 B EUR4.18%+2.27%400.291 Kการสื่อสาร1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน5.436 B EUR7.77%+0.62%198.961 Kแร่พลังงาน2
การผลิตพลังงานทางเลือก5.148 B EUR3.28%+2.54%591.523 Kสาธารณูปโภค1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ3.938 B EUR3.28%+0.99%220.711 Kการค้าปลีก4
วิศวกรรมและก่อสร้าง3.248 B EUR0.35%+0.54%141.226 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
การขนส่งอื่นๆ2.755 B EUR0.53%+1.03%144.729 Kระบบขนส่ง4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์2.48 B EUR3.15%+4.64%3.21 Kการเงิน6
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง2.316 B EUR2.65%+4.03%63.174 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์2.155 B EUR0.25%−0.42%146.68 Kการเงิน8
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.454 B EUR1.50%+3.01%287.519 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.414 B EUR0.75%+0.40%165.704 Kการผลิตของผู้ผลิต2
การขนส่งทางทะเล1.187 B EUR4.26%+0.52%29.129 Kระบบขนส่ง2
สายการบิน1.108 B EUR+0.33%78.431 Kระบบขนส่ง1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.071 B EUR3.47%−0.26%312.865 Kการเงิน4
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.046 B EUR0.36%+2.70%1.103 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
ยาสูบ938.4 M EUR3.47%+0.59%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การผลิตโลหะ897.283 M EUR1.67%+0.30%144.745 Kการผลิตของผู้ผลิต6
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ885.593 M EUR2.69%+1.32%43.034 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
การดูแลครัวเรือน/บุคคล808.522 M EUR1.42%+1.81%20.872 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
โทรคมนาคมพิเศษ802.47 M EUR+0.60%278.596 Kการสื่อสาร1
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ731.076 M EUR0.29%+0.73%24.262 Kสาธารณูปโภค2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ692.194 M EUR1.23%0.00%150บริการผู้บริโภค1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต513.816 M EUR0.78%+1.37%29.78 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์410.403 M EUR3.00%+3.33%233อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์395.043 M EUR0.00%+1.61%165.015 Kบริการการกระจายสินค้า3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม386.21 M EUR1.89%+0.05%8.444 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์310.189 M EUR4.67%+1.75%85.412 Kการเงิน1
สิ่งทอ232.537 M EUR4.89%+1.71%64.947 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ห้างสรรพสินค้า215.279 M EUR2.87%−0.24%92.231 Kการค้าปลีก1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง194.225 M EUR1.47%−0.55%14.517 Kบริการการกระจายสินค้า5
ยารายใหญ่158.91 M EUR+0.94%123.376 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ156.965 M EUR1.13%+1.86%1.382 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล142.247 M EUR0.00%+0.61%3.739 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ชุดประกันภัยรวม89.869 M EUR2.48%−0.41%3.579 Kการเงิน1
อะลูมินั่ม85.896 M EUR+5.66%53.916 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า64.351 M EUR−0.31%10.455 Kการค้าปลีก1
ผู้จัดการด้านการลงทุน63.135 M EUR0.00%+1.13%232.578 Kการเงิน3
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร58.918 M EUR0.53%+0.61%2.611 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์55.668 M EUR10.19%+2.12%10.66 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เหล็ก44.575 M EUR−0.07%7.757 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย42.413 M EUR2.28%+1.06%1.809 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ35.178 M EUR4.34%−0.75%1.53 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เสื้อผ้า/รองเท้า32.861 M EUR0.00%−0.09%39.291 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์32.431 M EUR0.00%2.5 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วัสดุก่อสร้าง30.243 M EUR0.00%+0.28%11.819 Kการผลิตของผู้ผลิต2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์27.65 M EUR6.19%0.00%2.641 Kการค้าปลีก2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด24.01 M EUR0.00%+0.63%42.683 Kบริการเชิงพาณิชย์2
กองทรัสต์/กองทุนรวม22.613 M EUR3.06%0.00%950อื่นๆ3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์13.038 M EUR5.19%−1.02%4.735 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
เยื่อกระดาษและกระดาษ9.947 M EUR0.00%2.9 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม6.458 M EUR+8.28%39.69 Kการผลิตของผู้ผลิต1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์5.783 M EUR0.00%40บริการผู้บริโภค1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์5.463 M EUR−1.50%572บริการเชิงพาณิชย์1