ตลาดหุ้นกรีก

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — กรีซ

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร56.856MEUR2.36%0.13%2.457Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
สายการบิน586.086MEUR0.15%75.08Kระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก3.224BEUR1.77%0.42%320.235Kสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม70.986MEUR9.36%168.154Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า19.958MEUR0.00%2.42%268สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า29.923MEUR3.23%6.99%225.789Kการค้าปลีก1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์30.45MEUR1.78%−3.43%30สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์8.099BEUR3.21%1.08%35.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วัสดุก่อสร้าง6.943MEUR6.87%1.1Kการผลิตของผู้ผลิต1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์424.083MEUR0.00%2.58%350อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์54.838MEUR3.20%4.88%14.86Kบริการเชิงพาณิชย์2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.367BEUR2.98%−0.02%114.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ149.801MEUR1.06%−0.71%1.137Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ห้างสรรพสินค้า186.953MEUR3.03%−1.38%68.721Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า5.562BEUR0.99%0.45%302.925Kสาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า728.1MEUR−2.42%162.342Kการผลิตของผู้ผลิต2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์234.14MEUR0.00%−0.01%18.585Kบริการการกระจายสินค้า3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์124.703MEUR2.69%−0.58%1.243Kการค้าปลีก3
วิศวกรรมและก่อสร้าง2.355BEUR0.02%−0.99%173.19Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง524.564MEUR4.20%−0.29%27.962Kการเงิน3
กลุ่มบริษัททางการเงิน48.385MEUR8.35%13.705Mการเงิน3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร24.721MEUR0.00%203บริการการกระจายสินค้า1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม214.734MEUR3.08%0.05%9.355Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม4.474MEUR8.41%563สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย33.508MEUR3.59%3.04%4.78Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล143.548MEUR0.00%−1.21%23.274Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ440.098MEUR2.91%534บริการผู้บริโภค1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล582.982MEUR1.72%−2.34%73.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม48.91MEUR0.00%−6.46%544.266Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ766.474MEUR19.79%−0.76%41.526Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์262.46MEUR3.48%3.22%311.54Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน5.696MEUR3.92%0.65%1.11Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม36.833MEUR6.44%1.75%183อื่นๆ3
ธนาคารรายใหญ่11.838BEUR0.11%2.82%6.18Mการเงิน4
การขนส่งทางทะเล994.76MEUR1.58%−0.92%23.663Kระบบขนส่ง3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์15.69MEUR3.66%11.952Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การผลิตโลหะ776.84MEUR2.07%−0.09%98.9Kการผลิตของผู้ผลิต6
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด16.088MEUR−0.55%26.665Kบริการเชิงพาณิชย์3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์40.176MEUR4.90%−0.33%4.82Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ภาพยนต์/บันเทิง4.982BEUR5.81%0.29%401.94Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม69.815MEUR3.19%1.60%1.76Kการเงิน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน4.839BEUR7.26%−0.42%304.32Kแร่พลังงาน2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.171BEUR1.55%−2.65%127.812Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ260.784MEUR5.80%−1.21%4.563Kระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป750.491MEUR0.61%0.80%34.051Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
ยารายใหญ่82.926MEUR−0.68%110.309Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร6.209MEUR0.00%135บริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ13.773MEUR−9.52%1.1Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.642BEUR2.92%0.02%153.365Kการเงิน6
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์2.32BEUR3.45%0.25%1.467Kการเงิน5
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ28.221MEUR5.41%−0.47%1.84Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค2.571BEUR−0.79%6.636Mการเงิน2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ2.336BEUR4.53%−1.02%139.459Kการค้าปลีก5
โทรคมนาคมพิเศษ6.452BEUR3.79%−0.52%914.086Kการสื่อสาร2
เหล็ก50.687MEUR0.84%−0.21%9.275Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
สิ่งทอ252.044MEUR0.04%0.29%16.471Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
ยาสูบ839.04MEUR3.62%0.00%29สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ875.817MEUR4.31%0.72%95.425Kสาธารณูปโภค2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง171.45MEUR3.35%1.14%14.656Kบริการการกระจายสินค้า5