อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — กรีซ

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
68.679M3.24-2.49%889อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
468.869M2.88%61.650Kระบบขนส่ง1
3.456B2.062.73%194.229Kสาธารณูปโภค2
66.124M2.94%13.972Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
24.962M3.980.60%784สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
31.891M0.00%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
10.712B2.180.34%49.423Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
16.539M1.70%31.604Kการผลิตของผู้ผลิต2
4.388B0.005.36%359.396Kบริการผู้บริโภค1
29.839M5.894.83%7.128Kบริการเชิงพาณิชย์1
1.208B1.79-0.10%39.540Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
87.501M1.160.00%518อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
218.112M3.66%95.772Kการค้าปลีก1
3.808B0.632.28%1.098Mสาธารณูปโภค2
8.134M4.27%3การผลิตของผู้ผลิต1
181.355M1.42%21.300Kบริการการกระจายสินค้า3
15.216M10.002.56%405การค้าปลีก1
1.637B0.05-0.45%260.523Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
459.319M2.400.84%50.571Kการเงิน3
743.174M3.20%428.066Kการเงิน2
28.942M2.08%2.627Kบริการการกระจายสินค้า1
353.467M1.87-0.15%5.987Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
36.341M0.27-0.46%554สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
22.469M0.00%11.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
154.824M1.68%4.755Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
464.006M-0.79%782บริการผู้บริโภค2
651.375M2.591.87%22.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
48.900M0.00%1.100Kการผลิตของผู้ผลิต1
934.407M0.161.48%18.783Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
235.840M0.274.32%38.136Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
241.572M1.752.72%34.903Kการเงิน2
17.023M2.730.88%1.317Kการเงิน2
12.299M0.000.00%884อื่นๆ2
6.131B0.224.71%7.993Mการเงิน3
691.662M1.451.08%9.024Kระบบขนส่ง3
20.419M1.30%1.500Kบริการการกระจายสินค้า1
826.991M0.062.36%143.278Kการผลิตของผู้ผลิต6
7.886M0.71%18.384Kบริการเชิงพาณิชย์2
553.867M0.000.51%23.016Kการผลิตของผู้ผลิต2
80.585M2.763.23%378การเงิน1
4.312M0.00%4.937Kการผลิตของผู้ผลิต1
3.636B0.841.14%67.542Kแร่พลังงาน3
1.205B0.002.13%216.292Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
267.535M5.353.68%1.897Kระบบขนส่ง2
320.934M0.562.17%101.513Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
36.268M1.41%16.484Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
148.854M5.342.85%10.534Kการเงิน1
1.470M0.00%710บริการผู้บริโภค1
12.448M-2.35%870บริการผู้บริโภค2
1.809B0.210.09%211.119Kการเงิน7
2.482B3.38-0.06%6.783Kการเงิน2
28.352M3.883.70%17.058Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
5.753B0.151.91%4.673Mการเงิน4
1.914B8.270.83%213.686Kการค้าปลีก4
7.696B4.042.26%669.101Kการสื่อสาร2
55.342M0.130.55%9.520Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
128.257M2.13%95.984Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
323.997M0.002.41%33.414Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
772.800M3.360.71%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
48.053M1.481.37%5.779Kการผลิตของผู้ผลิต1
974.250M3.450.80%22.305Kสาธารณูปโภค2
195.747M1.401.82%29.594Kบริการการกระจายสินค้า8
โหลดเพิ่ม