บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: การผลิตโลหะ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทฝรั่งเศส ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน การผลิตโลหะ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น MEVACO S.A. (CR) หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ELASTRON S.A. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
734.723 M EUR1.970 EUR+0.61%175.573 K1.0125.920.08 EUR−74.46%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
64.044 M EUR2.65 EUR−0.75%6.83 K0.1811.570.23 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ELSTRELASTRON S.A.
45.291 M EUR2.48 EUR+0.81%6.48 K1.308.21%การผลิตของผู้ผลิต
MEVAMEVACO S.A. (CR)
41.58 M EUR3.87 EUR−2.27%2.412 K1.693.03%การผลิตของผู้ผลิต
MPITRBITROS HOLDING S.A. (CR)
7.921 M EUR0.450 EUR−10.00%4.25 K2.050.00%การผลิตของผู้ผลิต
LEBEKN. LEVEDERIS (C)
3.724 M EUR0.352 EUR0.00%3.944 K1.880.00%การผลิตของผู้ผลิต