อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
275.919M
เงินทุนของตลาด
295
ปริมาณการซื้อขาย
+0.19%
เปลี่ยนแปลง
+14.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
0.900 EUR−1.10%−0.010 EUR
มีแรงซื้อ
2.32K2.088K EUR12.306M EUR
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
7.98 EUR−0.99%−0.08 EUR
มีแรงซื้อ
30.8K245.784K EUR263.613M EUR83.210.10 EUR462