บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

4
หุ้น
20.839M
เงินทุนของตลาด
7.269K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.53%
เปลี่ยนแปลง
−10.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
0.618 EUR1.31%0.008 EUR
มีแรงซื้อ
12.874K7.956K EUR9.167M EUR
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
0.525 EUR2.94%0.015 EUR
มีแรงขาย
5.524K2.9K EUR4.379M EUR163
KREKAKRE.KA S.A. (CR)
0.308 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
28086 EUR2.195M EUR50
SPIRTHE HOUSE OF AGRICULTURE SPI
0.180 EUR−2.70%−0.005 EUR
มีแรงขายรุนแรง
1.7K306 EUR5.099M EUR138