ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
68.701M
เงินทุนของตลาด
1.041K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.93%
เปลี่ยนแปลง
+0.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.48%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
INLIFINTERLIFE S.A.
3.70 EUR1.93%0.07 EUR
มีแรงซื้อ
1.041K3.852K EUR68.701M EUR−0.35 EUR149