ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
43.638M
เงินทุนของตลาด
19.021K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+8.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
+93.75%
ประสิทธิภาพ ปี
+110.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
KLMK.L.M. S.A. (CR)
1.085 EUR0.00%19.021K43.638M EUR−0.08 EUR−897.59%2.21%การค้าปลีก