สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
65.840M
เงินทุนของตลาด
2.869K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.34%
เปลี่ยนแปลง
−9.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
+26.65%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
2.34 EUR0.00%2015.678M EUR17.280.14 EUR−29.84%2.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
3.02 EUR3.07%3.76K50.162M EUR28.070.11 EUR157.42%4.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ