ตลาดหุ้นกรีก

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — กรีซ

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์73.033MEUR2.40%−1.15%31.518K25
การสื่อสาร6.683BEUR3.66%2.55%732.765K12
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร102.182MEUR4.60%0.76%5.577K36
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.74BEUR3.16%1.02%44.126K711
บริการผู้บริโภค5.363BEUR5.39%0.95%576.993K34
บริการการกระจายสินค้า434.467MEUR1.32%0.62%97.492K39
แร่พลังงาน4.817BEUR7.29%2.47%234.855K12
การเงิน18.875BEUR0.93%0.53%2.021M927
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ145.716MEUR0.00%−0.30%7.454K11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ101.419MEUR0.14%263.458K22
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.366BEUR0.02%0.73%130.218K19
อื่นๆ36.538MEUR6.49%0.84%43013
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.664BEUR2.22%3.17%142.686K49
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ901.704MEUR0.34%0.89%8.057K515
การผลิตของผู้ผลิต1.552BEUR1.04%2.92%258.111K411
การค้าปลีก2.72BEUR4.26%1.41%147.12K410
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.504BEUR10.39%0.51%64.823K213
ระบบขนส่ง1.833BEUR1.68%1.07%63.167K37
สาธารณูปโภค9.687BEUR1.55%1.15%254.25K36