เยื่อกระดาษและกระดาษ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
10.330M
เงินทุนของตลาด
1.000K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.53%
เปลี่ยนแปลง
+21.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+57.77%
ประสิทธิภาพ ปี
−44.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
VISVIS CONTAINER MANUFACTURING CO
0.190 EUR0.53%0.001 EUR
มีแรงซื้อ
1K190 EUR10.33M EUR135