บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

12
หุ้น
2.039B
เงินทุนของตลาด
62.831K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.77%
เปลี่ยนแปลง
+3.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
+55.30%
ประสิทธิภาพ ปี
+44.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
0.356 EUR−1.11%28.37K35.605M EUR53.130.01 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENTERENTERSOFT S.A.
5.96 EUR−1.32%39.979K181.2M EUR24.690.24 EUR50.88%1.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
9.36 EUR−19.31%433.611K628.72M EUR0.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ILYDAILYDA S.A. (CR)
1.430 EUR−3.70%4.459K12.216M EUR9.150.16 EUR1.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
0.625 EUR−3.85%13.1K238.948M EUR13.800.05 EUR−84.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
1.21 EUR−6.20%11.832K6.115M EUR263.040.00 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
4.150 EUR−1.43%6.031K57.975M EUR15.200.27 EUR18.44%1.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
4.24 EUR0.00%26.472K102.396M EUR31.980.13 EUR245.31%0.94%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
0.698 EUR0.29%20.211K19.032M EUR3490.000.00 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUESTQUEST HOLDING S.A.
5.72 EUR−1.55%29.48K622.646M EUR14.640.39 EUR−65.70%3.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
2.36 EUR−0.42%1.052K50.955M EUR1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
7.26 EUR−1.63%1.533K47.456M EUR9.840.74 EUR170.76%1.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี