การค้าปลีก (ภาค)

10
หุ้น
3.100B
เงินทุนของตลาด
63.887K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.55%
เปลี่ยนแปลง
+2.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+38.09%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BELAJUMBO S.A. (CR)
19.50 EUR0.36%0.07 EUR
ปานกลาง
140.558K2.741M EUR2.653B EUR5.618K
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
3.540 EUR1.14%0.040 EUR
มีแรงซื้อ
43.03K152.326K EUR182.318M EUR9.560.39 EUR4.116K
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
1.020 EUR2.62%0.026 EUR
มีแรงขาย
6.977K7.117K EUR8.593M EUR40
KLMK.L.M. S.A. (CR)
0.968 EUR0.83%0.008 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
47.296K45.783K EUR38.932M EUR338
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
0.716 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
6.605K4.729K EUR13.468M EUR108
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
2.98 EUR−0.33%−0.01 EUR
มีแรงซื้อ
23.603K70.337K EUR86.994M EUR250
MSHOPMEDITERRA S.A. (CR)
1.38 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
94130 EUR10.074M EUR43
NAKASNAKAS MUSIC
2.40 EUR7.14%0.16 EUR
ปานกลาง
185444 EUR15.216M EUR356
PLAISPLAISIO COMPUTERS S.A. (CR)
4.58 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
1.254K5.743K EUR101.107M EUR1.491K
YALCOYALCO - CONSTANTINOY S.A. (CR)
0.190 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
700133 EUR2.506M EUR87