สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

10
หุ้น
12.013B
เงินทุนของตลาด
12.808K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.43%
เปลี่ยนแปลง
−2.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.68%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
EEECOCA-COLA HBC AG
27.70 EUR−0.50%−0.14 EUR
มีแรงขาย
13.07K362.039K EUR10.152B EUR25.291.10 EUR
ELBEELVE S.A. (CR)
4.72 EUR−0.42%−0.02 EUR
มีแรงขายรุนแรง
2771.307K EUR15.611M EUR204
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
0.900 EUR−1.10%−0.010 EUR
มีแรงซื้อ
2.32K2.088K EUR12.443M EUR
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
340 EUR0.00%0 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1340 EUR938.4M EUR9.2836.62 EUR526
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
7.98 EUR−0.99%−0.08 EUR
มีแรงซื้อ
30.8K245.784K EUR266.255M EUR83.210.10 EUR462
KTILAKOSTAS LAZARIDIS S.A. (CR)
1.74 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
195339 EUR31.35M EUR62
KYSAC. SARANTOPOULOS FLOUR MILLS
0.965 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขายรุนแรง
520502 EUR4.035M EUR58
MINMINERVA KNITWEAR S.A. (CB)
0.510 EUR2.00%0.010 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
692353 EUR3.1M EUR7.630.07 EUR368
PAPPAPOUTSANIS S.A.
2.33 EUR−0.85%−0.02 EUR
มีแรงขาย
1.195K2.784K EUR63.682M EUR21.030.11 EUR200
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
7.65 EUR0.66%0.05 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
24.82K189.873K EUR509.079M EUR11.280.68 EUR2.298K