ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
291.716M
เงินทุนของตลาด
8.672K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.99%
เปลี่ยนแปลง
−2.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.25%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AVEAVE S.A
0.546 EUR0.00%882.804M EUR−0.03 EUR−353.85%0.00%บริการการกระจายสินค้า
CPICPI S.A. (CR)
0.622 EUR0.65%1.559K6.447M EUR32.400.02 EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
5.050 EUR1.41%12.442K202.465M EUR4.741.06 EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า