แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

9
หุ้น
2.577B
เงินทุนของตลาด
97.136K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.64%
เปลี่ยนแปลง
−6.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.99%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.165 EUR1.17%0.025 EUR
มีแรงซื้อ
10.99K23.793K EUR70.176M EUR2.662K
IKTINIKTINOS HELLAS S.A. (CR)
0.577 EUR0.52%0.003 EUR
ปานกลาง
13.742K7.929K EUR65.68M EUR423
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
0.586 EUR1.74%0.010 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
13.682K8.018K EUR12.437M EUR82
MATHIOMATHIOS REFRACTORY S.A.
0.800 EUR6.67%0.050 EUR
มีแรงซื้อ
1.018K814 EUR7.855M EUR210
MERKOMERMEREN KOMBINAT AD PRILE
51.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
623.162K EUR191.189M EUR2.98 EUR
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
1.890 EUR0.53%0.010 EUR
มีแรงขาย
7061.334K EUR5.761M EUR58
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
2.34 EUR1.30%0.03 EUR
ปานกลาง
4.51K10.553K EUR31.782M EUR241
TITCTITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A
14.66 EUR0.69%0.10 EUR
มีแรงซื้อ
122.958K1.803M EUR1.117B EUR9.531.53 EUR
VIOVIOHALCO SA/NY
4.220 EUR0.60%0.025 EUR
มีแรงขาย
103.231K435.635K EUR1.091B EUR9.880.42 EUR