บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

9
หุ้น
2.727B
เงินทุนของตลาด
113.136K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
+7.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.23%
ประสิทธิภาพ ปี
+41.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AVAXAVAX S.A. (CR)
1.570 EUR−1.26%307.969K1.44229.471M EUR6.880.23 EUR+2863.64%4.40%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BIOTBIOTER S.A.(CR)
0.210 EUR−5.41%28.858K7.013.715M EUR−0.57 EUR−216.27%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
3.54 EUR−0.28%18.563K1.0856.37M EUR45.850.08 EUR−31.13%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EKTEREKTER S.A. (CR)
3.78 EUR+1.07%43.779K0.6942.075M EUR7.600.50 EUR+492.85%2.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELLAKTORELLAKTOR SA
2.200 EUR−1.12%161.19K1.00774.727M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GEKTERNAGEK TERNA S.A
13.20 EUR−0.45%48.915K0.791.282B EUR6.781.95 EUR1.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
2.850 EUR+5.36%414.905K1.27225.846M EUR4.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
2.50 EUR−1.96%16.413K1.29103.699M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRDPROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
0.390 EUR0.00%3400.099.485M EUR−0.05 EUR−367.35%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม