บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: วิศวกรรมและก่อสร้าง

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทฝรั่งเศส ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน วิศวกรรมและก่อสร้าง รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น GEK TERNA S.A. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง GEK TERNA S.A. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
GEKTERNAGEK TERNA S.A.
1.502 B EUR16.06 EUR+3.35%104.713 K0.751.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ELLAKTORELLAKTOR SA
868.739 M EUR2.520 EUR+1.00%129.044 K0.560.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
267.174 M EUR3.260 EUR+1.87%79.188 K0.473.75%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AVAXAVAX S.A. (CR)
200.827 M EUR1.390 EUR+2.66%114.57 K0.535.17%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
105.733 M EUR2.65 EUR+1.92%4.078 K0.340.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
73.042 M EUR4.595 EUR−0.11%9.438 K0.470.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EKTEREKTER S.A. (CR)
43.931 M EUR4.010 EUR+2.69%22.375 K0.722.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRDPROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
7.101 M EUR0.292 EUR0.00%2.45 K0.180.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BIOTBIOTER S.A.(CR)
4.585 M EUR0.274 EUR0.00%4760.110.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม