สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

6
หุ้น
122.500M
เงินทุนของตลาด
5.755K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.78%
เปลี่ยนแปลง
+10.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+18.06%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AKRITAKRITAS S.A. (CR)
0.476 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขายรุนแรง
4019 EUR6.188M EUR
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
2.44 EUR1.67%0.04 EUR
มีแรงซื้อ
3.36K8.198K EUR32.027M EUR72
DROMEDROMEAS S.A. (CR)
0.340 EUR0.29%0.001 EUR
มีแรงซื้อ
5K1.7K EUR11.805M EUR280
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
8.42 EUR0.48%0.04 EUR
มีแรงซื้อ
8.93K75.191K EUR55.274M EUR8.421.00 EUR178
SATOKSATO S.A. (CR)
0.0310 EUR−19.48%−0.0075 EUR
มีแรงขาย
11K341 EUR2.025M EUR109
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
2.40 EUR3.45%0.08 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.465K3.516K EUR15.18M EUR187