ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
913.269M
เงินทุนของตลาด
1.139M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.70%
เปลี่ยนแปลง
+25.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+99.64%
ประสิทธิภาพ ปี
+78.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ENTERENTERSOFT S.A.
6.58 EUR+0.30%17.36K0.59197.4M EUR27.260.24 EUR+50.88%1.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ILYDAILYDA S.A. (CR)
1.430 EUR−0.69%1.12K0.2611.763M EUR16.160.09 EUR+3060.71%1.40%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
1.054 EUR+2.33%1.636M1.06632.791M EUR23.740.04 EUR−84.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
0.606 EUR+2.71%15.861K0.3516.571M EUR−0.01 EUR+66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
2.57 EUR−0.39%18.749K2.0554.744M EUR1.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี